Oasis Labs

Oasis Network (ROSE) is een hoogwaardig op blockchaintechnologie gebaseerd platform, dat zich richt op het creëren van een veilig en schaalbaar digitaal ecosysteem voor gegevensprivacy en -beveiliging. Het netwerk is ontworpen om ontwikkelaars en bedrijven de mogelijkheid te bieden om gegevens veilig te delen en te gebruiken, zonder dat de privacy van gebruikers wordt geschonden. Het Oasis Network werd in 2018 gelanceerd door Oasis Labs (een team van ervaren wetenschappers en ingenieurs van topuniversiteiten zoals UC Berkeley, MIT en Stanford). Oasis Labs (dat zich vooral richt op de ontwikkeling van solide, veilige en schaalbare blockchain-oplossingen), werkte samen met verschillende bedrijven en organisaties om het Oasis Network te realiseren.

 

Layer 1-blockchain

ParaTimes

Discrepantiedetectiemodel

Homomorfe encryptie

Federated learning

Smart contract-functionaliteit

Intel SGX

Ethereum Virtual Machine (EVM)

Key Manager

Multi-Runtime

Tendermint

Decentralized Identity

Welk algoritme gebruikt Oasis Network?

Wat is de bloktijd van Oasis Network?

Welke programmeertalen gebruikt Oasis Network?

Wat is de maximale voorraad van Oasis Network?

Waarom kan Oasis Network interessant zijn voor investeerders?

Wat zijn de nadelen en risico’s van Oasis Network?

Oasis Network, blockchain

Layer 1-blockchain

Oasis is een zogenaamde ‘layer 1-blockchain’. Een layer 1-blockchain (laag 1) is een blockchain-protocol dat op het meest fundamentele niveau werkt en vormt de basis voor het creëren van gedecentraliseerde applicaties (dApps), smart contracts en netwerken. Het wordt ook wel een ‘basislaag’ genoemd en is meestal ontworpen met als doel de veiligheid, schaalbaarheid en decentralisatie van het digitale ecosysteem te maximaliseren. Developers kunnen hun dApps erop bouwen met behulp van ingebouwde functies en voorzieningen van het protocol. Daartegenover staat de zogenaamde ‘layer 2-blockchain’. Een layer 2-blockchain (laag 2) is een blockchain-protocol dat bovenop een bestaande layer 1-blockchain wordt gebouwd, om de schaalbaarheid en functionaliteit te vergroten. Layer 2-protocollen worden voornamelijk gebruikt om het aantal transacties dat een blockchain kan verwerken te verhogen en de transactiekosten te verlagen, terwijl de veiligheid en decentralisatie van de onderliggende layer 1-blockchain behouden blijft. Layer 2-oplossingen zijn vaak specifiek ontworpen om bepaalde problemen op te lossen die inherent zijn aan de onderliggende blockchaintechnologie.

 

Consensus-laag en ParaTime-laag

Het digitale ecosysteem van Oasis Network bestaat uit twee belangrijke componenten: de ‘consensus-laag’ en de ‘ParaTime-laag’. De consensus-laag is een schaalbare ‘high-throughput’ Proof of Stake-consensus-mechanisme, dat wordt beheerd door een set gedecentraliseerde validatieknooppunten (nodes). De ParaTime-laag biedt ruimte aan verschillende parallelle ‘runtimes’ die ieder een gerepliceerde rekenomgeving met gedeelde status vertegenwoordigen.

 

 

ParaTimes

Het Oasis Network biedt een geavanceerde reeks functies die de transactiesnelheden verhogen. De hoge doorvoer op de blockchain komt onder meer door de scheiding van reken- en consensus-bewerkingen in de consensus-laag en de ‘ParaTime-laag’ van het netwerk. ParaTimes is enigszins vergelijkbaar met een ‘Parachain’. Een Parachain is een multi-chain netwerk dat is ontworpen om verschillende blockchain-ecosystemen met elkaar te verbinden. Een Parachain is in feite een externe blockchain die in staat is om te communiceren met een ander blockchainnetwerk.

Verbinding tussen blockchains

Door gebruik te maken van een parachain kunnen externe blockchainnetwerken verbinding maken met andere blockchains en vervolgens de functionaliteit van dat netwerk benutten (om bijvoorbeeld gegevens te delen, communicatie te faciliteren en beveiliging te bieden). Parachains kunnen ook worden gebruikt om verschillende soorten applicaties te ontwikkelen, zoals dApps, smart contracts en DeFi-toepassingen. Het Oasis Network heeft geen Parachain-architectuur (zoals bijvoorbeeld Polkadot), maar een architectuur die ‘ParaTimes’ wordt genoemd. In tegenstelling tot een Parachain hoeft ParaTimes zelf geen consensus te bereiken, waardoor deze digitale architectuur eenvoudiger te ontwikkelen is en beter te integreren in het netwerk. Hierdoor is ParaTimes efficiënter dan Parachains.

Parallelle transacties

Door de scheiding van reken- en consensus-bewerkingen in de ‘consensus-laag’ en de ‘ParaTime-laag’ van het netwerk, kunnen meerdere ParaTimes de transacties ‘parallel’ verwerken. Dat betekent dat complexe ‘workloads’ die op de ene ParaTime worden verwerkt, snellere en eenvoudigere transacties op een andere ParaTime niet vertragen. Workloads zijn taken of operaties die binnen het netwerk worden uitgevoerd. ParaTimes draagt niet alleen bij aan het verbeteren van de schaalbaarheid, maar draagt ook bij aan lagere transactiekosten.

 

Discrepantiedetectiemodel

Het Oasis Network maakt gebruik van een zogenaamd ‘discrepantiedetectiemodel’. Het netwerk gebruikt deze discrepantiedetectie als onderdeel van het consensus-mechanisme, om ervoor te zorgen dat de transacties die op het blockchainnetwerk worden uitgevoerd geldig zijn. Het consensus-mechanisme van Oasis Network is gebaseerd op Proof of Stake (PoS) en maakt gebruik van een gedecentraliseerd netwerk van ‘validators’ om transacties te valideren. Discrepantie is een belangrijk onderdeel van dit consensus-protocol, omdat het ervoor zorgt dat alle validators op het netwerk dezelfde transacties valideren, en er geen afwijkingen zijn tussen de verschillende validatoren.

Ongeldig

Als er een afwijking wordt gedetecteerd, dan kan het consensus-mechanisme dit identificeren en de transactie afkeuren als ‘ongeldig’. Om discrepantie te detecteren, gebruikt Oasis Network van een systeem dat is ontworpen om ervoor te zorgen dat de transacties die op het netwerk worden uitgevoerd consistent zijn en voldoen aan de regels van het netwerk. Dit systeem controleert iedere transactie die wordt ingediend bij het netwerk en vergelijkt deze met de versies die zijn ingediend door andere validators. Als er een discrepantie wordt gedetecteerd, kan het consensus-protocol deze transactie afkeuren.

Veilige en schaalbare blockchaintoepassingen

Door het discrepantiemodel te integreren in het consensus-mechanisme van Oasis Network, zorgt het netwerk voor een hogere mate van veiligheid en betrouwbaarheid voor gebruikers. Dit helpt om ervoor te zorgen dat transacties op een veilige en efficiënte manier worden uitgevoerd en draagt bij aan het streven van Oasis Network, om een toonaangevend platform te bieden voor veilige en schaalbare blockchaintoepassingen. Het Oasis Network maakt gebruikt van verschillende technologieën om de privacy van gegevens te waarborgen, waaronder ‘homomorfe encryptie’. Deze technologie zorgt ervoor dat gevoelige informatie veilig kan worden gedeeld en gebruikt, zonder dat de privacy van gebruikers wordt geschaad.

 

 

Wat is homomorfe encryptie?

Homomorfe encryptie is een vorm van cryptografie waarbij wiskundige bewerkingen kunnen worden uitgevoerd op versleutelde gegevens, zonder de gegevens eerst te hoeven ontcijferen. Dat betekent dat gebruikers in staat worden gesteld om gegevens te bewerken, terwijl deze nog steeds versleuteld blijven. Deze methode biedt een hogere mate van privacy en beveiliging dan conventionele encryptiemethoden. Bij de conventionele encryptie worden de gegevens versleuteld voordat deze worden verzonden en vervolgens ontcijferd wanneer deze is ontvangen. Dat betekent dat gegevens moeten worden ontcijferd voordat ze kunnen worden bewerkt, waardoor ze kwetsbaar zijn voor aanvallen tijdens het ontcijferingsproces. Met homomorfe encryptie blijven de gegevens echter versleuteld, zodat ze beschermd blijven tijdens het bewerken.

 

Wat is federated learning?

Daarnaast richt het Oasis Network zich op andere geavanceerde technieken, waaronder het zogenaamde ‘federated learning’. Federated learning is een machine learning-techniek die het mogelijk maakt om op grote schaal gegevens te verzamelen en te analyseren, zonder de privacy van de gegevens te schenden. In federated learning worden gegevens op de apparaten van gebruikers opgeslagen en geanalyseerd, in plaats van deze naar een centrale server te sturen voor analyse. Bij federated learning worden de modellen van machine learning op meerdere apparaten getraind, waardoor gegevens op elk apparaat worden gebruikt zonder deze over te dragen. Dat betekent dat de gegevens op ieder apparaat beschermd blijven en niet op een centrale server worden opgeslagen. De resultaten van het trainen van het model worden vervolgens samengevoegd op een centrale server, waardoor het model kan worden geoptimaliseerd en verbeterd zonder dat de gegevens worden blootgesteld aan privacy-risico’s.

 

Smart contract-functionaliteit

Oasis Network biedt de mogelijkheid voor het uitvoeren van smart contracts. Een van de belangrijkste kenmerken van het netwerk is het vermogen om gebruikersgegevens en privacy te beschermen, door ontwikkelaars in staat te stellen om decentrale toepassingen te bouwen die de vertrouwelijkheid van gebruikersgegevens kunnen behouden (zelfs van nodes die de smart contracts uitvoeren). Deze smart contracts worden uitgevoerd in zogenaamde ‘trusted execution environments’ (TEE’s). Wanneer een smart contract wordt uitgevoerd op het Oasis Network, kunnen de nodes die het digitale contract uitvoeren niet volledig worden vertrouwd, en bestaat het risico dat gevoelige gegevens worden blootgesteld aan ongeautoriseerde toegang of manipulatie.

 

Intel SGX

Om dit probleem aan te pakken, maakt Oasis Network gebruik van ‘Intel SGX’ om zogenaamde ‘beveiligde enclaves’ te creëren voor het uitvoeren van een smart contract en het opslaan van gevoelige informatie. Deze ‘enclaves’ zijn geïsoleerd van de rest van het systeem, inclusief het besturingssysteem en andere toepassingen die op de CPU draaien, en zijn versleuteld en beschermd tegen ongeautoriseerde toegang of wijzigingen. Het smart contract (en alle bijbehorende gegevens) worden veilig binnen de enclave uitgevoerd, wat een veilige en vertrouwde omgeving biedt voor het uitvoeren van de overeenkomst en het beschermen van de vertrouwelijkheid van de informatie. Het resultaat is een privacy-behoudend smart contract dat de gevoelige gebruikersgegevens kan beschermen, terwijl het tocht gedecentraliseerd en zonder vertrouwen wordt uitgevoerd.

 

Ethereum Virtual Machine (EVM)

Intel SGX is een belangrijk onderdeel van de strategie van Oasis Network om een veiliger en efficiënter blockchainnetwerk te bieden. Het Oasis Network ondersteunt Ethereum Virtual Machine (EVM) compatible ParaTimes, waardoor het mogelijk is om Ethereum-contracten uit te voeren binnen het netwerk van Oasis.

 

Key Manager

Oasis Network maakt gebruik van een ‘Key Manager’ om privésleutels op te slaan en te beheren. Dit verhoogt de veiligheid van het netwerk door ervoor te zorgen dat de privésleutels veilig zijn opgeslagen en niet toegankelijk zijn voor onbetrouwbare, malafide partijen.

 

Multi-Runtime

Het Oasis platform ondersteunt verschillende soorten smart contract-runtimes, waaronder Rust en WASM (WebAssembley). Dit stelt ontwikkelaars in staat om smart contracts te schrijven in de programmeertaal van hun voorkeur en maakt het eenvoudiger om bestaande code te hergebruiken.

 

Tendermint

Het netwerk van Oasis maakt ook gebruikt van ‘Tendermint’ als onderliggende netwerk-laag, om de communicatie tussen nodes te faciliteren en consensus te bereiken. Tendermint is een bewezen technologie die wordt gebruikt door andere blockchainnetwerken.

 

Decentralized Identity

Oasis Network ondersteunt ook gedecentraliseerde identiteit (decentralized identity (DID) op het blockchainnetwerk. Hierbij worden de identiteitsgegevens van gebruikers versleuteld opgeslagen op het netwerk en kunnen gebruikers hun digitale identiteit zelf beheren en verifiëren, zonder afhankelijk te zijn van centrale partijen.

 

Welk algoritme gebruikt Oasis Network?

Oasis Network maakt gebruik van verschillende geavanceerde algoritmen voor verschillende aspecten van het blockchainnetwerk. In de eerste plaats gebruikt Oasis een variant van het Proof of Stake (PoS) consensus-algoritme (het eerder genoemde ‘ParaTimes’). Dit algoritme is speciaal ontworpen om schaalbaarheid, veiligheid en decentralisatie te bieden, en maakt gebruik van zogenaamde ‘roterende paraconsensus’ om transacties efficiënter te verwerken.

Roterende paraconsensus

Roterende paraconsensus (rotating ParaTimes) wordt door Oasis Network gebruikt om transacties efficiënter te verwerken. Rotating ParaTimes maakt gebruik van parallelle verwerking om hoge transactievolumes mogelijk te maken. Bij het roterende paraconsensus-mechanisme worden de validator-nodes van het blockchainnetwerk, verdeeld in verschillende groepen, elk met zijn eigen ParaTimes (parallelle blockchain). Deze ParaTimes draaien gelijktijdig en verwerken transacties parallel, wat de totale verwerkingscapaciteit van het Oasis Network vergroot. Elke groep van validator-nodes krijgt om de beurt de verantwoordelijkheid om blokken te valideren en aan de blockchain toe te voegen. Dit zorgt ervoor dat alle validator-nodes in het digitale ecosysteem een eerlijke kans hebben om deel te nemen aan het valideren van transacties en bij te dragen aan de veiligheid van het netwerk.

Confidential Smart Contracts

Daarnaast maakt Oasis Network gebruik van het data privacy-algoritme ‘Confidential Smart Contracts’. Dit algoritme biedt gegevensversleuteling op smart contract-niveau en maakt het mogelijk om vertrouwelijke gegevens te delen zonder deze openbaar te maken. Oasis Network ondersteunt ook de uitvoering van machine learning-modellen op het netwerk. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van een gedistribueerd machine-learning-algoritme. Dit algoritme maakt gebruik van de eerdergenoemde ‘homomorfische encryptie’ om de privacy van gegevens te waarborgen tijdens de uitvoering van de modellen.

 

Wat is de bloktijd van Oasis Network?

De bloktijd van het Oasis Network varieert afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de netwerkbelasting en de gebruikte consensus-algoritmen. Oasis maakt gebruik van het eerdergenoemde Proof of Stake (PoS) algoritme en de bloktijd is ongeveer 6 seconden. Deze bloktijden kunnen echter variëren afhankelijk van de omstandigheden binnen het digitale ecosysteem.

Dynamisch blokbeloningsmechanisme

Oasis schaalt de prestaties via de ParaTime-laag, om een hoge doorvoer en lage latentie (vertragingen in de dataoverdracht) te bereiken. Oasis werkt met een zogenaamd ‘dynamisch’ blokbeloningsmechanisme, wat betekent dat de beloningen voor het valideren van blokken kunnen veranderen, op basis van de huidige netwerkbelasting en andere factoren. Dit blokbeloningsmechanisme kan van invloed zijn op de bloktijd van Oasis Network.

 

Welke programmeertalen gebruikt Oasis Network?

Oasis Network is gebouwd met een combinatie van verschillende programmeertalen en technologieën om privacy- en schaalbaarheidskenmerken te bieden. Enkele van de belangrijkste programmeertalen die worden gebruikt om het netwerk van Oasis te ontwikkelen zijn Rust, Typescript en Go. Rust wordt gebruikt om de kern van het Oasis-protocol te ontwikkelen. Deze programmeertaal staat vooral bekend om zijn hoge prestaties en geheugenveiligheid, waardoor het ideaal is voor het ontwikkelen van veilige en efficiënte blockchain-protocollen. Typescript (dat is gebaseerd op JavaScript) wordt gebruikt voor het creëren van smart contracts op het Oasis-platform. Typescript biedt verschillende voordelen zoals bijvoorbeeld ‘type-inferentie’ en foutcontrole op compileertijd, waardoor het gemakkelijker wordt om betrouwbare smart contracts te schrijven.

Type-inferentie

Type-inferentie is een functie die het mogelijk maakt om het datatype van een variabele automatisch te bepalen, op basis van de waarde die eraan wordt toegewezen. Hierdoor hoeven programmeurs niet expliciet het datatype van de variabele te definiëren in de code.

Verbeteren van de schaalbaarheid en compatibiliteit

Ook maakt het Oasis Network gebruik van de programmeertaal Go voor het ontwikkelen van applicaties en diensten, die binnen het digitale ecosysteem worden uitgevoerd. Go staat bekend om zijn efficiëntie en eenvoud, wat het een ideale scripttaal maakt voor het ontwikkelen van dApps en andere blockchaintoepassingen. Naast Rust, Typescript en Go, maakt het Oasis Network ook gebruik van andere technologieën en frameworks zoals het eerdergenoemde ‘Tendermint’, Cosmos SDK en de Ethereum Virtual Machine (EVM), om de schaalbaarheid en compatibiliteit met andere blockchain-ecosystemen te verbeteren.

Cosmos-SDK

Cosmos SDK is een open-source framework voor het bouwen van dApps. Met behulp van Cosmos SDK kunnen ontwikkelaars blockchaintoepassingen bouwen die verenigbaar zijn met het Cosmos-netwerk. Het biedt een reeks hulpmiddelen en bibliotheken waarmee ontwikkelaars smart contracts kunnen schrijven in programmeertalen zoals Rust en Go. Cosmos SDK stelt ontwikkelaars ook in staat om hun eigen blockchain-ecosystemen te creëren, die kunnen communiceren met andere netwerken, die zijn gebouwd op het Cosmos-framework.

Solidity

Solidity is een programmeertaal die wordt gebruikt om smart contracts te schrijven op de Ethereum-blockchain. En hoewel Solidity niet rechtstreeks kan worden gebruikt op het Oasis-netwerk, kan er wel Solidity-code worden vertaald naar een programmeertaal die compatibel is met Oasis Network (zoals bijvoorbeeld de ParaTime-interface). Voor het vertalen van Solidity-code naar een van de ondersteunende programmeertalen van de ParaTime-interface, zijn verschillende tools en bibliotheken beschikbaar.

 

Wat is de maximale voorraad van Oasis Network?

De maximale voorraad van het Oasis-token (ROSE) is 10 miljard. Op dit moment (april 2023) is ongeveer 5.725.718.533 ROSE in omloop gebracht. Het ROSE-token speelt een belangrijke rol in het Oasis-netwerk en wordt gebruikt voor verschillende doeleinden, waaronder het betalen van transactiekosten, het ‘staken’ van tokens om bij te dragen aan de beveiliging van het netwerk, het stemmen over governance-voorstellen en het verdienen van beloningen door deel te nemen aan verschillende activiteiten binnen het netwerk. De tokens die nog in circulatie moeten worden gebracht worden de komende jaren geleidelijk aan vrijgegeven via verschillende mechanismen, waaronder beloningen voor ‘validators’ en ‘delegators’, liquiditeitsprogramma’s en andere incentives om het ecosysteem van Oasis Network te stimuleren.

Validators

Een validator is een deelnemer aan een blockchainnetwerk die verantwoordelijk is voor het verifiëren van transacties en het creëren van nieuwe blokken in het netwerk. In het PoS-blockchainnetwerk van Oasis worden validators geselecteerd op basis van het aantal ROSE-coins die zij inzetten als storting of ‘stake’. Validators voeren speciale software uit die de transacties verifieert en bundelt in blokken. Vervolgens worden de blokken ondertekend met behulp van de privésleutel van de validator en toegevoegd aan de blockchain.

Waarborgen van de veiligheid en betrouwbaarheid

Validators zijn verantwoordelijk voor het waarborgen van de veiligheid en betrouwbaarheid van het netwerk, en worden daarom beloond met transactiekosten en nieuwe ROSE-tokens als erkenning voor hun werk. Validators moeten ook deelnemen aan het stemproces. Ze moeten stemmen over governance-voorstellen, wat betekent dat ze ook een belangrijke rol spelen in het bestuur van Oasis Network en bijdragen aan de ontwikkeling ervan.

Reputatie

Validators kunnen ook een reputatie opbouwen in het netwerk en hun prestaties kunnen worden beoordeeld door andere deelnemers (inclusief de delegators die ervoor kiezen om hun ROSE-tokens toe te wijzen aan specifieke validators). Het succes van een PoS-blockchainnetwerk hangt voor een groot deel af van de kwaliteit van de validators, die zijn gekozen om het netwerk te beveiligen en te onderhouden. Validators worden daarom zorgvuldig geselecteerd en geëvalueerd op basis van hun betrouwbaarheid, prestaties en veiligheid.

Delegators

Delegators zijn personen of entiteiten die deelnemen aan Proof of Stake-protocollen door hun cryptovaluta te delegeren aan een validator. Bij PoS gebruikt een validator de tokens die aan hem of haar zijn toevertrouwd om transacties te valideren en nieuwe blokken aan de blockchain toe te voegen. Delegators spelen een belangrijke rol in PoS-systemen, omdat ze bijdragen aan de beveiliging van het netwerk door het ‘staken’ van hun ROSE-coins en het selecteren van betrouwbare validators om hun coins aan toe te wijzen. In ruil daarvoor ontvangen delegators een deel van de beloningen die worden uitgekeerd aan de validator die zij hebben uitgekozen. Delegators kunnen hun tokens op ieder moment opnieuw toewijzen aan een andere validator, afhankelijk van hun vertrouwen in de prestaties van de huidige validators.

Flexibele consensus

Dit maakt het mogelijk om een decentrale en flexibele consensus te bereiken in PoS-systemen, waarbij de delegators vrij zijn om te kiezen welke validators ze willen ondersteunen en welke validators worden beloond op basis van hun betrouwbare prestaties en beveiliging van het netwerk. In blockchain-ecosystemen zoals Oasis Network (waar transactiekosten en andere beloningen worden betaald in de ‘native’ crypocurrency ROSE) kunnen delegators ook worden beloond met ROSE-tokens voor hun deelname aan het netwerk als zijnde delegator.

 

 

Waarom kan Oasis Network interessant zijn voor investeerders?

Er zijn verschillende redenen waarom Oasis Network interessant kan zijn voor investeerders:

 

Snel en schaalbaar

In de eerste plaats zijn dat de schaalbaarheid en snelheid van het netwerk. De unieke digitale architectuur ParaTimes maakt het mogelijk om parallelle blockchains te creëren die tegelijkertijd kunnen functioneren. Hierdoor worden de schaalbaarheid en transactiesnelheid aanzienlijk verhoogd.

 

Privacy en veiligheid

Oasis is speciaal ontworpen om de privacy van gebruikers te waarborgen en maakt gebruik van geavanceerde beveiligingsprotocollen om de veiligheid van het netwerk te garanderen. Dit kan aantrekkelijk zijn voor investeerders die veel belang hechten aan privacy en anonieme transacties.

 

DeFi-mogelijkheden

Het Oasis-netwerk ondersteunt de ontwikkeling van DeFi-toepassingen binnen het digitale ecosysteem, waaronder gedecentraliseerde handelsbeurzen, lening- en kredietprotocollen en ‘yield farming’. Dit kan interessant zijn voor beleggers die geïnteresseerd zijn in decentralized finance. Oasis ondersteunt geavanceerde DeFi-toepassingen zoals ‘geautomatiseerde marktmakers’ (AMM’s), stablecoins en leningen, waardoor gebruikers toegang hebben tot financiële diensten, zonder tussenpersonen en met lage kosten. Hierdoor kunnen gebruikers hun financiële vrijheid vergroten en tegelijkertijd profiteren van de voordelen van blockchaintechnologie.

 

Samenwerking met grote bedrijven

Oasis Network heeft samenwerkingsverbanden aangekondigd met een aantal grote en vooraanstaande bedrijven binnen de crypto-wereld, waaronder Binance (een van de grootste crypto-handelsbeurzen ter wereld). Binance heeft een breed scala aan crypto-activa beschikbaar voor de handel en biedt een gebruiksvriendelijke interface en geavanceerde handelshulpmiddelen voor zowel beginners als ervaren handelaren. Crypto-exchanges zoals Binance kunnen Oasis Network helpen bij het vergroten van de bekendheid en adoptie van ROSE. Hierdoor kan het potentieel van het blockchainnetwerk verder worden vergroot.

 

Yield farming

Yield farming verwijst naar het proces waarbij gebruikers hun cryptovaluta inzetten (staken) om beloningen te verdienen in de vorm van extra cryptocurrency’s. Dit proces maakt gebruik van DeFi-protocollen, die gebruikmaken van smart contracts om gebruikers in staat te stellen hun crypto-activa te staken en te lenen aan andere Oasis-gebruikers. Yield farming kan aantrekkelijk zijn voor investeerders die op zoek zijn naar manieren om hun crypto-coins te laten renderen en tegelijkertijd willen profiteren van de hoge rentetarieven, die vaak worden aangeboden op de DeFi-markt.

 

Actieve community

Een ander voordeel voor investeerders is het feit dat Oasis Network een enthousiaste en actieve community heeft van ontwikkelaars en gebruikers, die bijdragen aan de ontwikkeling en verbetering van het blockchain-ecosysteem. Daarnaast wordt de adoptie van het ROSE-token actief door de community gepromoot. Dit kan bijdragen aan de groei van Oasis Network en de waarde van ROSE.

 

 

Wat zijn de nadelen en risico’s van Oasis Network?

Oasis Network biedt een aantal grote voordelen, die het platform aantrekkelijk maken voor investeerders en andere gebruikers. Echter gaan crypto-investeringen gepaard met grote financiële risico’s. Investeerders kunnen hun fondsen niet alleen razendsnel verliezen door marktvolatiliteit, maar ook door bijvoorbeeld fouten in de smart contract-code. Daarom is het belangrijk om goed en gedegen onderzoek te doen, naar alle mogelijke risico’s van investeren in Oasis Network. Bovendien is het verstandig om alleen geld te investeren wat je bereid bent om te verliezen.

Concurrentie met andere blockchainprojecten

Daarnaast moeten gebruikers  zich realiseren dat het Oasis Network en ROSE moeten concurreren met tal van andere blockchainprojecten. Oasis is namelijk niet het enige blockchainproject dat zich vooral richt op het bieden van schaalbaarheid, privacy en beveiliging. Er zijn verschillende andere crypto-projecten die vergelijkbare kenmerken hebben en concurreren met dit deel van de markt. Dit kan leiden tot een vermindering van de gebruikersadoptie en een vermindering van de waarde van het ROSE-token.

Strenge wet- en regelgeving

Doordat transacties met privacy-coins zoals ROSE volledig anoniem kunnen worden uitgevoerd en niet traceerbaar zijn, hebben ze de speciale interesse van regelgevende instanties en toezichthouders. Het feit dat privacy-coins niet kunnen worden gevolgd maakt ze zeer geliefd bij criminelen, die ze kunnen gebruiken voor het witwassen van geld, het uitvoeren van illegale transacties en de financiering van terrorisme. Daarom introduceert de Europese Unie (mogelijk eind 2024) nieuwe wet- en regelgeving, waarmee het gebruik van crypto-activa voor criminele doeleinden beter kan worden bestreden. Bovendien moet de nieuwe regelgeving consumenten beter beschermen tegen de uitwassen van crypto-handelsactiveiten en de integriteit van de financiële markt beter waarborgen. De nieuwe strengere EU-regels ten aanzien van op privacy gerichte cryptocurrency’s zoals ROSE, hebben mogelijk gevolgen voor het gebruik ervan.

Technische complexiteit en ontwikkelingsrisico’s

Een ander nadeel van Oasis Network is de technische complexiteit. Oasis maakt gebruik van zeer geavanceerde technologieën, waaronder ParaTimes en ‘vertrouwelijkheidslagen’. Deze complexe technologieën vereisen een hoog niveau van technische expertise, om het netwerk volledig te begrijpen en te implementeren. Daarnaast zijn er ook ontwikkelingsrisico’s, zoals bijvoorbeeld vertragingen bij de lancering van nieuwe blockchaintoepassingen, de introductie van nieuwe functies of fouten in de code. Hierdoor kunnen de prestatie van het netwerk negatief worden beïnvloed en kan het vertrouwen van investeerders en andere gebruikers worden geschaad. Daarom is het belangrijk om alle nadelen grondig te onderzoeken, voordat je besluit om in Oasis Network te investeren.

Innovatief en veelzijdig platform

Ondanks deze uitdagingen heeft Oasis een groot potentieel als een innovatief en veelzijdig blockchain-platform, dat kan voldoen aan de groeiende vraag naar schaalbaarheid, privacy en beveiliging in de blockchain-industrie.

 

Terug naar boven ↑

 

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van blockchaintechnologie? Meld je dan nu voor de blogpost!

 

Meld je aan voor de blogpost!
Ik ga ermee akkoord dat mijn naam en e-mailadres worden gedeeld met Mailchimp.
Met de blogpost van Uitleg Blockchain blijf je automatisch op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen omtrent de blockchain technologie.
We hebben een hekel aan spam. Uw e-mailadres zal niet worden verkocht of gedeeld met anderen (afgezien van het marketing automation platform dat wij gebruiken voor onze e-maillijst).