Schaalbaarheidsproblemen en trage transactiesnelheden

Veel blockchain-ecosystemen hebben problemen met schaalbaarheid en kampen met trage transactiesnelheden. ParaTimes is een technologie die tracht om deze tekortkomingen aan te pakken en de prestaties van blockchainnetwerken te verbeteren. In een blockchain worden transacties gevalideerd en vastgelegd door nodes (knooppunten), die wereldwijd verspreid zijn. Het gedistribueerde karakter van blockchaintechnologie zorgt voor veiligheid en vertrouwen, omdat er geen centrale autoriteit is die kan worden gehackt of gecompromitteerd. Echter zorgt de gedistribueerde en gedecentraliseerd aard van de blockchain er ook voor dat alle nodes exact dezelfde gegevens moeten bijhouden, en consensus moeten bereiken over de geldigheid van transacties. Dit proces kost tijd en kan leiden tot vertragingen in de verwerking van transacties.

 

Parallelle blockchains

Hoe werkt ParaTimes?

Welke voordelen biedt ParaTimes?

Conclusie

 

Parallelle blockchains

ParaTimes is ontworpen om ‘parallelle’ blockchains te creëren en te implementeren, naast het bestaande hoofdnetwerk (de mainchain). In de meeste blockchainnetwerken worden transacties in blokken gegroepeerd. Ieder blok heeft een beperkte grootte en kan slechts een bepaald aantal transacties bevatten. Wanneer het aantal transacties toeneemt en de blokgrootte constant blijft, kunnen transacties in een wachtrij komen te staan, wachtend op verwerking in het volgende beschikbare blok. Daarnaast heeft iedere blockchain een bepaalde tijd nodig om een nieuw blok aan het netwerk toe te voegen, wat resulteert in een vaste vertraging voor nieuwe transacties.

Complexe consensus-mechanismen

De meeste blockchains gebruiken complexe consensus-mechanismen om overeenstemming te bereiken over de geldigheid van transacties en om dubbele uitgaven te voorkomen. Deze mechanismen vereisen dat een meerderheid van de nodes het eens is over de volgorde van transacties en de inhoud van nieuwe blokken. Dit proces (Proof of Work) kan veel rekenkracht en tijd vergen, vooral naarmate het aantal transacties en nodes in het netwerk groeit. Al deze factoren samen zorgen ervoor dat blockchainnetwerken moeite hebben om met de toenemende vraag om te gaan, en dat de transactietijden kunnen vertragen. Technologieën zoals ParaTimes worden gebruikt om de verwerkingscapaciteit van het netwerk te vergroten en de algehele prestaties te verbeteren.

 

Hoe werkt ParaTimes?

De parallelle chains (ook wel (sidechains/zijketens genoemd) kunnen onafhankelijk van de mainchain functioneren, en bieden specifieke voordelen die schaalbaarheid vergroten. In plaats van alle transacties op één enkele blockchain vast te leggen, verdeelt ParaTimes de belasting over meerdere parallelle chains. Dit gebeurt door transacties en smart contracts te verdelen over de verschillende zijketens, waardoor de verwerkingscapaciteit aanzienlijk wordt vergroot. Iedere zijketen kan zijn eigen specifieke consensus-mechanisme en regelgeving (blockchain-governance) hebben. Dit biedt een hoge mate van flexibiliteit voor allerlei verschillende toepassingen en use-cases.

Blockchain-governance

Blockchain-governance heeft betrekking op de processen en mechanismen, waarmee beslissingen worden genomen over de ontwikkeling, werking en evolutie van het blockchainnetwerk. De meeste blockchains zijn gedecentraliseerde systemen en hebben geen centrale autoriteit. Daarom is het essentieel om effectieve governance-protocollen te hebben die besluiten kunnen nemen over netwerk-upgrades, protocolwijzigingen en het toevoegen van nieuwe functies. Daarnaast speelt blockchain-governance een belangrijke rol bij het oplossen van conflicten, waardoor een stabiel en veilig netwerk kan worden gewaarborgd. Het belang van een goed functionerende blockchain-governance mag niet worden onderschat, omdat het bijdraagt aan het vertrouwen van gebruikers en ontwikkelaars in het netwerk. Parallelle blockchains die met behulp van ParaTimes worden gecreëerd kunnen hun eigen specifieke governance en consensus-protocollen hebben.

 

 

Welke voordelen biedt ParaTimes?

ParaTimes biedt de volgende voordelen:

 

Betere schaalbaarheid

Met ParaTimes kunnen blockchainnetwerken veel meer transacties per seconden (TPS) verwerken, waardoor ze beter kunnen concurreren met traditionele betaalsystemen. In veel traditionele blockchainnetwerken zoals Bitcoin (BTC) en Ethereum (ETH) worden alle transacties verwerkt en vastgelegd in één enkele blockchain. Dit kan leiden tot vertragingen in de transactiesnelheid en hoge transactiekosten tijdens perioden van hoge activiteit op het netwerk. Met ParaTimes worden deze beperkingen overwonnen door de verwerkingscapaciteit te vergroten, met behulp van parallelle ketens.

 

Verdeling van de werklast

In plaats van alle transacties op één enkele blockchain vast te leggen, verdeelt ParaTimes de werklast over meerdere zijketens. Dat betekent dat elke zijketen een deel van de transactie kan verwerken, waardoor de totale capaciteit van het netwerk toeneemt. Door de werklast te verdelen over parallelle ketens kunnen gebruikers profiteren van snellere transactietijden en een betere gebruikerservaring.

 

Snellere transacties

Iedere parallelle keten binnen ParaTimes kan onafhankelijk functioneren en transacties verwerken. De sidechains hebben vaak een geheel eigen consensus-mechanisme. Dit betekent dat transacties niet allemaal in dezelfde consensus-cyclus op de mainchain hoeven te wachten, waardoor ze sneller kunnen worden uitgevoerd. De parallelle transactieverwerking kan de transactiesnelheid per seconden dan ook aanzienlijk verhogen. Dit leidt tot een betere gebruikerservaring en maakt blockchainnetwerken aantrekkelijker voor gedecentraliseerde applicaties (dApps) die realtime interactie vereisen.

 

Modulaire aanpassingen

Ontwikkelaars kunnen gemakkelijk nieuwe sidechains  toevoegen met aangepaste regels voor specifieke toepassingen, zonder de hoofdblockchain te beïnvloeden. Elk van deze parallelle ketens kan specifieke regels, consensus-protocollen of functies hebben, waardoor het netwerk flexibel kan worden aangepast aan verschillende use-cases.

 

Testen op schaduwnetwerken

ParaTimes biedt de mogelijkheid om experimentele functies te testen op schaduwnetwerken, voordat ze naar de mainchain worden overgezet. Dit bevordert de veiligheid en stabiliteit van het netwerk. Er kan dan bijvoorbeeld worden getest met nieuwe functies, upgrades en smart contract-functionaliteit, voordat ze op het hoofdblockchainnetwerk worden geïmplementeerd. Deze testnetwerken zijn parallelle ketens die in principe identiek zijn aan de mainchain, maar ze worden onder meer gebruikt voor experimentele doeleinden en om nieuwe functionaliteiten te testen. Deze aanpak biedt een gecontroleerde omgeving voor iteratieve ontwikkeling, waardoor blockchainnetwerken veiliger, flexibeler en beter voorbereid worden op grootschalige implementaties. Het testen op schaduwnetwerken biedt verschillende voordelen, waaronder:

  • Veiligheidsvoordelen
  • Voorkomen van netwerkverstoring
  • Meer efficiëntie
  • Community-feedback

 

Veiligheidsvoordelen

Het implementeren van nieuwe functies of upgrades rechtstreeks op de mainchain kan erg riskant zijn, omdat het mogelijk bugs of fouten kan veroorzaken die negatieve gevolgen voor het netwerk hebben. Schaduwnetwerken bieden een gecontroleerde omgeving waar ontwikkelaars naar hartenlust kunnen experimenteren, zonder de integriteit van de hoofdblockchain in gevaar te brengen.

 

Voorkomen van netwerkverstoring

Het testen van nieuwe functies op de mainchain kan het risico van netwerkverstoring met zich meebrengen, wat van invloed kan zijn op gebruikers en applicaties. Door deze experimenten op een afzonderlijke parallelle keten uit te voeren, wordt de impact op het hoofdnetwerk geëlimineerd.

 

Meer efficiëntie

Ontwikkelaars kunnen sneller en efficiënter werken door nieuwe functies en smart contracts te testen op een schaduwnetwerk. Als er tijdens het testen problemen worden ontdekt, dan kunnen ze worden opgelost voordat de functies op de mainchain worden uitgerold. Dit bespaart de nodige tijd en middelen.

 

Community-feedback

Testnetwerken op parallelle ketens stellen ontwikkelaars in staat om feedback te verzamelen van de community en stakeholders, voordat nieuwe functies openbaar worden gemaakt. Dit kan helpen om eventuele zorgen te adresseren en de acceptatie van de nieuwe functies te vergroten.

 

Interoperabiliteit

De ParaTimes technologie kan samenwerking tussen verschillende blockchainnetwerken vereenvoudigen, waardoor een meer geïntegreerde en verbonden blockchain-ecosysteem ontstaat. ParaTimes verbetert de interoperabiliteit op de volgende manieren:

  • Gegevensuitwisseling tussen blockchains
  • Overbrugging van verschillende blockchain-protocollen en consensus-mechanismen
  • Gemeenschappelijke beveiliging
  • Eenvoudige integratie
  • Uniforme identificatie van gebruikers en migratie van (crypto)activa

 

Gegevensuitwisseling tussen blockchains

Met ParaTimes kunnen parallelle ketens gegevens uitwisselen met de mainchain en andere parallelle ketens. Dat betekent dat verschillende blockchain-ecosystemen informatie kunnen delen, wat cruciaal is voor een naadloze samenwerking tussen verschillende gedecentraliseerde toepassingen.

 

Overbrugging van verschillende protocollen en consensus-mechanismen

ParaTimes stelt verschillende parallelle ketens in staat om verschillende protocollen en consensus-mechanismen te gebruiken. Hierdoor kunnen blockchainnetwerken met verschillende technische specificaties naast elkaar bestaan en toch met elkaar communiceren.

 

Gemeenschappelijke beveiliging

In ParaTimes kunnen parallelle ketens de beveiliging van het hoofdblockchainnetwerk delen. Dat betekent dat de totale beveiliging van het netwerk wordt versterkt door een gezamenlijke beveiligingsinfrastructuur.

 

Eenvoudige integratie

Dankzij de modulaire aanpak van ParaTimes kunnen nieuwe zijketens eenvoudiger worden toegevoegd aan het netwerk. Dit maakt het mogelijk om nieuwe blockchain-ecosystemen snel te integreren en met het bestaande ecosysteem te verbinden.

 

Uniforme identificatie van gebruikers en migratie van (crypto)activa

ParaTimes biedt een uniforme manier om gebruikersidentificatie en activa-migratie tussen parallelle ketens mogelijke te maken. Dat houdt in dat gebruikers en activa soepel kunnen bewegen tussen verschillende blockchains. Door deze interoperabiliteitsfuncties te bieden, bevordert ParaTimes een meer geïntegreerde en verbonden blockchain-ecosysteem. Het vereenvoudigt de samenwerking tussen verschillende blockchainnetwerken en opent de deur voor nieuwe en innovatieve gedecentraliseerde applicaties, die gebruikmaken van de sterke punten van meerdere blockchains. Dit draagt bij aan de groei en adoptie van blockchaintechnologie en maakt het mogelijk om een bredere reikwijdte van use-cases te ondersteunen, dan met een afzonderlijk, geïsoleerd blockchainnetwerk mogelijk is.

 

Geen concessie aan veiligheid of decentralisatie

Door bovenstaande voordelen met elkaar te combineren, stelt ParaTimes blockchainnetwerken in staat, om een veel grotere schaalbaarheid te bereiken dan alleen met een mainchain mogelijk is. Hierdoor kunnen er meer transacties per seconden worden verwerkt en meer verschillende soorten dApps worden ondersteund, zonder enige concessie te doen aan veiligheid of decentralisatie. Dit maakt ParaTimes een belangrijk instrument voor het realiseren van meer schaalbare en efficiëntere blockchain-ecosystemen in de toekomst.

 

Polkadot en Oasis Network

Een bekende en populaire cryptocurrency die gebruikmaakt van ParaTimes en zijketens is Polkadot (DOT). Deze cryptovaluta ondersteunt meerdere parachains. Iedere parachain heeft zijn eigen specifieke functies en kan gegevens en crypto-activa uitwisselen met andere parachains binnen het Polkadot-ecosysteem. Dit zorgt voor een schaalbaar en flexibel netwerk, waarop verschillende decentrale applicaties (dApps) kunnen draaien. Ook de privacy-coin Oasis Network (ROSE) maakt gebruik van ParaTimes en sidechains, waardoor het netwerk in staat wordt gesteld om transacties parallel te verwerken. Hierdoor kunnen de totale verwerkingscapaciteit en de transactiesnelheid aanzienlijk worden verhoogd.

 

 

Conclusie

ParaTimes is een technologie die het hoofdblockchainnetwerk ontlast door parallelle chains (zijketens) te creëren, die onafhankelijk van de mainchain kunnen functioneren. Hierdoor kan de blockchain worden ontlast en kunnen de schaalbaarheid en verwerkingssnelheid van transacties worden verbeterd. Met ParaTimes kunnen blockchain-ecosystemen zich beter aanpassen aan de groeiende vraag naar gedecentraliseerde toepassingen, zonder concessies te doen aan de veiligheid en decentralisatie. Crypto-projecten zoals Polkadot (DOT) en Oasis Network (ROSE) hebben inmiddels aangetoond dat een succesvolle implementatie van parallelle ketens, bijdraagt aan flexibelere en krachtigere blockchainnetwerken.

 

Terug naar boven ↑

 

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van blockchaintechnologie? Meld je dan nu aan voor de blogpost!

 

Meld je aan voor de blogpost!
Ik ga ermee akkoord dat mijn naam en e-mailadres worden gedeeld met Mailchimp.
Met de blogpost van Uitleg Blockchain blijf je automatisch op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen omtrent de blockchain technologie.
We hebben een hekel aan spam. Uw e-mailadres zal niet worden verkocht of gedeeld met anderen (afgezien van het marketing automation platform dat wij gebruiken voor onze e-maillijst).