BlockChange van Genius Class: de online blockchain cursus

with Geen reacties

Veel mensen zijn op zoek naar een eenvoudige online blockchain cursus die de basisbeginselen ervan op een heldere manier uitlegt. Blockchaintechnologie staat nog maar in de kinderschoenen en het is dan ook nog volstrekt niet duidelijk, welke invloed deze decentrale gedistribueerde netwerken op onze economie zullen hebben. Overheden en bedrijven voeren op dit moment (2018) blockchainexperimenten uit op allerlei gebieden, waarbij wordt onderzocht wat nu eigenlijk de mogelijkheden zijn van blockchainintegratie, binnen de verschillende branches en industrieën. Ook de grote banken hebben inmiddels hun eigen blockchain ontwikkeld.

Cryptocurrency's, Ethereum, Bitcoin, Litecoin.

Zonder blockchain, geen crypto-economie!

Veel organisaties hebben inmiddels al wel het een en ander gehoord over deze nieuwe technologie, maar die informatie richt zich dan voornamelijk op de ontwikkelingen rondom digitale betalingseenheden zoals de Bitcoin en Ethereum. Blockchainnetwerken zijn essentieel voor het uitvoeren van transacties met cryptomunten en je zou dan ook kunnen zeggen: zonder blockchain, geen crypto-economie. Echter gaat blockchaintechnologie veel verder dan cryptocurrency’s alleen en heeft deze techniek de potentie om hele bedrijfstakken volledig te hervormen.

Crypto mining farm

 

Miningprocessen en crypto-algoritmes

Op dit moment is de blockchain voor de meeste mensen nog maar een wazige materie. En dat is natuurlijk ook logisch, want wie heeft er nu kaas gegeten van ingewikkelde miningprocessen en crypto-algoritmes? Echter maakt de enorme potentie van blockchaintechnologie het niet erg waarschijnlijk dat deze ontwikkeling snel op zijn retour gaat. Daarom is het voor organisaties en studenten – maar zeker ook voor particulieren – niet onverstandig, om zich alvast een beetje te gaan verdiepen in de businesskansen van decentrale gedistribueerde netwerken.

 

Blockchain cursus

 

De blockchain cursus BlockChange

Het educatieplatform Genius Class biedt een zeer eenvoudige blockchain cursus voor iedereen die de basis van blockchain wil leren kennen. Genius Class ontwikkelt instructievideo’s en is gespecialiseerd in het creëren van B2B-content op verschillende terreinen. De blockchain cursus BlockChange van Genius Class neemt de cursisten stap voor stap mee in de wereld van decentrale gedistribueerde netwerken en doet dat aan de hand van voorbeelden die door iedereen goed te begrijpen zijn.

Groep mensen aan het praten. Een blockchain cursus zorgt ervoor dat u mee kunt praten over deze opkomende technologie.

Meeknikken of meepraten?

Iedereen kent het wel: je staat op een feestje en plotseling gaat het over een onderwerp waar je helemaal niks van af weet. Gewoon lekker meeknikken met de rest van het gezelschap werkt over het algemeen prima. En zolang ze je niet vragen wat jij er nu precies van vindt, kom je meestal goed weg. Voor iedere ondernemer die niet zomaar wil meeknikken met de anderen, maar liever de basiskennis van blockhaintechnologie wil leren kennen, is de blockchain cursus BlockChange een echte aanrader!

Block change: hoe overleef je de crypto economie? Boeken over smart contracts.

Hoe overleef ik de crypto-economie?

Hoe overleef ik de crypto-economie? Die vraag staat centraal in het boek BlockchainChange van Redmer Huizinga en Professor Arturo Bris van IMD (business school voor management en leadership courses), dat de inspiratie vormt voor deze blockchain cursus. BlockChange geeft inzicht in alle essentiële onderdelen waarmee organisaties hun businessmodellen volledig kunnen transformeren. Eén van de onderwerpen uit de cursus richt zich volledig op de ontwikkeling van Decentrale Autonome Organisaties (DAO). Dit zijn autonome investeringsfondsen die binnen decentrale gedistribueerde netwerken kunnen worden uitgevoerd. Voor veel bedrijven zijn DAO nog een ver-van-mijn-bed-show, maar de ontwikkeling van dergelijke fondsen is volop gaande.

Cryptogeld, blockchain cursus.

DAO

Veel blockchainprojecten die door startups worden opgezet gaan meestal gepaard met zogenaamde Initial Coin Offerings (ICO’s), waarmee allerlei verschillende innovaties kunnen worden gefinancierd. Echter is er binnen de ICO-wereld helaas ook sprake van oplichtingspraktijken: de zogenaamde ICO-scams. Deze blockchain cursus maakt duidelijk hoe ondernemers legitieme DAO’s en ICO’s kunnen onderscheiden van frauduleuze praktijken. Eén van de belangrijkste uitgangspunten van blockchaintechnologie is dat deze techniek voor iedereen toegankelijk is, waardoor iedereen kan profiteren van het opkomende digitale vertrouwen dat met decentrale gedistribueerde netwerken gepaard gaat.

Nodes, blockchainnetwerk, blockchain cursus.

Basiskennis van blockchaintechnologie in 17 instructievideo’s

De online cursus BlockChange toont onder andere interviews met blockchainexperts van een aantal toonaangevende technologiebedrijven. In 17 instructievideo’s leert u de basis kennen van een technologie die nu volop in de belangstelling staat en hoeft u op het eerste de beste feestje of bijeenkomst niet meer mee te knikken met de rest, maar vertel je anderen hoe ze de blockchain kunnen gebruiken om hun bedrijfsprocessen te optimaliseren. Deze exclusieve blockchain cursus is alleen verkrijgbaar bij Genius Class en voorlopig alleen nog verkrijgbaar in het Engels.

Blockchain cursus.

Wat kan ik verwachten van de 17-delige online blockchain cursus BlockChange?

1, één.

Uitleg blockchain

De eerste video geeft antwoord op de vraag wat een blockchainnetwerk nu eigenlijk precies is en hoe het werkt. Ook wordt ingegaan op digitale betalingseenheden en de manieren waarop cryptomunten zoals de Bitcoin precies gebruikmaken van de blockchain. Daarnaast wordt in dit eerste deel duidelijk waarom decentrale gedistribueerde netwerken de functie van vertrouwde derde partijen en tussenpersonen kunnen vervangen, bij het uitvoeren van iedere transactie.

2, twee.

Het nieuwe economische paradigma

Blockchaintechnologie kan ervoor zorgen dat ons huidige economische systeem evalueert in een decentrale P2P-economie. En dat betekent een hele andere manier van nadenken over tal van economische processen. Het tweede onderdeel van deze online blockchain cursus geeft de cursist dan ook hele nieuwe inzichten, ten aanzien van allerlei nieuwe innovatieve businessmodellen.

3, drie.

De Haven van Rotterdam

De haven van Rotterdam wil zich profileren als de “smart port” van de wereld en focust zich dan ook op de meest innovatieve technologische ontwikkelingen op het gebied van cargo en distributie. De transparantie van blockchaintechnologie zorgt voor voorspelbaarheid en snelheid binnen de transportsector. Hierbij werkt de Haven van Rotterdam ook intensief samen met concurrenten, omdat het bedrijf van mening is dat juist iedereen kan profiteren van transparantie en verregaande samenwerking. Delen van kennis staat hierbij dan ook centraal.

4, vier.

Hoe het 10 jaar geleden allemaal begon

In 2008 maakte de wereld voor het eerst kennis met de Bitcoin, een virtuele valuta die werd gepresenteerd door de altijd onbekend gebleven Satoshi Nakamoto. Een vreemde digitale betalingseenheid die werd gegenereerd door een wazig cryptografisch protocol dat “mining” werd genoemd. Het kenmerkende van deze allereerste digitale munt was dan ook de achterliggende techniek, die we inmiddels hebben leren kennen als de blockchain. Decentrale gedistribueerde grootboeken hebben de unieke eigenschap dat alle data binnen deze netwerken onveranderbaar kan worden vastgelegd. Deze manier van dataregistratie zorgt voor een bijzonder hoog niveau van veiligheid, maar hoe werkt dat nu precies? Na het bekijken van het vierde deel van deze blockchain cursus begrijp je hoe veilige transacties binnen een blockchainnetwerk kunnen worden uitgevoerd.

5, vijf.

Kenmerken van de blockchain

Deel vijf van BlockChange gaat dieper in op de belangrijkste eigenschappen van een blockchain. Want wat maakt een blockchain nu eigenlijk tot een blockchain? Is het niet gewoon een database zoals alle andere? Elementen zoals consensus, het bepalen van de geldigheid van transacties, de mate van eigenheid, de onveranderbaarheid en de wijze waarop authenticatie van transacties verloopt, spelen binnen decentrale gedistribueerde netwerken allemaal een hele belangrijke rol. De blockchain cursus maakt duidelijk hoe deze elementen samen zorgen voor een solide en betrouwbaar digitaal ecosysteem.

6, zes.

Virtuele valuta

Veel mensen zijn al wel bekend met de Bitcoin en dat komt uiteraard doordat deze digitale munt volop in de belangstelling staat. En hoewel het ooit allemaal met de Bitcoin begon, zijn er inmiddels al vele cryptocurrency’s bijgekomen en worden er dagelijks nieuwe cryptocoins voor allerlei verschillende toepassingen ontwikkeld. Hierbij leggen sommige crypto-ontwikkelaars de focus voornamelijk op het verhogen van de transactiesnelheid en andere ontwikkelaars richten zich dan weer meer op het genereren van digitale valuta, op een milieuvriendelijke manier. Het “minen” van sommige digitale munten gaat immers vaak gepaard met veel energieverbruik en dat is vandaag de dag natuurlijk niet echt een gewenste situatie.

7, zeven.

Decentrale Autonome Organisaties (DAO)

De ontwikkeling van DAO wordt door veel investeerders met argwaan bekeken. En dat is ook niet zo gek, want investeringsfondsen die autonoom kunnen worden uitgevoerd zijn een geheel nieuwe innovatie. Een DAO is een publiek toegankelijke blockchainapplicatie waarbij geen sprake meer is van een centrale uitvoerder of management. Deelnemers aan een DAO kunnen rechtstreeks een interactie aangaan met het autonome investeringsfonds. Hierdoor ontstaan dan ook hele nieuwe businessmodellen voor het investeren in projecten. De manier waarop mensen zaken met elkaar doen zou de komende jaren door DAO, weleens rigoureus kunnen veranderen. Echter zijn DAO niet zonder gevaar en hebben we in het recente verleden al gezien dat Decentrale Autonome Organisaties zo lek kunnen zijn als een mandje. Daarnaast kunnen DAO op zeer lucratieve wijze worden misbruikt door criminelen. Na deel 7 van deze blockchain cursus weet je wat DAO zijn, hoe ze werken en wat de risico’s van Decentrale Autonome Organisaties zijn?

8, acht.

Publieke en private blockchains

De Bitcoin maakt gebruik van een publieke blockchain waarvan iedereen gebruik kan maken. Openheid en transparantie staan bij deze netwerken dan ook centraal. Naast deze publiek toegankelijke grootboeken worden er ook private blockchains ontwikkeld. Deze zijn meestal alleen toegankelijk voor een gespecificeerde groep gebruikers. De Corda blockchain die is ontwikkeld door het consortium van banken is hier een voorbeeld van. Naast publieke en private decentrale gedistribueerde netwerken kennen we nog een derde soort blockchain en dat is de hybride blockchain. Bij deze laatste blockchainvorm is meestal een gedeelte publiek toegankelijk voor iedereen, maar zijn andere gedeelten alleen toegankelijk voor een geautoriseerde groep gebruikers. In tegenstelling tot DAO’s zijn private blockchains dus niet volledig gedecentraliseerd. In deze video van BlockChange wordt ook ingegaan op de smart contracts, digitale autonome overeenkomsten die ervoor zorgen dat iedere transactie binnen het netwerk, op de juiste manier wordt uitgevoerd.

9, negen.

Blockchaintoepassingen voor reisverzekeringen en de farmaceutische industrie

KrypC Technologies is een platform dat oplossingen biedt op het gebied van FinTech en is gespecialiseerd in blockchaintechnologie. In dit onderdeel van de blockchain cursus wordt een blockchainoplossing aangedragen voor reisverzekeringen, waarbij de decentrale gedistribueerde netwerken worden gebruikt voor het claimproces en het uitkeren van schadevergoedingen. De andere praktijktoepassing draait om het ketenbeheer binnen de farmaceutische industrie in Verenigde Staten.

10, tien.

 

Decentrale applicaties (dapps)

De techniek achter ons huidige oude vertrouwde internet bestond al een aantal jaren, voordat deze technologie op grote schaal werd geadopteerd. Vandaag de dag kan niemand er meer zonder en is internet volledig verweven met iedere organisatie. Of voor blockchaintechnologie ook breed maatschappelijk draagvlak zal ontstaan, valt natuurlijk moeilijk te voorspellen. Dat zal voor een heel groot gedeelte afhangen van de mate van de gebruiksvriendelijkheid van decentrale applicaties. De tiende instructievideo gaat dieper in op de mogelijkheden van dapps.

11, elf.

Blockchain en de Rabobank

In 2014 deed de Rabobank – een proef met betalingen op een blockchainnetwerk. Hierna deed de Rabobank intensief onderzoek naar de ontwikkeling van nieuwe decentrale applicaties, die zich voornamelijk richten op identiteitsmanagement. Dit onderdeel van de blockchain cursus laat zien wat de eventuele gevolgen zijn van meer transparantie binnen de financiële wereld.

12, twaalf.

DAO en bedrijfsprocessen

Hoe kunnen DAO worden geïntegreerd binnen bedrijfsprocessen? Die vraag staat centraal in dit deel van de cursus. Er zijn in principe 8 basisstappen die genomen moeten worden om Decentrale Autonome Organisaties – inclusief het identificatieproces – binnen bedrijfsprocessen te integreren.

13, dertien.

Gedeeld eigendom

Wie blockchain zegt, zegt deeleconomie. Decentrale gedistribueerde netwerken creëren zeer veel nieuwe mogelijkheden voor de zogenaamde “sharing economy”, waarbij allerlei objecten op een zeer efficiënte manier kunnen worden geëxploiteerd. Veel blockchainnetwerken zijn ontstaan door middel van crowdfunding en de ontwikkeling van verschillende digitale betalingseenheden werd gefinancierd door middel van ICO’s. Deze initiatieven, die draaien om het volledig publiek financieren van allerlei projecten, betekenen dan ook een geheel nieuwe manier van investeren in startups.

14, veertien.

Blockchain draagt bij aan gelijkwaardigheid

Veel derde wereldlanden hebben problemen met hun financiële systeem. Een slecht georganiseerde administratie en corruptie is er aan de orde van de dag. Daarnaast is het voor de bevolking van die landen vaak onmogelijk om toegang te verkrijgen tot alledaagse financiële dienstverlening. In het veertiende deel van de blockchain cursus wordt duidelijk hoe deze technologie een einde zou kunnen maken, aan deze problemen en de algehele overheidsstructuur van die landen zou kunnen hervormen. Blockchain kan zorgen voor een eerlijker systeem dat zorgt voor meer gelijkwaardigheid tussen mensen wereldwijd.

15, vijftien.

Decentraliseren van het internet

Ons huidig internet is volledig “centraal” georganiseerd en wordt door een aantal grote “centrale” partijen gemanaged. Die digitale centrale aanpak heeft ons online heel erg kwetsbaar gemaakt. Blockchaintechnologie is andere koek en betekent een volledig “decentrale” benadering van digitale infrastructuren.

16, zestien.

 

De opkomst van de peer-to-peer economie

Of blockchaintechnologie inderdaad de potentie heeft om onze economie te hervormen, hangt van een heleboel factoren af. Dit deel van de blockchain cursus gaat dieper in op deze factoren en gaat ook in op het belang van decentraal gedistribueerd vertrouwen.

17, zeventien.

 

De potentie van blockchaintechnologie

Wat is de ware kracht van blockchaintechnologie? Deze laatste video gaat in op de mogelijkheden en uitdagingen die met decentrale gedistribueerde netwerken gepaard gaan. Ook wordt dieper ingegaan op de risico’s van blockchaintoepassingen en volledig autonome digitale processen. Want hoe zit het bijvoorbeeld met de juridische kant van dergelijke netwerken? Dit onderdeel van BlockChange maakt duidelijk dat er ook behoorlijk wat obstakels zijn die een massale adoptie van blockchain in de weg staan.

Blockchain cursus

Deze online cursus is zeer geschikt voor iedereen die de blockchaintechnologie beter willen leren kennen.

BlockChange Your Business!

Meer weten?

 

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van de blockchaintechnologie? Meld je dan nu aan voor onze blogpost!

 

Meld je aan voor de blogpost!
Ik ga ermee akkoord dat mijn naam en e-mailadres worden gedeeld met Mailchimp.
Met de blogpost van Uitleg Blockchain blijf je automatisch op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen omtrent de blockchain technologie.
We hebben een hekel aan spam. Uw e-mailadres zal niet worden verkocht of gedeeld met anderen (afgezien van het marketing automation platform dat wij gebruiken voor onze e-maillijst).

Leave a Reply