Blockchain en kunstmatige intelligentie

Vandaag de dag zijn we al een beetje gewend aan de zelfrijdende auto. Twintig jaar geleden hadden we ons nog niet echt kunnen voorstellen dat het nu mogelijk zou zijn om in onze auto plaats te nemen en weg te rijden, zonder dat we het stuur nog hoeven aan te raken. De auto rijdt zelfstandig, omdat de algoritmen de processen uitvoeren die door mensen zijn geprogrammeerd. Deze algoritmen zijn steeds beter in staat om zelf te leren van alle processen waarbij ze betrokken zijn. Over een aantal jaren zijn de algoritmen zo slim, dat we neigen naar technologische singulariteit. De verfijnde kunstmatige intelligentie is dan zo sterk, dat er een moment kan ontstaan waarop mensen geen invloed meer op de algoritmen kunnen uitoefenen. Door blockchaintechnologie ontstaan nieuwe mogelijkheden voor gedecentraliseerde AI.

 

 

De vierde industriële revolutie

We staan aan het begin van de zogenaamde vierde industriële revolutie. Een revolutie waarin de technologische ontwikkelingen elkaar zo snel zullen opvolgen, dat dit een enorme invloed zal hebben op de manier waarop wij wonen, werken, consumeren en ons verplaatsen. Ook de manier waarop wij als mensen met elkaar omgaan en de manieren van communicatie zullen veranderen. De vierde industriële revolutie is anders omdat de nieuwe technologieën elkaar zullen opvolgen en versterken, met een exponentiële snelheid. Een snelheid die we eigenlijk nog niet eerder hebben gezien. Dat kan natuurlijk een heleboel voordelen opleveren voor ons als mensheid. De kwaliteit van leven in delen van de wereld waar het nu nog kommer en kwel is, zou bijvoorbeeld veel sneller verbeterd kunnen worden. Bepaalde ziektes zoals kanker, Parkinson of ALS kunnen wellicht worden genezen of zelfs voorkomen. Sommige technologieën zouden ervoor kunnen zorgen dat de eenzaamheid onder ouderen verdwijnt.

 

 

Kwetsbaarheid

Echter moeten we er ook rekening mee houden dat de vierde industriële revolutie voor de wereld slecht kan uitpakken. Robotisering en nanotechnologie bijvoorbeeld zullen een heleboel beroepen laten verdwijnen. Uiteraard komen er ook weer banen voor in de plaats, maar dat zullen er niet genoeg zijn. Zeker niet in een wereld waarin de bevolking zo ontzettend snel groeit. Zijn wij als mensheid wel voldoende voorbereid op die vierde industriële revolutie? Er wordt door wetenschappers op dit moment al heel goed nagedacht over hoe kwetsbaar wij als mensheid zouden kunnen worden, ten opzichte van de nieuwe technologieën. Het is nog moeilijk te voorspellen hoe de verschillende soorten high-tech toepassingen in de toekomst verweven raken met onze dagelijkse leventjes.

 

23:59

Niet iedereen is even enthousiast over deze ontwikkeling. Veel van deze tegenstanders vinden de ontwikkeling zorgelijk. Zij zien dat er heel hard gewerkt wordt om kunstmatige intelligentie te creëren, zonder dat er goed wordt nagedacht over de eventuele gevolgen ervan. Sommige deskundigen stellen zelfs dat wij een geheel nieuwe wereld inwandelen, als kippen zonder kop. Bijna iedere wetenschapper is het erover eens dat de industriële revolutie een grote impact op ons zal hebben. Als het gaat om de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie dan is het nu 23:59.

 

 

Enorme hoeveelheid ongestructureerde data

Er zijn een aantal dingen waar we echt heel goed over moeten nadenken. In de eerste plaats is dat de huidige ongestructureerde data. Deze gegevens zijn onder andere afkomstig van sociale media, transacties, reisinformatie, aankoopgeschiedenis, schadeverleden en noem het maar op. We moeten ons goed realiseren dat ongeveer 90% van al die data pas de laatste drie jaar (en ik schrijf dit op 18 maart 2017) is gegenereerd. De komende tien jaar zullen 20 miljard apparaten met elkaar verbonden zijn in het het internet der dingen. Al deze apparaten zullen meer en meer data produceren. Data over ons, data over de manier waarop wij leven en data over hoe wij ons in de toekomst waarschijnlijk zullen gaan gedragen.

 

Zelflerende algoritmen

Een ander aspect waar we heel goed bij stil moeten staan is de verfijning van de algoritmen. Zelflerende algoritmen zijn daar een goed voorbeeld van. Ook de enorme toename van de rekenkracht en de gigantische capaciteit die daarmee gepaard gaat, is iets om goed over na te denken. Deze rekenkracht biedt ons namelijk de mogelijkheid om nog veel meer data op te slaan dan ooit tevoren. Machines zijn op dit moment in staat om het zogenaamde ‘deep learning’ toe te passen. Dit is een technologie waarbij computers zichzelf bepaalde dingen kunnen aanleren.

 

 

Het verschil tussen deep learning en machine learning

Deep learning is niet hetzelfde als ‘machine learning’. Bij machine learning bepalen wij mensen de parameters. Bij deep learning is er sprake van een situatie waarbij machines of computers zelfstandig taken kunnen uitvoeren. Het betreft dan taken waarvoor wij mensen nooit enige opdracht hebben gegeven. Bij deep learning hebben mensen deze machines dus niet voor uit te voeren taken geprogrammeerd.

 

Interpreteren van gegevens

We zien op dit moment dat er enorm veel geld wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. De komende vier jaar zal er naar verwachting zo’n 70 miljard dollar worden gespendeerd aan onderzoek. Alleen al dit gegeven maakt ons duidelijk dat een echte doorbraak op het gebied van kunstmatige intelligentie niet zo heel ver weg meer is. Alles wat we de afgelopen jaren hebben gedigitaliseerd, wordt omgezet in kennis. Nieuwe technologieën maken het mogelijk om alle opgeslagen informatie uit ons dagelijkse leven, op de ‘juiste’ manier te interpreteren. Het gaat om ongestructureerde data uit e-mail verkeer, transacties, gegevens omtrent gezondheidszorg, betalingsbewijzen, reisinformatie etc. Het potentieel van een platform waarin deze gegevens zijn samengebundeld, zodat er een bepaalde perceptie aan kan worden gegeven, is heel erg groot.

 

AI marketing

Deze veranderingen zullen ervoor gaan zorgen dat het hele raamwerk van bijvoorbeeld marketing zoals wij dat nu kennen op de schop gaat. Een vorm van kunstmatige intelligentie waar we in de nabije toekomst mee te maken zullen krijgen is de Virtual Personal Assistant (VPA). Dit moet je zien als een ‘persoonlijke assistent’. We kunnen deze Virtual Personal Assistant een klein beetje vergelijken met SIRI van Apple. Echter de persoonlijke assistent van de toekomst zal vele malen geavanceerder zijn. De Virtual Personal Assistant zal uw vliegtuigstoel reserveren, het hotel boeken, de taxi regelen en een tafeltje in het restaurant reserveren. Stel dat u een allergie heeft voor bepaalde voedingsmiddelen, dan zal uw VPA die informatie automatisch doorgegeven aan de keuken van het desbetreffende restaurant. Ook je voorkeur voor een plaatsje bij het raam zal door uw VPA worden kenbaar gemaakt.

 

Marketing, beslissingsproces en algoritmen

De wereld van marketing zal tijdens de vierde industriële revolutie een immense transformatie ondergaan. De huidige manieren waarop marketing wordt bedreven is gebaseerd op het gedrag van mensen, waarbij het beslissingsproces plaatsvindt in de prefrontale cortex. De prefrontale cortex is het gebied in het voorste gedeelte van de hersenen. Dit gedeelte van de hersenen is betrokken bij cognitieve en emotionele taken, zoals het nemen van beslissingen ten aanzien van het aanschaffen van producten of diensten. In marketing gaan we een verschuiving zien van beslissingen die worden genomen worden op basis van het beslissingsproces in de prefrontale cortex, naar beslissingen die zullen worden genomen op basis van algoritmen.

 

 

Specialismen die elkaar aanvullen en versterken

Kunstmatige intelligentie zal de wereld waarin wij leven en werken dus radicaal veranderen. We gaan ook zien dat verschillende vakgebieden met elkaar samensmelten. Specialismen die elkaar aanvullen en versterken. Ten aanzien van marketing zal het menselijke beslissingsproces verdwijnen. De bemoeienis van mensen zal zich oprichten naar het niveau waarop de technologieën worden ontwikkeld. Zo rond het jaar 2035 zullen we terugkijken naar de dag van vandaag en ons waarschijnlijk nog maar moeilijk kunnen voorstellen, hoe onze wereld er zonder kunstmatige intelligentie uitzag. We kunnen ons immers nu ook niet echt heel goed meer voorstellen, hoe ons leven zou zijn zonder internet en mobiele telefoons.

 

Turingmachine

De vierde industriële revolutie zal de nieuwe technologieën om ons heen met een exponentiële snelheid laten toenemen. Wat we nu als snel en gemakkelijk ervaren, zal tegen 2035 enorm traag en onhandig zijn. Dat is natuurlijk logisch, want als we nu terugkijken naar hoe praktisch onze eerste internetaansluitingen eigenlijk waren, dan staat het huilen ons ook nader dan het lachen. In 1936 ontwikkelde de Britse wiskundige Alan Turing zijn turingmachine waarbij het vermoeden ontstond, dat hij een volmaakt model van berekenbaarheid had gecreëerd. Dat hield in principe in dat alles wat mechanisch berekend kon worden, ook daadwerkelijk berekend kon worden door de turingmachine. Het hield ook in dat hetgeen niet berekend kon worden door het model, niet mechanisch berekenbaar zou zijn.

 

Volledig autonome apparaten en machines

In 2011 werd SIRI geïntegreerd in de Iphone van Apple en Google ontwikkelde de intelligente persoonlijke assistent GOOGLE NOW. Steeds meer technologiereuzen doen op dit moment onderzoek naar kunstmatige intelligentie en de mogelijkheden die dat met zich meebrengt. Skype maakte het mogelijk om spraak te vertalen in nagenoeg ‘real time’. Objecten zullen in de toekomst gaan ‘luisteren’ naar wat wij ze te vertellen hebben en kunstmatige intelligentie zal gaan ‘luisteren’ naar onze machines. Auto’s worden echt volledig autonoom en nemen zelfstandig beslissingen op basis van informatie die voor hen op dat moment beschikbaar is.

 

 

Regelen van belangrijke zaken

De Virtual Personal Assistant zal gemeengoed worden en de meest belangrijke zaken voor ons regelen. De persoonlijke assistent zal alles begrijpen. Ieder ingrediënt, iedere locatie, alle tarieven en de vele verschillende manieren waarop het mogelijk is om een boeking uit voeren. Ook het annuleren of wijzigen van boekingen, vluchten en afspraken zal de Virtual Personal Assistant voor ‘zijn of haar’ rekening nemen.

 

Producten en diensten precies op ons afgestemd

Er zal een wereld ontstaan waarin kunstmatige intelligentie in staat is om ons als mensen te begrijpen. Ze zullen onze intenties kunnen begrijpen, nog voor wij onze intenties zelf begrijpen. Waarschijnlijk gaan we op een natuurlijke manier met kunstmatige intelligentie communiceren en praten ‘zij’ op een ongekunstelde wijze met ons. Een Virtual Personal Assistant zal ten gunste van ons ook communiceren met andere Virtual Personal Assistants. Hierbij zullen ze alle beschikbare algoritmen gebruiken die nodig zijn, om de noodzakelijke dingen voor ons te regelen. Virtual Personal Assistents zullen ons wijzen op verantwoorde en precies op ons afgestemde producten en diensten.

 

Reclame gericht aan kunstmatige intelligentie

Als producten in huis zoals voedingsmiddelen bijna op zijn, dan zal de Virtual Personal Assistant ervoor zorgen dat alles precies op het juiste moment wordt bijgevuld. Als de Virtual Personal Assistant merkt dat onze merkvoorkeur ten opzichte van een bepaald product aan het veranderen is, dan zal dat item automatisch worden vervangen door het merk waarbij wij ons op dat moment veel beter voelen. Marketeers zullen hun advertenties niet meer richten op consumenten, maar op machines. Machines zoals onze persoonlijke assistent. De marketeers van de toekomst proberen niet meer om ons mensen te overtuigen van hun geweldige producten, maar onze kunstmatige intelligentie.

 

 

Kunstmatige intelligentie met humor en versiertechnieken

Merken zullen de allerbeste menselijke reviews moeten gebruiken, om de algoritmen te overtuigen van hun producten en diensten. Machines zullen rond 2030 een intelligentie bereiken die gelijkwaardig is aan de intelligentie van mensen op dit moment (2016). Kunstmatige intelligentie zal in staat zijn om grappen te maken en te flirten. De machines zullen microscopisch klein zijn, waardoor ze eenvoudig in mensen kunnen worden geïmplanteerd. Er zullen zelfs bedrijven en instellingen worden opgezet en geëxploiteerd door vormen van kunstmatige intelligentie zelf. De nieuwe technologieën zullen de grenzen verkennen op het gebied van muziek, kunst en het zou zomaar kunnen gebeuren dat een algoritme de Grand Prix van Monaco wint.

 

Technologische singulariteit

Rond 2045 zal kunstmatige intelligentie zich zo ontzettend snel ontwikkelen, dat wij als mensen niet meer in staat zullen zijn om ook nog maar enige voorspelling te doen voor de toekomst en hoe die zich vanaf dat moment zal gaan ontwikkelen. Heel veel mensen zijn dan niet meer in staat om de technologie nog te bevatten. Als dat gebeurt dan is er sprake van technologische singulariteit. Vertrouwde wetenschappelijke wetten en regels gelden dan niet meer of zijn niet meer toepasbaar. Ik ben ervan overtuigd dat dit voor de mensheid een zeer verwarrende periode zal gaan worden. Het Russische 2045-initiatief is een organisatie zonder winstoogmerk, die een netwerk en community ontwikkelt van wetenschappers die zich bezighouden met zaken als levensverlenging, anti-veroudering, neurale-interfaces, robotica en kunstmatige organen.

AI, kunstmatige intelligentie

Nadenken over de gevolgen van de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie

Wetenschappers die op dit moment bezig zijn met het ontwikkelen van kunstmatige intelligentie moeten zich dus goed realiseren wat ze nu eigenlijk aan het creëren zijn en wat de precieze gevolgen daarvan zouden kunnen zijn voor de mensheid. Wat gaat deze ‘mix’ van technologie, wetenschap en creativiteit voor ons betekenen? Het nadenken over de consequenties zou prioriteit moeten hebben. Als we hierover pas gaan nadenken op het moment dat sterke kunstmatige intelligentie daadwerkelijk bestaat, dan is het wellicht te laat.

 

Tim O’Reilly: herschrijf de algoritmen!

De ontwikkeling van geavanceerde technologieën en verfijnde algoritmen gaat op dit moment erg snel. We staan aan de vooravond van de vierde industriële revolutie en dat betekent dat er in de volgende decennia technologieën zullen worden ontwikkeld met een snelheid zoals we dat in het verleden nog niet hebben meegemaakt. Die exponentiële groei zou ertoe kunnen lijden dat heel veel mensen niet meer in staat zijn om die technieken nog bij te benen. Op dit moment worden al zeer veel processen binnen onze economie en financiële markten autonoom aangestuurd door algoritmen die van alles en nog wat “regelen”. Het boek De nieuwe economie van Tim O’Reilly geeft een inkijkje in de toekomst en is eigenlijk één grote waarschuwing: herschrijf de algoritmen nu het nog kan! Dit boek is een must voor iedereen die wil weten wat de risico’s zijn, van een geheel geautomatiseerde samenleving.

 

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van blockchaintechnologie? Meld je dan nu aan voor de blogpost!

 

Meld je aan voor de blogpost!
Ik ga ermee akkoord dat mijn naam en e-mailadres worden gedeeld met Mailchimp.
Met de blogpost van Uitleg Blockchain blijf je automatisch op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen omtrent de blockchain technologie.
We hebben een hekel aan spam. Uw e-mailadres zal niet worden verkocht of gedeeld met anderen (afgezien van het marketing automation platform dat wij gebruiken voor onze e-maillijst).