Aphelion: een open-source, gedecentraliseerde asset applicatie

with Geen reacties

Aphelion is ontworpen om een aantal intrinsieke problemen bij de bestaande crypto-handelsbeurzen op te lossen. Deze NEO dapp biedt gedistribueerde grootboektechnologie aan als een open-source, peer-to-peer gedecentraliseerde asset applicatie. Het protocol van Aphelion wordt uitgevoerd op de NEO blockchain. Op dit platform kunnen zogenaamde DEAL-transacties worden uitgevoerd door middel van smart contracts. DEAL staat voor Distributed Exchange Asset Ledger. Aphelion DEAL transacties zijn onafhankelijk van andere crypto-handelsplatformen en worden gedaan aan de hand van het zogenaamde Aphelion-token (APH). Dit zogenaamde Liquidity Verification Device (LVD) is dan ook de motor achter iedere Aphelion transactie tussen de gebruikers.

Social disruption

Exotisch technisch hoogstandje

Van decentrale gedistribueerde grootboeken, blockchaintechnologie, digitale betalingseenheden en smart contracts wordt verwacht dat zij een zeer disruptieve rol zullen gaan spelen in tal van industrieën. Vooral in de financiële sector zullen de gevolgen van dergelijke “verstorende” technieken voelbaar zijn. Ontwikkelaars ontwerpen in hoog tempo allerlei nieuwe tools, waarbij vooral wordt onderzocht hoe veilige blockchainoplossingen het beste kunnen worden gepresenteerd aan het grote publiek. Als onderdeel van de blockchain-infrastructuur zijn cryptocurrency’s zoals de Bitcoin, Ethereum, Verge, Dash, NEO, Monero en Zcash het afgelopen jaar langzaamaan steeds iets bekender geworden bij het mainstream publiek. Echter wordt deze technologie door de meeste mensen nog beschouwd als iets exotisch. Een technische hoogstandje, met de cryptomunten als leuke tijdelijke gadgets, waar we over een paar jaar nooit meer iets van zullen horen.

Vrouw in crypto museum, cryptocurrency's en Aphelion.

 

Investeren in blockchainprojecten als nieuwe norm

Sinds de ontwikkeling van de Bitcoin hebben we ontzettend veel nieuwe digitale betalingseenheden zien verschijnen op de cryptomarkt, waarbij de ene cryptomunt nog een vreemdere naam meekreeg dan de andere. Echter groeit de marktkapitalisatie van cryptocurrency’s op dit moment als kool. Ondernemers van grote bedrijven, durfkapitalisten, het bankwezen en overheden kijken nu naar de mogelijkheden die blockchaintechnologie hen biedt, voor hun specifieke sector. Blockchaintoepassingen worden gefinancierd met deze cryptocurrency’s en daarom zou deze ontwikkeling er toe kunnen leiden dat investeren met virtuele valuta over niet al te lange tijd, de nieuwe norm wordt voor heel veel soorten investeringen in de meest uiteenlopende projecten.

InterPlanetary File System (IPFS) logo

Proof of work

De code van een decentrale applicatie (dapp) wordt uitgevoerd op een gedecentraliseerd P2P netwerk. De interface van zo’n dapp kan worden geschreven in verschillende programmeertalen, net zoals dat kan met een gewone app. Daarnaast kan de interface van een dapp worden gehost op een gedecentraliseerde opslag zoals bijvoorbeeld IPFS. Veel blockchainnetwerken worden “gemind”. Bij het “minen” van een cryptocurrency zoals Bitcoin wordt gebruikgemaakt van een geavanceerd consensusalgoritme. De Bitcoin-nodes minen de blokken en verifiëren iedere uitgevoerde transactie. De nodes moeten “bewijzen” dat de uitgevoerde cryptografische taken “kloppen”. Dit bewijs noemen we “Proof of Work (PoW)” en maakt de weg vrij voor een beloning aan de miners, als dank voor de geminde blokken. Je zou dus kunnen zeggen dat PoW het blockchainnetwerk draaiende houdt. Het minen van blokken door middel van PoW vereist echter wel ontzettend veel energie en dat is ten aanzien van ons klimaat uiteraard niet echt een gewenste situatie.

Dame met Bitcoin.

Proof of Stake

Naast dit Proof of Work-mechanisme zien we steeds vaker een ander protocol. Veel alternatieve cryptomunten hanteren het zogenaamde Proof of Stake (PoS). Het grote voordeel van Proof of Stake ten opzichte van Proof of Work is het gegeven dat bij PoS in principe geen blockchain-nodes nodig zijn, om “zware” cryptografische taken uit te voeren. Dit houdt dan ook in dat met de introductie van Proof of Stake, blockchaintoepassingen veel schaalbaarder worden. Met andere woorden: er kunnen veilige decentrale gedistribueerde transacties worden uitgevoerd, zonder dat er enorme hoeveelheden energie moeten worden verspild.

Litecoin

Fork

Het uitvoeren van een zogenaamde “fork” binnen blockchainnetwerken is vaak een controversiële gebeurtenis, omdat er in deze situaties omstreden aanpassingen wordt uitgevoerd aan het protocol. Deze aanpassingen vinden meestal plaats in gevallen waarbij – om welke redenen dan ook – de “consensus” is gebroken. Dat kan bijvoorbeeld komen door een “bug” die op slinkse wijze het netwerk binnen is geslopen, waardoor aanvallers hun kans schoon zien om daar misbruik van te maken. Consensus is wellicht het belangrijkste element van een blockchainnetwerk en als die consensus ontbreekt, dan heeft dat onmiddellijk consequenties voor de betrouwbaarheid van het netwerk. Er is dan immers geen sprake meer van een “gezamenlijke waarheid” binnen het systeem.

Ethereum

Ethereum Classic en Bitcoin Cash

Het uitvoeren van een aanpassing aan de blockchain is volgens sommigen in zulke gevallen noodzakelijk, maar anderen vinden weer dat er nooit aan een blockchain mag worden getornd. Een dergelijke “fork” leidt soms tot een splitsing van de blockchain. We hebben dat onder andere gezien bij Ethereum Classic dat is ontstaan na de hard fork bij Ethereum. Ook Bitcoin Cash is een afsplitsing en is ontstaan na een hard fork bij Bitcoin.

Bitcoin

 

NEO en Byzantine Fault Tolerance

Byzantine Fault Tolerance is een ingewikkeld consensus-mechanisme voor gedistribueerde computersystemen. Het Byzantine Fault Tolerance algoritme regelt in principe de wisselwerking tussen de computer-nodes in het blockchainnetwerk en beschermt het netwerk tegen malafide nodes en systeemfouten. De NEO blockchain hanteert Proof of Stake (PoS) waarbij niet wordt gemind. NEO erkent 2 soorten deelnemers binnen het blockchainnetwerk. In de eerste plaats de professionele node-operators (de zogenaamde “boekhouders”), die de nodes binnen het netwerk gebruiken als bron van inkomsten. Daarnaast zijn er ook nog de gebruikers die het netwerk gewoon willen gebruiken voor het uitvoeren van allerlei soorten decentrale applicaties.

Handen en blok. Wees voorzichtig met investeren in blockchainprojecten.

Aphelion en NEO

Het Byzantine Fault Tolerance algoritme van NEO lost een aantal cruciale problemen op die bij veel andere blockchainnetwerken aan de orde zijn. Daarnaast is NEO “fork-bestendig”, wat automatisch inhoudt dat er te allen tijde maar één versie van de “waarheid” binnen het netwerk aanwezig kan zijn. De Proof of Stake met het Byzantine Fault Tolerance algoritme zorgt dan ook voor snelle en veilige transacties op de blockchain, zonder dat daarvoor hele ingewikkelde cryptografische berekeningen moeten worden uitgevoerd. Aphelion dat wordt uitgevoerd op de NEO blockchain biedt een gebruiksvriendelijk, open source, veilig en volledig gedecentraliseerd platform, voor het distribueren van allerlei digitale assets. Door de opzet van Aphelion worden gebruikers in staat gesteld om DEAL-transacties uit te voeren, zonder de beperkingen waarmee veel andere crypto-handelsplatformen kampen. Het gaat dan voornamelijk om problemen die te maken hebben met prijsmanipulatie, malafide ICO’s, cybercriminaliteit, een gebrek aan prijs-uniformiteit en transactievertragingen.

Grafiek, financiële markten, volatiliteit op de cryptomarkt, Aphelion.

Prijsmanipulatie

Eén van de grootste problemen op de cryptomarkt is de enorme volatiliteit. De koersen van cryptocurrency’s schommelen gigantisch binnen een heel kort tijdsbestek. Vooral Bitcoin en Ethereum hebben hier een handje van. We hebben inmiddels al regelmatig gezien hoe de koersen van digitale betalingseenheden binnen 24 uur bijna 50 procent kunnen kelderen. Dat is uiteraard erg veel. Er zijn verschillende redenen waarom deze koersen zo snel kunnen zakken, maar de belangrijkste oorzaak zijn waarschijnlijk de zogenaamde “whales”. Deze whales zijn gebruikers die grote hoeveelheden van een bepaalde digitale betalingseenheid bezitten. Zij hebben dan ook een grote invloed op de cryptohandelsbeurzen. Ze openen vaak een zogenaamde “buy position” ter waarde van soms wel miljoenen aan euro’s of dollars op een cryptoplatform. Zo’n buy position wordt door reguliere handelaren die in kleine bedragen handelen, dan gezien als een trigger voor een ophanden zijnde prijsstijging. Als dat gebeurt dan zal de prijs van de desbetreffende digitale betalingseenheden onvermijdelijk toenemen.

Whale, walvis.

Whales verstoren de cryptomarkt

Het vervelende van deze situatie is dat de whales de prijs torenhoog kunnen opdrijven, zonder dat zij daadwerkelijk in de cryptomarkt investeren. De daadwerkelijke transacties die voor de snelle prijsstijging van de digitale betalingseenheden hebben gezorgd, zijn namelijk uitgevoerd door de kleine handelaren. Als eenmaal het door de whales gewenste prijsniveau is bereikt, dan kunnen de whales hun vruchten plukken van de prijsstijging. Vervolgens zal het prijsniveau van de desbetreffende cryptocurrency weer keihard naar beneden lazeren. De cryptomarkt is voortdurend onderhevig aan deze gang van zaken, waarbij eigenlijk alleen de whales voordeel behalen. De kleine handelaren hebben meestal het nakijken. Aphelion wil hier een en ander aan veranderen.

Blockchain

Malafide ICO’s

Naast prijsmanipulatie zijn ook de malafide Initial Coin Offerings (ICO’s) een zorgelijke ontwikkeling. ICO’s zijn inmiddels een integraal onderdeel van de cryptomarkt geworden. Heel veel cryptocurrency-tokens worden via Initial Coin Offerings in de cryptomarkt gepompt. Het ontbreken van een duidelijke wet- en regelgeving ten aanzien van de ICO’s is één van de belangrijkste oorzaken van het bestaan van zeer schimmige constructies met digitale betalingseenheden. Bij een ICO wordt door ontwikkelaars van cryptocurrency’s vaak flink gespeculeerd met de coins, waardoor de prijzen worden opgedreven en nieuwe investeerders worden aangetrokken. Nadat er door de investeerders veel is geïnvesteerd, laten de ICO-entrepreneurs zich snel uitbetalen. De investeerders blijven dan meestal met lege handen achter of met hun handen vol aan waardeloze coins, waarmee je helemaal niets kunt. Het investeren via Initial Coin Offerings vereist dan ook een hoge mate van voorzichtigheid.

Toetsenbord, hack, cybercrime.

Cybercriminaliteit

Volgens velen is blockchaintechnologie door zijn “onveranderbare” en gedistribueerde opzet, het ultieme wapen in de strijd tegen cybercrime. Echter hebben we gezien dat ook blockchainnetwerken nog lang niet helemaal water dicht zijn. Verschillende hacks op decentrale gedistribueerde investeringsfondsen hebben inmiddels al de nodige miljoenen dollars ontvreemd. Handelaren en investeerders hebben flinke bedragen verloren en verschillende cryptoplatformen zijn plotseling gestopt. Als gevolg van deze hacks is de prijs van een aantal cryptocurrency’s snel omlaag geschoten. Om de activiteiten van cybercriminelen op de cryptomarkt tegen te gaan, hebben handelaren en cryptohandelsbeurzen inmiddels al een aantal preventieve maatregelen genomen.

Grafiek. Handelen op GDAX.

Extra gedoe

Ondanks dat deze maatregelen het handelen op de cryptobeurzen veiliger maken, zorgen deze maatregelen vaak ook voor nieuwe problemen die een vlot handelsproces in de weg staan. Er moet dan ook vaak een afweging worden gemaakt tussen de keuze voor meer veiligheid bij cryptotransacties of meer efficiëntie van cryptotransacties. Hierbij kun je denken aan “offline opslag” van cryptomunten waarbij de coins buiten het bereik van hackers blijven, maar waarbij het handelen wordt bemoeilijkt omdat voor iedere transacties de cryptocurrency’s eerst moeten worden overgeheveld, van de externe opslag naar de online opslag. Ook dat vormt weer extra gedoe binnen een al reeds ingewikkelde handelsomgeving.

Blockchain

Onaantastbaar

Transacties op een blockchain zijn in principe onaantastbaar en als er fondsen worden gestolen, dan is er ook maar heel weinig kans dat die gestolen fondsen nog kunnen worden gered. Cryptohandelsbeurzen moeten dan ook continu hun beveiligingsprocedures verbeteren om kwaadwillenden een paar stappen voor te blijven. Veel van de getroffen maatregelen ten aanzien van de authenticatie van gebruikers, maken het handelen op de cryptomarkt dan ook een stuk lastiger.

Cryptocurrency

Gebrek aan prijs-uniformiteit

Het in kaart brengen van de prijzen van cryptocurrency’s is een belangrijk onderdeel van het handelen in digitale assets. Het is vaak noodzakelijk om prijsgrafieken te ontwikkelen om heldere investeringsanalyses uit te voeren en goed uitgedachte handelsstrategieën op te zetten. Een heikel punt hierbij is dat de prijs van digitale betalingseenheden op verschillende cryptoplatformen enorm kan variëren. Met zulke grote prijsverschillen voor dezelfde cryptocoins, wordt het in kaart brengen van de prijzen een zware beproeving. Daarbij komt ook nog eens dat de volatiliteit van de markt een en ander nog eens extra ingewikkeld maakt.

Chain, ketting.

Transactievertragingen

De cryptomarkt wordt geplaagd door een hele reeks aan vertragingen, bij iedere soort transactie op de blockchain. Het openen van een handelsaccount, het verifiëren van je identiteit en het uitvoeren van transacties is soms een traag proces. Blockchaintechnologie zou transacties veel sneller moeten maken dan traditionele transacties met reguliere fiat valuta, maar het tegendeel is vaak waar. Dat komt omdat de transacties soms op verschillende “chains” moeten worden goedgekeurd. Problemen met de schaalbaarheid worden gezien als de voornaamste oorzaak van deze transactievertragingen. Naarmate de blockchains langer worden, wachten ook steeds meer transacties op goedkeuring binnen de netwerken. Deze lange wachttijden in combinatie met de volatiele aard van de markt, houdt in dat transactievertragingen kunnen zorgen voor hoge kosten voor gebruikers. Cryptohandelaren missen daardoor wellicht kansen, omdat de transacties niet op tijd worden geplaatst.

Cryptocurrency's, Ethereum, Bitcoin, Ripple.

NEO programmeertalen

Dit zijn maar een aantal van de problemen die het handelen op de cryptomarkt bemoeilijken. Het is dan ook noodzakelijk dat alle belanghebbenden binnen deze markt deze problemen goed aanpakken. Aphelion is een “getokeniseerd” dapp-protocol op de NEO blockchain. Dit handelsplatform ondersteunt een snellere ontwikkeling en uitvoering van smart contracts en blockchainprojecten, doordat ontwikkelaars in staat worden gesteld om gebruik te maken van programmeertalen waarmee zij al goed bekend zijn. Het gaat dan onder andere om Java, .Net, Python en Go. NEO is dan ook voor veel mensen iets eenvoudiger te begrijpen dan een platform zoals Ethereum, dat alleen verenigbaar is met de programmeertaal solidity.

Cryptocurrency transactie.

Aphelion en de APH tokens

Aphelion lost dus een aantal veelvoorkomende problemen op waar veel cryptohandelsbeurzen tegenaan lopen en heeft als voornaamste doelstelling: het bouwen van een open source blockchain die de gehele distributie van digitale assets volledig decentraliseert. APH tokens vertegenwoordigen een geheel nieuw soort van digitale asset distributie. De APH-tokens fungeren als een digitaal onderpand voor de assets op de blockchain en brengen de smart contracts met de assets in overeenstemming. Aphelion maakt een einde aan te hoge transactiekosten, transactievertragingen, bevroren fondsen en diefstal van tokens. Alle transacties op Aphelion kunnen direct “on-chain”of “cross-chain” en rechtstreeks worden uitgevoerd tussen gebruikers, aan de hand van de voorwaarden die zij zelf hebben bepaald ten aanzien van die desbetreffende transacties. Ook van dit NEO platform zijn de verwachtingen erg hoog!

 

Whitepaper

 

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van de blockchaintechnologie? Meld je dan nu aan voor onze blogpost!

 

Meld je aan voor de blogpost!
Ik ga ermee akkoord dat mijn naam en e-mailadres worden gedeeld met Mailchimp.
Met de blogpost van Uitleg Blockchain blijf je automatisch op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen omtrent de blockchain technologie.
We hebben een hekel aan spam. Uw e-mailadres zal niet worden verkocht of gedeeld met anderen (afgezien van het marketing automation platform dat wij gebruiken voor onze e-maillijst).

Leave a Reply