Gebaseerd op de Bitcoin-codebase

BitcoinZ (BTCZ) is een op privacy gerichte cryptocurrency die in 2017 werd gelanceerd. BTCZ werd opgericht met als voornaamste doel het creëren van een cryptovaluta, die teruggaat naar de oorspronkelijke principes van Bitcoin, namelijk: decentralisatie, privacy en financiële vrijheid. Het project is gebaseerd op de Bitcoin-codebase, maar heeft enkele belangrijke wijzigingen doorgevoerd om decentralisatie en anonimiteit op het netwerk te bevorderen. BitcoinZ onderscheidt zich door een aantal unieke functies die het een aantrekkelijke optie maken voor gebruikers die veel waarde hechten aan hun privacy, bij uitvoeren van financiële transacties. In lijn met het ethos van decentralisatie is BitcoinZ een project zonder centrale autoriteit.

 

Geen afsplitsing van Bitcoin

Sterke community

Adoptie in ontwikkelingslanden

Geen ICO

Zk-SNARKs-protocol

Connect-Z

Welk algoritme gebruikt BitcoinZ?

Wat is de bloktijd van BitcoinZ?

Welke programmeertalen gebruikt BitcoinZ?

Wat is de maximale voorraad van BitcoinZ?

Hoe werkt het mining-proces van BitcoinZ?

Welke wallets zijn compatible met BitcoinZ?

Waarom kan BitcoinZ interessant zijn voor investeerders?

Wat zijn de risico’s en nadelen van BitcoinZ?

Conclusie

 

BitcoinZ logo

 

Geen afsplitsing van Bitcoin

Hoewel BitcoinZ is gebaseerd op Bitcoin-codebase is de blockchain geen afsplitsing (hard fork) van BTC. Het BTCZ-project heeft zijn eigen unieke blockchainnetwerk, met daarin ook zijn eigen ontstaansblok (genesis blok). Een genesis blok (ook wel ‘stichtingsblok’ genoemd) is het allereerste blok dat wordt gecreëerd in een blockchainnetwerk. Dit blok markeert dus het beginpunt van de blokketen en legt de basis voor alle daaropvolgende blokken.

 

Sterke community

BitcoinZ heeft een sterke community van gebruikers en ontwikkelaars. Het project wordt ondersteund door een vrijwillig team van ontwikkelaars, en de BTCZ-community speelt een actieve rol bij het nemen van beslissingen. De community is dan ook een integraal onderdeel van BitcoinZ. Het project moedigt gebruikers aan om deel te nemen aan het netwerk, ontwikkeling en promotie. Dit zorgt voor een sterke betrokkenheid en draagt bij aan het bredere doel van decentralisatie. De visie van BitcoinZ is om een wereldwijd geaccepteerde cryptocurrency te realiseren die de financiële vrijheid bevordert. Het project streeft dan ook naar een inclusief financieel systeem, waarbij mensen de volledige controle hebben over hun geld en transacties, zonder tussenkomst van derden.

 

Adoptie in ontwikkelingslanden

Het BitcoinZ-project promoot ook de adoptie van cryptovaluta in ontwikkelingslanden en richt zich daar op gemeenschappen waar financiële diensten beperkt toegankelijk zijn. Door een veilig, snel en goedkoop transactienetwerk te bieden, hoopt BitcoinZ bij te dragen aan economische groei en empowerment op wereldwijde schaal.

 

Geen ICO

BitcoinZ werd niet gelanceerd met een ICO (Initial Coin Offering). Het project koos ervoor om geen token-sale te organiseren, en heeft in plaats daarvan de nadruk gelegd op de betrokkenheid van de BTCZ-community en organische groei. Bij een ICO zoekt een blockchain-project of cryptocurrency-startup naar financiering, door tokens aan investeerders te verkopen. Een ICO is enigszins vergelijkbaar met een crowdfundingcampagne, waarbij investeerders tokens kopen in ruil voor een investering in het project. Deze tokens vertegenwoordigen meestal een toekomstig aandeel of gebruik binnen het blockchain-ecosysteem van het project. Investeerders kunnen de gekochte coins vasthouden in de hoop dat de waarde ervan zal stijgen, naarmate het project vordert. Echter kan de waarde van tokens die tijdens een ICO worden gekocht sterk fluctueren. Dit kan leiden tot aanzienlijke winsten of verliezen voor investeerders. Wanneer een project een overvloed aan tokens aanbiedt tijdens een Initial Coin Offering, dan kan dit leiden tot een mogelijke devaluatie van de tokens in de toekomst.

Geen pre-mining

Ook was er bij oprichting van BitcoinZ géén sprake van pre-mining. Bij pre-mining worden tokens gecreëerd voordat de coins openbaar beschikbaar worden gesteld aan het grote publiek. Deze tokens worden vaak toegewezen aan specifieke personen, entiteiten of ontwikkelaars, voordat de cryptovaluta officieel worden gelanceerd. Pre-mining is controversieel, omdat het kan leiden tot een ongelijke verdeling van de tokens. Bovendien kan pre-mining de perceptie van centralisatie of oneerlijkheid opwekken, vooral als grote hoeveelheden coins in handen zijn van een kleine groep mensen, voordat anderen toegang hebben tot de desbetreffend cryptocurrency.

Geen snel-mining

BitcoinZ paste ook géén snel-mining (instamine) toe bij de ontwikkeling van het blockchain-ecosysteem. Bij snel-mining wordt er zeer snel een aanzienlijke hoeveelheid coins gecreëerd en verdeeld in de vroege stadia van het netwerk. Deze vorm van mining wordt meestal gekenmerkt door een evenredig grote beloning, voor de eerste miners of ontwikkelaars van het netwerk. Instamine kan leiden tot kritiek en ontevredenheid binnen een crypto-community, omdat het de perceptie van centralisatie, oneerlijkheid en manipulatie kan versterken. Bovendien kan snel-mining de waarde en legitimiteit van een cryptovaluta beïnvloeden (vooral als de instamine aan licht komt nadat het netwerk al actief is).

 

 

Zk-SNARKs-protocol

BTCZ maakt gebruik van het zk-SNARKs-protocol, dat transacties volledig anoniem maakt. Hierdoor kunnen gebruikers hun financiële privacy behouden, zonder hun persoonlijke informatie te delen met andere partijen. Zk-SNARKs bieden verschillende voordelen op het gebied van privacy en efficiëntie op het blockchainnetwerk. Met dit protocol kan de geldigheid van een transactie worden bewezen, zonder de specifieke waarden van de transactie bloot te leggen. Dit betekent dat de details van de transacties die op de blockchain van BitcoinZ worden uitgevoerd (zoals de afzender, de ontvanger en het transactiebedrag), verborgen blijven voor iedereen behalve de betrokken partijen.

Complexe berekeningen en verificaties comprimeren

Een ander voordeel van zk-SNARKs is de mogelijkheid om complexe berekeningen en verificaties te comprimeren tot een kleine hoeveelheid gegevens, ook wel een bewijs (proof) genoemd. Hierdoor kunnen verificaties op een efficiënte manier worden uitgevoerd, wat leidt tot snellere transacties en minder belasting van het BitcoinZ-netwerk. Door de compacte aard van het zk-SNARKs-protocol kunnen grotere hoeveelheden gegevens worden verwerkt, in vergelijking met traditionele methoden. Dit is vooral belangrijk voor blockchain-ecosystemen waar de schaalbaarheid vaak een uitdaging is.

Vergroten van de schaalbaarheid

Schaalbaarheid is vaak een uitdaging voor blockchainnetwerken vanwege enkele inherente eigenschappen en ontwerpbeginselen van deze technologie. Blockchains zijn gedistribueerde netwerken waarin meerdere nodes (knooppunten) samenwerken, om transacties te verifiëren en consensus te bereiken. Iedere node moet een kopie van de volledige blockchain bijhouden, wat leidt tot een groeiende opslagvereiste naarmate het netwerk groeit. Het verwerken en verspreiden van deze grote hoeveelheden gegevens tussen nodes, kan leiden tot netwerkvertragingen en vertragingen in de verwerking van transacties. Zk-SNARKs bieden een compacte verificatie van gegevens, waardoor er minder opslagruimte binnen het netwerk nodig is. Daardoor kunnen er meer transacties worden verwerkt en opgenomen in de blockchain, waardoor de algehele schaalbaarheid van BitcoinZ-netwerk wordt vergroot.

Verifieerbare en transparante proofs

Zk-SNARKs zijn gebaseerd op geavanceerde cryptografische technieken die zorgen voor een hoge mate van beveiliging. Ze maken gebruik van complexe wiskundige berekeningen en cryptografische algoritmen, om te garanderen dat de verstrekte informatie correct is en dat de privacy van gebruikers optimaal wordt beschermd. Hoewel zk-SNARKs de privacy van individuele transacties waarborgen, bieden ze tegelijkertijd verifieerbare en transparante proofs (bewijzen) van de geldigheid van een transactie. Dit betekent dat externe partijen (zoals bijvoorbeeld auditors of toezichthouders) de geldigheid van een transactie kunnen verifiëren, zonder toegang te hebben tot de vertrouwelijke informatie zelf. Zk-SNARKs bieden dan ook een krachtig instrument voor privacy-gerichte toepassingen en dragen bij aan een robuust, veilig en betrouwbaar BitcoinZ-netwerk.

 

 

Connect-Z

Connect-Z is een gateway (een brug) die BitcoinZ verbindt met Binance Smart Chain, een blockchainnetwerk dat is ontwikkeld door Binance (een van de grootste crypto-handelsbeurzen ter wereld). De Binance Smart Chain is bedoeld als een parallelle blockchain naast het oorspronkelijke Binance Chain-netwerk en richt zich op het bieden van meer functionaliteit en mogelijkheden, vooral op het gebied van smart contracts. BitcoinZ-gebruikers kunnen hun ‘native’ BTCZ-tokens omzetten in hetzelfde aantal ‘getokeniseerde’ BTCZ oftewel ‘Wrapped BitcoinZ(wBTZ), dat wordt vrijgegeven op de Binance Smart Chain. ‘Wrapped’ tokens vertegenwoordigen de waarde van onderliggende activa. Ze worden gecreëerd door het vergrendelen (wrappen) van een bepaalde hoeveelheid van de onderliggende activa, en het uitgeven van een gelijkwaardige hoeveelheid tokens op een ander blockchainnetwerk. Let op: vanaf 17 juli 2023 heeft het Binance-platform al zijn handelsactiviteiten in Nederland stopgezet, omdat het bedrijf niet in staat bleek om een vergunning van De Nederlandsche Bank te verkrijgen.

Interoperabiliteit tussen blockchain-ecosystemen

Wrapped tokens maken interoperabiliteit tussen verschillende blockchain-ecosystemen mogelijk en vergemakkelijken de uitwisseling van activa. De verhouding is 1:1 en de native BTCZ-coins worden automatisch vergrendeld in de gateway, aangezien de maximale voorraad van BitcoinZ onveranderlijk is. Op dezelfde manier kunnen gebruikers wBTC terugzetten naar native BTCZ. In dit geval worden de wBTC-tokens automatisch verbrand om BTCZ te ontgrendelen op het BitcoinZ-netwerk. Bij dit verbrandingsproces worden de tokens uit circulatie genomen en permanent vernietigd.

Wees alert op valse tokens

Connect-Z is een aanzienlijke uitbreiding van het BitcoinZ-ecosysteem, omdat de BTCZ-tokens worden aangeboden op verschillende nieuwe populaire exchanges. De komende tijd zullen er door de BitcoinZ-community nog meer bruggen worden ontwikkeld voor andere blockchain-ecosystemen. Hierdoor zullen het gebruik en de toepassingsmogelijkheden van BitcoinZ nog verder worden uitgebreid. Wanneer je gebruik gaat maken van Connect-Z wees dan alert op valse tokens en gebruik alleen het officiële contactadres van het project. In landen waar Binance actief is (dus niet meer in Nederland) kan iedereen in principe tokens lanceren op de Binance Smart Chain. Dat zorgt uiteraard voor een zeer toegankelijk platform en bevordert decentralisatie en innovatie. Deze toegankelijkheid opent echter ook de deur voor de lancering van valse tokens. Om jezelf te beschermen tegen valse tokens en andere scams op de Binance Smart Chain, is het belangrijk op waakzaam te zijn en bepaalde voorzorgsmaatregelen te nemen.

Doe onderzoek naar het token-project

Doe grondig onderzoek naar het token-project waarin je bent geïnteresseerd, het team erachter en de specifieke doelstellingen van het project. Controleer de officiële website, lees de whitepaper goed door en eventuele community-kanalen, om meer te weten te komen over het token-project. Geef de voorkeur aan projecten met een solide reputatie en projecten die vertrouwen wekken in de community. Er zijn verschillende online platforms waar gebruikers kunnen samenwerken en informatie kunnen uitwisselen, om elkaar te waarschuwen voor mogelijke frauduleuze projecten.

Juiste contactadres

Kijk vooral naar token-projecten met een actieve en betrokken community, positieve beoordelingen en transparante communicatie. Zorg ervoor dat je het juiste contactadres van het token verifieert, voordat je gaat investeren. Er zijn in het verleden namelijk gevallen geweest waarin valse tokens werden verspreid met vergelijkbare namen of symbolen om mensen te misleiden. Deze valse tokens maakten op slinkse wijze misbruik van de naam van klassieke en gevestigde crypto-projecten. Wees extra voorzichtig met nieuwe of onbekende tokens die plotseling opduiken, zonder veel informatie of achtergrond. Het is beter om deze tokens links te laten liggen en te wachten op meer verificatie en bewijs van legitimiteit, voordat je deze tokens aanschaft.

Rode vlaggen

Binance heeft verschillende beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om frauduleuze activiteiten te bestrijden, valse tokens te verwijderen wanneer ze worden geïdentificeerd en de veiligheid van gebruikers te waarborgen. Desondanks is het belangrijk om waakzaam en voorzichtig te handelen bij het investeren in tokens op de Binance Smart Chain. Handel met gezond verstand. Doe altijd je eigen onderzoek en investeer alleen geld wat je bereid bent om te verliezen. Als iets te mooi lijkt om waar te zijn of als er rode vlaggen wapperen, dan is het raadzaam om voorzichtig te zijn en mogelijk af te zien van de investering.

Blockchain

 

Welk algoritme gebruikt BitcoinZ?

BitcoinZ maakt gebruik van het Proof of Work (PoW) consensus-algoritme Equihash en heeft een mining-proces dat vergelijkbaar is met Bitcoin (BTC). Equihash is een geheugenintensief algoritme dat is ontworpen om ASIC-resistentie te bieden. Dat betekent dat het erg lastig is om gespecialiseerde mining-hardware te ontwikkelen, die aanzienlijke voordelen biedt ten opzichte van reguliere huis-tuin-en-keuken hardware. Het Equihash-algoritme vereist dat miners een grote hoeveelheid geheugen gebruiken om de complexe wiskundige puzzels op te lossen, die nodig zijn om nieuwe blokken aan het netwerk toe te voegen. Dit helpt bij de decentralisatie van de blockchain, omdat het mining-proces haalbaar is op gewone consumentencomputers zoals GPU’s, in plaats van met dure gespecialiseerde apparatuur.

Bredere deelname aan het mining-proces

Door het Equihash-algoritme te gebruiken, streeft BitcoinZ naar een bredere deelname aan het mining-proces en een grotere mate van decentralisatie. Doordat Equihash ASIC-resistentie biedt wordt de veiligheid van het netwerk vergroot, omdat het moeilijker is voor één enkele entiteit om controle over het netwerk te verkrijgen (centralisatie). Er is sprake van centralisatie als een klein aantal entiteiten of miners, een groot deel van het rekenvermogen controleren. Als deze partijen meer dan 50% van de rekenkracht in handen hebben, dan hebben ze de mogelijkheid om een zogenaamde 51%-aanval uit te voeren.

Tegenwicht tegen 51%-aanvallen

Wanneer een kwaadwillende partij een 51%-aanval uitvoert, dan krijgt deze de mogelijkheid om de integriteit van het netwerk te compromitteren. Deze malafide actoren zouden dan transacties kunnen manipuleren, dubbele uitgaven kunnen doen en andere kwaadwillige acties ondernemen, die de betrouwbaarheid en de werking van het blockchainnetwerk kunnen schaden. Een hoog niveau van decentralisatie binnen het netwerk biedt tegenwicht tegen 51%-aanvallen. Als een groot aantal miners is verspreid over verschillende locaties, dan wordt het moeilijker voor een enkele partij om de controle over het netwerk te krijgen. De ASIC-resistentie van het Equihash-algoritme draagt dan ook sterk bij aan de decentralisatie, binnen het blockchain-ecosysteem van BitcoinZ.

 

Wat is de bloktijd van BitcoinZ?

De bloktijd van BitcoinZ is ongeveer 2,5 minuten. Dat betekent dat er gemiddeld iedere 2,5 minuten een nieuw blok aan de BTCZ-blockchain wordt toegevoegd. De bloktijd vertegenwoordigt de tijd die nodig is om een nieuw blok met daarin transacties te valideren en aan het blockchainnetwerk te koppelen. De korte bloktijd van BitcoinZ zorgt voor snellere transactiebevestigingen, waardoor BTCZ-gebruikers sneller betalingen kunnen verzenden en ontvangen. Een korte bloktijd draagt dus bij aan een hogere doorvoer van transacties op het netwerk.

 

Welke programmeertalen gebruikt BitcoinZ?

BitcoinZ maakt voornamelijk gebruik van de programmeertaal C++. Deze veelzijdige en veerkrachtige scriptaal wordt veel gebruikt voor de ontwikkeling van blockchaintoepassingen, vanwege zijn prestaties en efficiëntie. C++ biedt een hoge mate van controle over de functionaliteit en de werking van de software. Deze programmeertaal is geschikt voor de ontwikkeling van zowel de kernsoftware van BitcoinZ als de bijbehorende tools en applicaties. Naast C++ kunnen er ook andere programmeertalen worden gebruikt, waaronder JavaScript dat vaak wordt gebruikt voor de ontwikkeling van webgebaseerde interfaces en frontend-ontwikkeling. Bij het bouwen van applicaties die communiceren met het BitcoinZ-netwerk via API’s, kan JavaScript worden gebruikt voor het implementeren van de logica aan clientzijde.

Smart contract-functionaliteit

Met initiatieven zoals Connect-Z zet BitcoinZ steeds meer in op interoperabiliteit met andere blockchain-ecosystemen. Daarom zullen ook programmeertalen zoals bijvoorbeeld Solidity waarschijnlijk steeds vaker worden gebruikt. Deze scripttaal wordt vooral gebruikt voor de ontwikkeling van smart contracts op de Ethereum-blockchain. En hoewel BitcoinZ een wezenlijk ander blockchain-platform is dan Ethereum, kan Solidity worden gebruikt bij het ontwikkelen van smart contracts die compatible zijn met het BTCZ-netwerk (als het netwerk dergelijke functionaliteiten ondersteunt). Het gebruik van specifieke programmeertalen kan variëren, afhankelijk van de behoeften, doelen en ontwikkelingsrichtlijnen van het BitcoinZ-project. De keuze voor bepaalde programmeertalen evolueert naarmate het project zich verder ontwikkelt en nieuwe functionaliteiten aan het netwerk worden toegevoegd.

 

Wat is de maximale voorraad van BitcoinZ?

BitcoinZ een onveranderlijke maximale voorraad van 21.000.000.000 BTCZ-tokens. Het totale aanbod van BTCZ is ontworpen om vergelijkbaar te zijn met dat van Bitcoin (BTC), waarbij de totale voorraad ook op 21 miljoen coins is vastgesteld. Op dit moment (juli 2023) zijn er ongeveer 12.555.901.723 BTCZ-tokens in omloop.

 

Hoe werkt het mining-proces van BitcoinZ?

Het mining-proces van BitcoinZ is bedoeld om veiligheid, decentralisatie en het verifiëren van transacties op het blockchainnetwerk mogelijk te maken. Het proces vereist een aanzienlijke hoeveelheid computerkracht en competitie tussen de miners, om nieuwe blokken te creëren en het netwerk te beveiligen. Het mining-proces op het BTCZ-netwerk verloopt ongeveer hetzelfde als bij het BTC-netwerk. De crypto-miners verzamelen transacties in het netwerk en selecteren een set transacties die ze willen opnemen in het nieuwe blok dat ze gaan minen Deze transacties omvatten doorgaans betalingen en andere activiteiten op de BitcoinZ-blockchain.

Hashing

Miners gebruiken hun computerkracht en geheugen om de complexe wiskundige puzzels op te lossen, om vervolgens een nieuw blok te creëren (hashing). Daarbij wordt gebruikgemaakt van het eerder genoemde Equihash-algoritme. De miners voeren herhaaldelijk berekeningen uit op verschillende variabelen in het blok, zoals de nonce (een willekeurig getal). Het doel daarvan is om een ‘hash’ te vinden die voldoet aan bepaalde criteria, zoals een bepaald aantal nullen aan het begin van de hash.

Proof of Work

Om een nieuw blok te creëren moet een miner een geldige ‘Proof of Work’ (PoS) leveren. Dat betekent dat de miners moeten aantonen dat ze een aanzienlijke hoeveelheid rekenkracht hebben besteed aan het oplossen van de puzzel. Dit wordt bereikt door de juiste hash te vinden die aan de gestelde criteria voldoet. Wanneer een miner succesvol een nieuw block heeft gemaakt en het proof of work heeft geleverd, dan wordt het blok toegevoegd aan de blockchain en wordt de miner beloond met een vastgesteld aantal BTCZ-tokens (de blokbeloning). Naast de blokbeloning kunnen miners ook transactiekosten verdienen voor de transacties die ze in het blok opnemen.

Consensus

Het nieuwe blok wordt vervolgens verspreid naar andere nodes in het netwerk van BitcoinZ. Deze nodes verifiëren het blok en bereiken consensus over de geldigheid ervan. Als de meerderheid van de nodes overeenstemming bereikt en het blok accepteert, wordt het permanent opgenomen in de blockchain. Vervolgens wordt de mining-cyclus voortgezet met het volgende blok.

 

Welke wallets zijn compatible met BitcoinZ?

BitcoinZ kan worden opgeslagen en beheerd in verschillende crypto-wallet, die compatible zijn met het BTCZ-netwerk, waaronder:

 

BitcoinZ Wallet

De BitcoinZ Wallet is de officiële BTCZ-wallet. Deze wallet is specifiek ontwikkeld voor het veilig beheren van BTCZ-tokens en biedt gebruikers een veilige en gebruiksvriendelijke opslagmethode. De wallet biedt de mogelijkheid om adressen op te slaan in een adresboek, zodat gebruikers gemakkelijk toegang hebben tot vaak gebruikte adressen. Gebruikers kunnen de netwerkinstellingen aanpassen, zoals de verbinding met verschillende BitcoinZ-nodes. De BitcoinZ wallet is beschikbaar voor verschillende platformen, waaronder desktop (Windows, MacOS en Linux), maar ook voor mobiele apparaten (Android en iOS).

 

BitcoinZ Full Node Wallet

De BitcoinZ Full Node Wallet is een softwareprogramma waarmee gebruikers een volledige node kunnen draaien voor het BTCZ-netwerk. Deze wallet heeft een grafische interface en stelt gebruikers in staat, om de hele geschiedenis van de blockchain op te slaan op hun eigen apparaat. Zodra de wallet is gesynchroniseerd kunnen gebruikers een ontvangstadres genereren. Dit adres wordt vervolgens gebruikt om BTCZ-tokens te ontvangen van andere gebruikers. Met de Full Node Wallet kunnen transactiebedragen rechtstreeks worden verzonden en ontvangen. Transacties worden vervolgens geverifieerd en vastgelegd in de blockchain. Door een volledige node te draaien, dragen gebruikers bij aan de decentralisatie en beveiliging van het BTCZ-netwerk. Het draaien van een full node vereist echter wel voldoende opslagruimte en een stabiele internetverbinding.

 

Coinomi Multi-wallet

De Coinomi Multi-wallet is een populaire multi-currency wallet die ondersteuning biedt voor een breed scala aan cryptovaluta, waaronder BitcoinZ. Deze opslagoplossing is beschikbaar voor zowel mobiele apparaten (Android en iOS) als voor desktop (Window, MacOS en Linux). Coinomi biedt een gebruiksvriendelijke interface en functies zoals het beheren van meerdere wallets en het eenvoudig verzenden en ontvangen van tokens. De Coinomi Multi-wallet is zeer licht, wat betekent dat niet de gehele transactiegeschiedenis van de BitcoinZ-blockchain hoeft te worden gedownload, om ermee aan de slag te gaan.

 

Vidulum Multi-wallet

Ook de Vidulum Multi-wallet is een gebruiksvriendelijke, intuïtieve en veilige light wallet-applicatie voor verschillende crypto-activa (waaronder BTCZ). Deze wallet is ontworpen als een alles-in-één oplossing, waardoor gebruikers gemakkelijk toegang hebben tot hun crypto-activa, zonder meerdere individuele wallets te hoeven gebruiken. In plaats van op de server, worden de sleutels opgeslagen op het apparaat van de gebruiker. Deze wallet heeft meerdere grafiekopties om de crytocurrency’s weer te geven en biedt twee-factor-authenticatie als derde beveiligingslaag.

Ingebouwde exchange-functie

Bovendien heeft Vidulum een ingebouwde exchange-functie, waarmee gebruikers direct vanuit de wallet kunnen handelen tussen ondersteunde cryptocurrency’s, waaronder BitcoinZ. Dankzij deze functie is er geen noodzaak meer om een externe crypto-handelsbeurs te gebruiken voor het verhandelen van tokens. De Vidulum Multi-wallet biedt ook een beloningsprogramma waarbij gebruikers zogenaamde ‘V-Staking Rewards’ kunnen verdienen, door hun V-stakes in de wallet te behouden. De Vidulum App is toegankelijk via moderne webbrowsers en beschikbaar voor zowel Android als iOS.

 

ZelCore Multi-wallet

ZelCore  Multi-wallet is een gebruiksvriendelijke, lichte, multifunctionele crypto-wallet die compatibiliteit biedt met BitcoinZ en een breed scala aan andere cryptocurrency’s. Deze wallet biedt functies zoals beveiligde opslag, eenvoudige transacties en integratie met andere exchanges. De ZelCore wallet is beschikbaar op verschillende platformen, waaronder Windows, MacOS, Linux, iOS en Android.

 

AtomicDEX-wallet

AtomicDEX is een gecentraliseerde crypto-handelsbeurs die werd ontwikkeld door Komodo (KMD). Deze exchange is speciaal ontworpen om de handel in crypto-activa veilig, snel en anoniem te maken. AtomicDEX ondersteunt een flink aantal cryptovaluta, waaronder BitcoinZ. De BTCZ-coins kunnen worden opgeslagen in de AtomicDEX-wallet. Deze wallet is beschikbaar voor zowel desktop (Windows, MacOS en Linux) als mobiel (iOS en Android).

 

Electrum wallet

Electrum is een populaire software-wallet die kan worden geïnstalleerd op desktop of mobiel. Deze gebruiksvriendelijke wallet heeft een eenvoudige interface en biedt een reeks functies en beveiligingsmaatregelen om cryptocurrency-transacties veilig uit te voeren. De ondersteuning van crypto-wallets kan veranderen, naarmate de ontwikkelingen op blockchain-gebied evolueren. Het is mogelijk dat wallets zoals Electrum bepaalde cryptovaluta op een bepaald moment niet meer ondersteunen, of juist nieuwe crypto-coins aan de wallets toevoegen. Raadpleeg daarom de officiële websites van de wallet-aanbieders, voor de meest recente informatie over BitcoinZ-ondersteuning.

 

Back-ups maken

Sommige van de bovenstaande wallet zijn externe diensten. Daarom is het altijd raadzaam om zelf goed onderzoek te doen naar de beveiligingsmaatregelen van de wallets, voordat je besluit om je cryptovaluta erin op te slaan. Zorg er bovendien ook voor dat je je privésleutel veilig bewaart en maak regelmatig back-ups van de wallets, om zo het risico van verlies en diefstal van fondsen te minimaliseren.

 

Waarom kan BitcoinZ interessant zijn voor investeerders?

BitcoinZ is vooral interessant voor investeerders die veel waarde hechten aan privacy bij het uitvoeren van financiële transacties. BTCZ heeft een vastgestelde voorraad van 21 miljard coins. Dit betekent dat er een beperkte hoeveelheid tokens beschikbaar zijn, wat kan bijdragen aan de waarde ervan op lange termijn. Daarnaast heeft BitcoinZ een gedecentraliseerde mijnbouwstructuur, waardoor de cryptovaluta niet gevoelig is voor inflatieproblemen die sommige andere cryptocurrency’s kunnen hebben. Bovendien heeft BTCZ een actieve en betrokken community van ontwikkelaars en supporters. Dit zorgt voor voortdurende technische ontwikkelingen, updates en verbeteringen aan het netwerk. Een sterke community kan bijdragen aan het succes en de groei van de cryptocurrency.

 

Blockchain

 

Wat zijn de risico’s en nadelen van BitcoinZ?

Net zoals andere cryptocurrency-investeringen is ook beleggen in BitcoinZ risicovol (vooral voor beleggers die op korte termijn winst proberen te maken). Cryptovaluta kunnen zeer volatiel zijn, waardoor de waarde snel kan stijgen en dalen. Doe daarom altijd eerst zelf grondig onderzoek naar de risico’s, voordat je in crypto-activa gaat investeren. Beleg alleen met geld dat je bereid bent om te verliezen. BitcoinZ is nog een vrij nieuwe cryptovaluta en heeft nog niet dezelfde mate van erkenning en acceptatie op de cryptomarkt als bekende cryptocurrency’s, zoals Bitcoin en Ethereum. Hierdoor kunnen de liquiditeit en de handelsactiviteit van BTCZ nog beperkt zijn.

Concurrentie en regulatoire risico’s

BitcoinZ opereert in een markt waar inmiddels (juli 2023) ongeveer zo’n 22.904 cryptocurrency’s actief zijn. Daaronder zijn ook verschillende populaire privacy-coins, waarmee BTCZ moet concurreren. De kans bestaat dat gebruikers en investeerders eerder kiezen voor de bekendere op privacy gerichte crypto-activa, dan voor BitcoinZ. Ook zijn er de nodige regulatoire risico’s. De wet- en regelgeving verschilt van land tot land, en regelgevende instanties en toezichthouders kunnen nieuwe wetten en voorschriften invoeren, waardoor de handel in privacy-coins wordt beperkt of zelfs volledig aan banden wordt gelegd. Daarom is het belangrijk om goed op de hoogte te blijven van de wettelijke ontwikkelingen ten aanzien van privacy-coins. Op dit moment wordt er gewerkt aan een nieuwe Europese crypto wetgeving, die de integriteit op de cryptomarkt moet gaan verbeteren en consumenten beter moet gaan beschermen. Deze nieuwe regelgeving wordt naar alle waarschijnlijkheid eind 2024 ingevoerd en wordt toegepast in alle EU-lidstaten.

Technische uitdagingen en schaalbaarheid

Cryptocurrency’s zijn nog volop in ontwikkeling en maken gebruik van complexe technologieën. Crypto-projecten worden dan ook nog regelmatig beïnvloed door technische mankementen, fouten in de code en andere kwetsbaarheden. Dit kan leiden tot veiligheidsproblemen, netwerkvertragingen of andere technische uitdagingen. Een van de belangrijkste uitdagingen voor blockchaintechnologie is het vergroten van de schaalbaarheid en het vermogen om grote hoeveelheden transacties efficiënt te verwerken. Daarom werken veel blockchain-ecosystemen aan een breed scala aan technische oplossingen, zoals schaalbaarheidsprotocollen, sidechains en layer 2-oplossingen, om de schaalbaarheid te verbeteren. Naarmate blockchaintechnologie evolueert, kunnen blockchains sneller en efficiënter worden.

Interoperabiliteit met andere blockchains

Op dit moment zijn er talloze blockchainnetwerken met allerlei verschillende protocollen en technologieën. In de toekomst zal er meer nadruk worden gelegd op interoperabiliteit tussen verschillende blockchains, waardoor ze naadloos kunnen samenwerken en waarde kunnen uitwisselen. Dit kan leiden tot meer verbonden en een geïntegreerde blockchain-infrastructuur. Blockchaintechnologie brengt nieuwe innovatieve toepassingen voor verschillende sectoren, zoals bijvoorbeeld de logistieke sector, supply chain management, de gezondheidszorg, de vastgoedwereld en de gaming-industrie.

 

Conclusie

BitcoinZ is een interessante privacy-coin met een aantal unieke kenmerken, die aantrekkelijk kunnen zijn voor investeerders. De nadruk op decentralisatie biedt gebruikers financiële vrijheid, omdat er geen centrale autoriteit is die de cryptovaluta kan beïnvloeden. De transacties kunnen volledig privé en onafhankelijk worden uitgevoerd, dankzij geavanceerde privacy-technologieën, zoals zk-SNARKs. Door de ontwikkeling van nieuwe blockchaintoepassingen kan de adoptie van crypto-activa zoals BitcoinZ toenemen (zowel als betaalmiddel als een investeringsinstrument), naarmate het vertrouwen groeit en de gebruiksvriendelijkheid verbetert. De populariteit van BTCZ in de toekomst zal dan ook grotendeels afhangen van de technische voortuitgang, regelgeving, marktacceptatie en het gedrag van investeerders en gebruikers.

 

Terug naar boven ↑

 

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van blockchaintechnologie? Meld je dan nu aan voor de blogpost!

 

Meld je aan voor de blogpost!
Ik ga ermee akkoord dat mijn naam en e-mailadres worden gedeeld met Mailchimp.
Met de blogpost van Uitleg Blockchain blijf je automatisch op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen omtrent de blockchain technologie.
We hebben een hekel aan spam. Uw e-mailadres zal niet worden verkocht of gedeeld met anderen (afgezien van het marketing automation platform dat wij gebruiken voor onze e-maillijst).