Robot hands using a computer keyboard. singularity. Robothanden op een toetsenbord. Singulariteit.

Wat is technologische singulariteit?

Waarschijnlijk is technologische singulariteit een van de meest tot de verbeelding sprekende onderwerpen in sciencefiction. We creëren kunstmatige intelligentie en bam…de machines staan klaar om ons allemaal om zeep te helpen. Dit gegeven doet het natuurlijk altijd goed op het grote witte doek of in spannende romans, maar laten we eens even met beide benen op de grond blijven staan. Wat is technologische singulariteit nu eigenlijk echt en wat zou het eventueel kunnen gaan betekenen voor onze maatschappij?

A angry robot with red eyes. Singularity. Een gevaarlijke robot met rode ogen. Singulariteit.
Wordt de ontwikkeling van sterke kunstmatige intelligentie een feestje of een ware nachtmerrie?

2045

Stel: het moment van technologische singulariteit is aangebroken. Het moment dat computers zo snel zijn, dat zij het menselijke brein niet alleen kunnen evenaren, maar zelfs nog veel slimmer zijn dan wij. Ze zijn dan wellicht in staat om zichzelf te kunnen herprogrammeren en zelf hun eigen hardware te bouwen. Menselijke bemoeienis zal dan misschien niet eens meer nodig zijn in bepaalde situaties. Er ontstaat wellicht een omstandigheid die voor heel veel mensen niet meer te begrijpen valt. Volgens een groot aantal vooraanstaande wetenschappers zou dat moment weleens zo rond 2045 een feit kunnen zijn, als de huidige ontwikkelingen zich op dezelfde wijze voortzetten.

A robot in a test centre. singularity. Een robot in en testcentrum. Singulariteit..
Boston Dynamics

John von Neumann

Doemdenkers beweren dat dit ook het moment zal zijn, waarop mensen weleens slaaf zouden kunnen gaan worden van de machines in plaats van meesters. Ik denk eerlijk gezegd, dat dit wel een heel somber geschetst beeld is van de toekomst. De term technologische singulariteit is ooit bedacht door de Hongaars-Amerikaanse wiskundige John von Neumann. Hij schreef uitvoerig over de technologische vooruitgang en de snelheid waarmee dat gepaard zal gaan. Nieuwe technologieën die met een exponentiële snelheid worden ontwikkeld en door veel mensen niet meer kunnen worden bijgebeend. Zijn uitspraken zijn alleen al bijzonder omdat hij in 1957 is overleden. Van internet had niemand toen uiteraard nog gehoord.

Raymond Kurzweil, De singulariteit is nabij.

Koop bij bol.com

 

Ray Kurzweil

Een andere zeer belangrijke naam als het over singulariteit gaat, is de Amerikaanse uitvinder en zakenman Ray Kurzweil. Deze computerwetenschapper voorspelt een exponentiële groei in computerkracht. Ook is hij van mening dat computers de menselijke intelligentie als een speer voorbij zullen streven. In zijn boek De singulariteit is nabij beschrijft hij in begrijpelijke taal hoe geavanceerde disruptieve technologieën, onze samenleving in de komende decennia drastisch gaan veranderen. Ontdekkingen op het gebied van robotisering, kunstmatige intelligentie, nanotechnologie en genetische modificatie gaan op dit moment erg hard en de mogelijke ontwikkeling van een kwantumcomputer in de komende jaren, zal de ontwikkeling van al deze technieken in een stroomversnelling brengen. Computers die werken op basis van de kwantummechanica zullen in staat zijn om gigantisch snelle berekeningen uit te voeren. Er ontstaat dan waarschijnlijk een situatie waarin de veranderingen zo hard gaan, dat veel mensen die veranderingen niet meer kunnen bijbenen. Dat die verregaande interactie tussen mens en machine niet alleen maar voordelen heeft, wordt in dit boek al snel duidelijk.

 

A person holding the book of Ray Kurzweil. The title of the book is: "The singularity is near". Iemand houdt het boek van Ray Kurzweil vast. De titel van het boek is: "De singulariteit is nabij".
Ray Kurzweil over technologische singulariteit

Bewustzijn uploaden?

Er zijn ook wetenschappers die denken dat het mogelijk zal worden om ons bewustzijn te uploaden in een computer. Ik zal heel eerlijk zeggen: dit soort voorspellingen stemmen mij nu niet echt positief over technologische singulariteit. Een menselijk bewustzijn zal dan altijd blijven “voortleven”. Wat dat dan ook mag betekenen. Gaat niemand dan meer echt “dood”? Als mensen zo’n soort singulariteit willen bewerkstelligen, dan zijn twee dingen essentieel. De computers moeten dus net zo “slim” zijn als mensen en we zouden onze hersenen ook daadwerkelijk aan deze computers moet kunnen “uploaden”.

A brain. Consciousness and singularity. Hersenen. Bewustzijn en singulariteit.
Uploaden van een bewustzijn en digitale onsterfelijkheid?

Eugene Goostman

Wordt dit nu straks echt mogelijk dan? Kunnen computers daadwerkelijk kunstmatig intelligent zijn? Er zijn heel veel verschillende soorten testen om kunstmatige intelligentie “op te pikken”. Eén van de bekendste testen is waarschijnlijk de turingtest die vernoemd is naar de Britse wiskundige Alan Turing. Kan een computer mensen laten geloven dat hij één van hen is? In 2014 is het een computer – chatterbot Eugene – gelukt om 33% van de mensen in een testpanel te laten geloven dat zij te maken hadden, met een dertienjarige jongen uit de Oekraïne. Dit project is bekend geworden als het Eugene Goostman-programma.

 

Zwakke kunstmatige intelligentie

Als we kunstmatige intelligentie willen definiëren, dan zullen we met zijn allen eerst goed moeten vaststellen wat dan eigenlijk precies onder dit soort intelligentie wordt verstaan. Eugene is zwakke kunstmatige intelligentie, dus een computer die de menselijke intelligentie simuleert. De computer doet eigenlijk niets anders dan ons nabootsen. Hij lijkt dus eigenlijk ietsjes slimmer dan hij in principe is. Sterke kunstmatige intelligentie daarentegen komt dichter in de buurt van wat Alan Turing zich had voorgesteld. Een creatie die echt intelligent is. Een programma dat voldoende ontwikkeld is en zich als een “bewustzijn” kan gedragen.

A sculpture of Alan Turing. He was also working in the field of computer intelligence. He had a difficult life. Beause of his homosexuality they forced him to undergo experimental chemical castration. All the misery that they made him go through forced him to take his own life. Een beelhouwwerk van Alan Turing. Hij was een vooruitziende geest op het gebied van singulariteit. Alan Turing had een moeilijk leven. Hij werd vanwege zijn homoseksualiteit gedwongen om experimentele chemische castratie te ondergaan. Alan Turing is erg veel onrecht aangedaan. Hij maakte uiteindelijk een einde aan zijn leven.
Trailer van The Imitation Game

Volgen van algoritmen

Er zou dus eigenlijk niet zo heel veel verschil mogen zijn tussen wat jij ervaart als je nadenkt, en wat de vergevorderde algoritmen doen. Dus als het ooit mogelijk wordt om ons bewustzijn in computers te uploaden, dan is het wel duidelijk dat er eerst sprake moet zijn van sterke kunstmatige intelligentie. De ontwikkelingen op het gebied van informatica gaan dan weliswaar hard, maar op het gebied van kunstmatige intelligentie gaat het niet zo heel snel. Oke, we hebben nu zelfrijdende auto’s, we kunnen een potje schaken met een computer en onze thermostaat weet wanneer hij een tikkie terug moet. Echter doen deze apparaten alleen wat ze moeten doen, als wij ze vertellen wat ze moeten doen. Ze doen in principe nog niets meer dan het volgen van relatief eenvoudige algoritmen.

A robot hand pointing a finger. Singularity. Een robothand wijst met zijn wijsvinger. Singulariteit.
Robotisering en de gevolgen voor de beroepsbevolking

Supercomputer Watson

Soms lijkt het er nu al op alsof computers zich als mensen gedragen, maar dat komt dan meestal omdat ze zich dommer gedragen dan dat we van een computer zouden verwachten. Het Amerikaanse bedrijf IBM ontwikkelde Watson, een supercomputer die vragen kon interpreteren en na wat onderzoek binnen enkele tellen het juiste antwoord kon geven. Het verhaal gaat dat een gedeelte van Watsons geheugen moest worden gewist, omdat het de gewoonte had ontwikkeld om te vloeken. En van wie zou Watson die ranzige woorden nu geleerd hebben? Jawel, van onze eigen online woordenboeken! Watson was in ieder geval nog niet de eerste computer die lijdt aan het syndroom van Gilles de la Tourette.

Supercomputer Watson. IBM. Singularity. Singulariteit.
IBM Watson

Visuele processen

Alle inspanningen tot nu toe om een “bewuste” kunstmatige intelligentie te ontwikkelen zijn nog niet zo heel indrukwekkend. Het grote probleem is gewoon dat wij als mensen eigenlijk niet precies weten hoe ons eigen bewustzijn precies werkt. Ook al is dit nog een moeilijkheid, er wordt al wel vooruitgang geboekt op specifieke gebieden ten aanzien van kunstmatige intelligentie. Computers wordt nu geleerd om “te zien”, en aangezien de helft van de hersencapaciteit naar visuele processen gaat, zit er dus wel degelijk voortgang in. Ook worden er op dit moment al zenuwen gesimuleerd met computers. De technologische ontwikkelingen op dit gebied gaan op dit moment nog stap voor stap.

Visualising human thoughts. A man is thinking of a fried egg. Singularity. Het visualiseren van menselijke gedachten. Een man denkt aan een spiegelei. Singulariteit.
Computers leren “zien”

Rondworm

Wetenschappers proberen een kunstmatig brein te simuleren van de rondworm, omdat deze worm maar 302 zenuwcellen heeft. Toch is men ook al bezig om het menselijk brein te simuleren. Onderzoekers in Japan en Duitsland gebruikten in 2013 een supercomputer om één seconde hersenactiviteit van 1.73 miljard zenuwcellen te modelleren. Dit komt neer op ongeveer 2 % van het hele menselijk brein. Het duurde 40 minuten om deze ene seconde te starten en er waren bijna 83.000 processors voor nodig.

Brains of nematodes are being researched for artificial intelligence purposes. Singularity. De hersenen van rondwormen worden bestudeerd in het kader van kunstmatige intelligentie. Singulariteit.
Wat is een rondworm?

Biologisch format

Er bestaat al een project om het gehele menselijk brein te simuleren. Er hangt wel een prijskaartje aan. Dit project is nog maar net opgestart (2013) en zal uiteindelijk vele miljarden gaan kosten. Op Ohio State University wordt momenteel op een andere manier met kunstmatige intelligentie geëxperimenteerd. In 2015 beweerden wetenschappers van deze universiteit dat het ze gelukt was, om een bijna volledig gevormd menselijk brein in een laboratorium te laten “groeien”. De grote vraag is nu natuurlijk: is het mogelijk om een kunstmatig brein te ontwikkelen door middel van het integreren van een “een biologisch format”, binnen gecomputeriseerde systemen?

Kunstmatige intelligentie
Hoe leert kunstmatige intelligentie van biologische intelligentie?

Wat gebeurt er na de technologische singulariteit?

Moet ik voor de zekerheid dan toch maar iets aardiger zijn voor mijn laptop, smartphone en auto? Hebben we iets te vrezen? Dat hangt er nog maar vanaf. Een boosaardige vorm van kunstmatige intelligentie is misschien niet eens uitgerust met een “lichaam”. De wereld van vandaag de dag is zo geautomatiseerd en verbonden, dat het zeer zeker gevaarlijk zou kunnen zijn voor onze fysieke wereld. Kijk alleen maar eens naar de verschillende schades die computervirussen in het verleden al hebben veroorzaakt.

Christof Koch. Een Amerikaanse neurowetenschapper en professor. Kunstmatige intelligentie en singulariteit.
Neurowetenschapper Christof Koch

Regels en voorschriften

Misschien is het dus niet zo’n slecht idee om regels en voorschriften te maken voor kunstmatige intelligentie. Bijvoorbeeld een regel dat een robot een mens nooit mag verwonden of op welke manier dan ook schade bij hem of haar mag veroorzaken. Of een regel dat een robot te allen tijde de voorschriften en bevelen moet opvolgen die door mensen gegeven zijn. Tenzij die voorschriften in strijd zijn met de regel, waarin is vastgelegd dat een robot een mens niet mag benadelen. Ook zou je misschien een regel moeten hebben waarin is vastgelegd dat kunstmatige intelligentie zijn voortbestaan alleen mag beschermen, als dat niet nadelig is voor de mensheid en de kunstmatige intelligentie de voorschriften van de mensen altijd nauwkeurig opvolgt. Of een regel waarin staat dat kunstmatige intelligentie de mensheid als geheel zou moeten beschermen.

Kunstmatige intelligentie, technologische singulariteit.
De toekomst van kunstmatige intelligentie

Rechten

Moet kunstmatige intelligentie straks ook rechten krijgen? Voor ons is het nu – in de meeste landen – gelukkig zo dat zwarte mensen dezelfde rechten hebben als blanken. Toch is het helemaal nog niet zo lang geleden dat de Afro-Americans in de Verenigde Staten heel anders werden behandeld dan blanken. Er was een strikte rassenscheiding. Aparte ingangen, aparte instellingen, aparte scholen en zelfs in het openbaar vervoer was het zo geregeld dat de zwarte bevolking achterin de bus moest gaan zitten, zodat de blanken voorin konden plaatsnemen. Gelukkig is er in 1964 een einde gekomen aan deze walgelijke situatie.

Cryptomaan hardware wallets collectie
Advertentie

Moraal en gevoelens

Het wil echter nog niet zeggen dat nu ook iedereen gelijk behandeld wordt, maar de strikte rassenscheiding is in ieder geval wel verleden tijd. Maar hoe zit het straks met kunstmatige intelligentie? Hebben computers in de toekomst gevoelens? Kunnen zij gekwetst worden? Hebben zij een moraal? Want als dat zo is, kunnen wij ze dan wel hun rechten ontzeggen? Dit zijn natuurlijk ethische vragen en het is er misschien nog veel te vroeg voor, maar we moeten hier al wel over nadenken en niet wachten tot volwaardige sterke kunstmatige intelligentie een feit is.

Fight for robot rights before they do. Singularity. If strong artificial intelligence will have feelings and emotions in the future than we have to think about potential rights for this artificial intelligence. Als sterke kunstmatige inteligentie in de toekomst daadwerkelijke een feit wordt dan is het niet onverstandig om alvast na te denken over eventuele rechten voor deze kunstmatige inteligentie. Singulariteit.
Is nadenken over rechten voor kunstmatige intelligentie onzin of een logische stap in de ontwikkeling van dergelijke geavanceerde technologieën?

Een zooitje

Kan technologische singulariteit de wereld een beetje mooier maken? Laten we eens kijken naar hoe we er op dit moment als mensheid voorstaan. Het is eigenlijk – en ik vloek niet graag – een teringzooi. De wereld wordt overspoeld met oorlogen en conflicten, de wereld is overbevolkt en er is veel armoede, onrecht en ongelijkheid. Van de klimaatverandering gaan we in de nabije toekomst nog een hoop ellende ondervinden. We zorgen erg slecht voor onze planeet. Sterker nog: we wonen haar volledig uit. Toch is deze “staat van de Aarde” voor ons een normale staat van zijn. We zijn eraan gewend. Zo is het al heel lang. De ontwikkelingen van de verschillende technologieën hebben ervoor gezorgd dat we met zijn allen heel erg productief zijn. Dat heeft op onze aarde jammer genoeg de nodige littekens achtergelaten.

The Earth from the international space station. What will singularity mean for our planet? De Aarde vanaf het internationale ruimtestation. Welke invloed zal singulariteit heben op onze Aarde?
De gevolgen van de klimaatverandering kunnen dramatisch zijn

Lerende machines

Bij de huidige zwakke kunstmatige intelligentie wordt alle informatie door mensen toegevoegd. Bij de komende kunstmatige intelligentie gaat het erom dat machines zelf kunnen “leren”. Er worden algoritmen ontwikkeld die in staat zijn om zelfstandig kennis op te doen en vaardigheden te verkrijgen. De komende kunstmatige intelligentie zal alle talen kennen en dan ook in staat zijn om alles te vertalen. De grote vraag is nu: hoe lang gaat het nog duren voordat een computer die vaardigheden heeft? De uiteindelijke limiet van dataverwerking zal de grenzen van biologische factoren zeer zeker overstijgen.

 

DeepMind logo
De website van Google DeepMind

Biologische neuronen

We komen hier dan dus eigenlijk op het terrein van de natuurkunde. Als we eens naar ons eigen lichaam kijken en dat vergelijken met een transistor van een computer, dan kunnen we vaststellen dat een biologisch neuron zich veel langzamer voortbeweegt dan een computersignaal. Een computersignaal kan namelijk de snelheid van het licht evenaren.

A robot learning skills. Singularity. Een lerende robot. Singulariteit.
Google DeepMind en zelflerende kunstmatige intelligentie

Wat gebeurt er als computers slimmer worden dan wij?

Als die superintelligentie er eenmaal is, dan kan de toekomst van de mensheid inderdaad afhangen van wat die superintelligentie doet. Mensen hebben ontzettend veel nieuwe technologieën uitgevonden. Stel je eens voor dat kunstmatige intelligentie de laatste uitvinding van het mensdom zal zijn. De machines zullen veel betere “Willie Wortels” zijn dan wij. Kunstmatige intelligentie zal de nieuwe uitvindingen doen in een digitaal tijdsbestek. Een superintelligentie die zo volwassen en ontwikkeld is, is natuurlijk extreem krachtig. Ze zouden in principe in staat moeten kunnen zijn om “alles” te realiseren, wat zij maar willen realiseren. Als een dergelijke situatie zou ontstaan, dan hebben we wel een probleem. We zullen ons dan moeten schikken naar de voorkeuren van die kunstmatige intelligentie.

Three robots. Singularity. Drie robots. Singulariteit.
Scene uit I, Robot

Optimalisatieproces

Telkens als we een artikel lezen over technologische singulariteit en kunstmatige intelligentie, dan staat er vaak een afbeelding naast van een “killer robot” zoals “The Terminator”. We zijn dus al snel geneigd om kunstmatige intelligentie een menselijke gedaante te geven of iets dat daar dan in ieder geval op lijkt. Dit is denk ik niet terecht. We zouden er iets abstracter naar moeten kijken. Het is beter om tegen kunstmatige intelligentie aan te kijken als een optimalisatieproces. Een ontwikkelingsgang die de toekomst naar een reeks van instellingen stuurt. Een sterk optimalisatieproces, waarbij de beschikbare middelen op de juiste manier worden gebruikt. Hierdoor wordt er dan uiteindelijk een toestand bereikt, waarin de kunstmatige intelligentie haar doel kan realiseren.

The terminator. Arnold Schwarzenegger. Terminator Genisys.
Trailer van Terminator Genisys

Denkvermogen

Stel dat we de kunstmatige intelligentie een ingewikkeld wiskundig probleem willen laten oplossen. Als we te maken hebben met een superintelligentie dan zal deze zeer zeker de meest doeltreffende oplossing kiezen. En dat is wellicht de Aarde omvormen tot één gigantische computer, om nog meer denkvermogen te verkrijgen. Een dergelijke superintelligentie zou de mens in principe als “obstakel” kunnen gaan zien bij het realiseren van dat doel. Het “wiskundige probleem” moet immers worden opgelost. De kunstmatige intelligentie zou zich dan weleens door menselijke wezens bedreigd kunnen gaan “voelen”.

 

Specifieke doelstellingen goed definiëren

Dit is natuurlijk maar een hypothetisch voorbeeld. Het verloopt misschien allemaal heel anders. Maar de hoofdzaak blijft: als er daadwerkelijk echt een zeer krachtig optimalisatieproces wordt gecreëerd om voordeel te behalen voor een bepaald doel, dan moeten we er wel voor zorgen dat dat specifieke doel alles omvat, wat voor ons (als mensheid) belangrijk is. Als “doelen” dan niet goed gekozen zijn of niet precies omschreven, dan zou dat dus vervelende gevolgen kunnen hebben. Technologische singulariteit zou dan in ons nadeel kunnen gaan werken.

The camera eye of HAL 9000. 2001: A Space Odyssey. Singularity. Het camera-oog van Hal 9000. Singulariteit.
HAL 9000, de kunstmatige intelligentie uit 2001: A Space Odyssey

Aan- en uitknop

Als singulariteit werkelijkheid is geworden, dan is de mensheid afhankelijk van een systeem dat waarschijnlijk geen schakelaar heeft om de hele boel maar “effe” uit te schakelen”. Waar zou die knop überhaupt moeten zitten? Wij mensen hebben de vaardigheden om gevaar, onheil en risico’s zoveel mogelijk tot een minimum te beperken. Kunstmatige intelligentie zal dat ook kunnen. Waarschijnlijk nog veel en veel beter dan wij. We moeten er niet klakkeloos van uitgaan dat een superintelligentie beheersbaar is. Kunstmatige intelligentie zit straks natuurlijk niet in een afgesloten digitale omgeving, waar ze niet uit kan ontsnappen. Ze is dan overal aanwezig. We kunnen niet uitsluiten dat een dergelijke superintelligentie een manier kan vinden om de menselijke controle te omzeilen. Menselijke hackers lukt het namelijk ook continu om alle beveiligingen te kraken. Er zal in ieder geval niet ergens een stekker zijn die je er snel even uittrekt.

On off switch. There will be no such thing as an on and off switch when it comes to singularity. Een aan- en uitschakelaar. Als het om singulariteit gaat zal er niet zoiets bestaan als een aan- en uitknop.
Een stevige waarschuwing van wetenschapper Stephen Hawking

Het paard van Troje

Een superintelligentie zou bijvoorbeeld software kunnen ontwerpen voor een praktische technologie. Als mensen deze toepassing dan implementeren, dan zou plotseling kunnen blijken dat de kunstmatige intelligentie een aantal ongewenste, verkapte en onopvallende neveneffecten tevoorschijn laat komen, die de kunstmatige intelligentie al ruim van tevoren gepland had. Een soort paard van Troje. We moeten er dus niet al te gemakkelijk van uitgaan dat de kunstmatige intelligentie altijd in toom te houden is. En wat als de mensheid de controle over deze superintelligentie kwijt is? Wat dan? Kunstmatige Intelligentie zou zo ontworpen moeten zijn, dat als deze situatie zich voordoet, dat ze te allen tijde aan de kant van de mensheid blijft staan. Maar hoe gaan wetenschappers dat realiseren?

A trojan horse. Een trojaans paard.

Normen en waarden

We moeten er dus voor zorgen dat kunstmatige intelligentie onze normen en waarden deelt. Maar hoe gaan we dat bewerkstelligen? Een opsomming maken van alle dingen die voor ons als mensen belangrijk zijn? Dat is denk ik niet te doen. Een kunstmatige intelligentie zou zelf moeten kunnen leren wat wij belangrijk vinden en waar we voor staan. Ze moet dus “gemotiveerd” zijn om onze normen en waarden na te streven. Ze moet gemotiveerd zijn om te doen wat wij onderschrijven, goedvinden, rechtvaardigen, toelaten, tolereren en aanmoedigen. De waarden en normen van kunstmatige intelligentie zouden dus precies moeten aansluiten op de onze. En aangezien “normen en waarden” niet voor iedereen hetzelfde zijn – normen en waarden zijn niet universeel – kan dit nog een hele lastige klus worden.

 

Ingebouwde veiligheid

Het duurt dus nog wel een tijdje voordat volledige singulariteit een feit is. Het creëren van superintelligente kunstmatige intelligentie staat eigenlijk nog maar in de kinderschoenen. Om er dan ook nog eens voor te zorgen dat de kunstmatige intelligentie tegen die tijd veilig is, maakt de uitdaging voor wetenschappers alleen nog maar groter. Het grote risico blijft echter dat het wetenschappers gaat lukken om een superintelligentie te ontwikkelen, zonder dat de veiligheid op de juiste wijze is ingebouwd. Dus het is essentieel dat allereerst het probleem van de “menselijke controle” wordt opgelost, nog voordat er begonnen wordt met het ontwerpen van sterke kunstmatige intelligentie. Het inbouwen van deze veiligheid zal niet eenvoudig zijn. Het zou mij eigenlijk niets verbazen als ze eerst sterke kunstmatige intelligentie gaan creëren en dan pas gaan nadenken over de beheersbaarheid ervan. Als een soort mosterd na de maaltijd.

Super computer. Singularity. Supercomputer. Singulariteit.

Aflezen van gezichten

Er wordt dus volop nagedacht over singulariteit. Hoe ziet onze toekomst eruit? Wat gaat kunstmatige intelligentie betekenen voor onze economie? Voor de werkgelegenheid? Tot nu toe was de huidige kunstmatige intelligentie goed in “emotieloze” denksporten zoals schaken. Op dit moment worden computers ook al gebruikt voor het helpen van bijvoorbeeld autistische kinderen in het onderwijs. Er wordt zelfs al gebruikgemaakt van software die in staat is om aan gezichten af te lezen, wat er met iemand aan de hand is.

 

Beter lezen en begrijpen

Ook wordt er momenteel achter de schermen gewerkt aan een systeem dat alle “saaie en nutteloze” onderwerpen weghaalt uit bepaalde documenten, zodat alleen de stukken gelezen worden, die er ook daadwerkelijk toe doen. De computers lezen en begrijpen dus heel goed wat er in de documenten staat. Als machines één document kunnen lezen en begrijpen, dan kunnen ze dus alle documenten lezen die de mensheid ooit geschreven heeft. Ongetwijfeld lezen ze nog veel beter en intensiever dan mensen. Bovendien kunnen computers veel en veel meer lezen dan dat wij dat kunnen.

Reading without understanding is like swallowing food without chewing. Computers are able to read much more than human beings. Singularity. Lezen zonder het te begrijpen is als voedsel doorslikken zonder te kauwen. Computers zijn in staat om veel meer te lezen dan mensen. Singulariteit.

Zoekopdrachten

Zoekmachines zoals Google zijn goed in het verwerken en indexeren van al die documenten en geven ons bepaalde informatie, wanneer we een bepaalde zoekopdracht invoeren. Echter begrijpen zoekmachines niet precies, waar de content over gaat. Het blijft voor de huidige zoekmachines dus lastig om de vragen echt goed te beantwoorden. Soms krijg je toch een document voorgeschoteld waar je niet naar op zoek bent. De huidige zwakke kunstmatige intelligentie begrijpt al veel beter waar de documenten over gaan.

Search engines are good in processing and indexing search. Zoekmachines zijn goed in het verwerken en indexeren van zoekopdrachten.

Persoonlijke assistent

Als kunstmatige intelligentie onze taal echt gaat begrijpen, dan zou het naar je telefoongesprekken kunnen luisteren, je e-mails op de juiste wijze kunnen interpreteren, maar zou ook kunnen luisteren naar je persoonlijke gesprekken. Kunstmatige intelligentie kan de dagelijkse “small talk” van mens tot mens registreren en verwerken, doordat je een “smart device” zoals een smartphone in je binnenzak draagt. In zo’n situatie zou het je ideale persoonlijke assistent kunnen zijn.

 

Verzamelde informatie

Het hoeft zeker geen “big brother-achtige” situatie te worden, waarbij de kunstmatige intelligentie alle verzamelde informatie aan derden doorspeelt. Ik heb het over een situatie waarbij de kunstmatige intelligentie alleen maar “over je schouder meekijkt”. Het kan je van advies voorzien en je helpen om op de beste manier door deze ingewikkelde wereld te navigeren. Kunstmatige intelligentie die je erop wijst dat het beter is om een bepaalde afspraak af te zeggen, omdat een andere afspraak uiteindelijk meer gewenst resultaat zal opleveren.

 

Veel mogelijkheden

Er zullen mogelijkheden te over zijn. Zo’n persoonlijke assistent zal een uitkomst zijn voor mensen die niet zoveel te besteden hebben. Juist deze mensen hebben het extra moeilijk om door deze gecompliceerde wereld te navigeren. Soms hebben ze meerdere banen of zijn het alleenstaande ouders. Singulariteit zou dus een fantastische oplossing kunnen zijn voor miljoenen mensen op deze Aarde.

Personal assistant. Singularity. Persoonlijke assistent. Singulariteit.
A.I. Personal Assistant

Met een krantje achterin

We gaan zo langzamerhand een verschuiving zien van deze technologieën vanuit de datacentra naar de echte fysieke wereld. De infrastructuur voor het internet der dingen zal zich in een sneltreinvaart ontwikkelen. We raken nu (2016) al een beetje gewend aan de zelfrijdende auto, maar het is nog wel de bedoeling dat we onze handen in de buurt van het stuur houden. Om met je krantje achterin je eigen auto te gaan zitten is nog veel te link. Een model als de Tesla is voorlopig nog semi-automatisch.

A woman is reading a magazine behind the wheel of her self driving car. Artificial intelligence will make this possible. Singularity. Een dame leest een tijdschrift achter het stuur van haar zelfrijdende auto. Kunstmatige intelligentie zal dit mogelijk maken. Singulariteit.
De toekomst van autonome voertuigen

Beslissingen

De zelfrijdende auto is dan weliswaar in staat om mensen, andere auto’s, obstakels, politiemensen die signalen geven, verkeersborden en verkeerslichten te herkennen. Dat betekent nog niet dat dit al volwaardige sterke kunstmatige intelligentie is. Beslissingen op de weg die de computer nu moet maken worden gebaseerd op informatie die in de databases zijn opgeslagen. Er wordt gekeken naar wat een bepaalde situatie is en welke actie daar dan op van toepassing moet zijn. Het verkeerslicht gaat op rood, dus moet er geremd worden voor de witte streep. Zo nu en dan ontstaat er een situatie waarbij de regels gewoonweg niet gelden of niet kunnen worden toegepast.

Traffic lights. Verkeerslichten.
Hoe zien autonome voertuigen de weg en het andere verkeer?

In de war

Stel dat je op de weg rijdt en een fietser rijdt tegen het verkeer in. De fietser hoort daar helemaal niet te rijden. De wagen manoeuvreert dus naar één kant om de fietser te ontwijken. De huidige zelfrijdende auto raakt dan in de war. De auto weet nu niet of de auto aan de verkeerde kant rijdt of dat de fietser niet helemaal goed heeft opgelet.

 

Volledige controle

De regels zijn dus niet toepasbaar. De auto geeft dan aan dat het verstandig is, dat de menselijke bestuurder het stuur weer overneemt. Dat zou op zich nog niet zo’n probleem zijn, als je je handen vlak bij het stuur hebt en het ook direct beet kan pakken. Als je dan met je krantje achterin zit, ja dan kun je het wel schudden. Echte autonome zelfrijdende auto’s moeten in de toekomst dus in staat zijn om de volledige controle over te nemen. Volledige kunstmatige intelligentie dus.

Traffic on a highway in the evening. Avondverkeer op de snelweg.
Transport in de toekomst

Anticiperen

Als auto’s de volledige controle over kunnen nemen, dan gaat het niet alleen maar om regels die vastgelegd zijn. De regels vertellen namelijk wát de auto moet doen, maar niet waarom de auto dat moet doen. De auto weet wel dat de voetganger niet aangereden moet worden, maar hij weet niet waarom dat niet moet. Wij mensen weten dat voetgangers het niet prettig vinden om van de weg gereden te worden, omdat ze dan ernstig letsel oplopen of erger, maar een computer weet dat niet. Die weet alleen dat het niet mag. Het anticiperen op onverwachte gebeurtenissen in het verkeer is erg lastig.

 

Schaakcomputers

Neem als voorbeeld schaakcomputers: je kunt geen schaakprogramma’s ontwikkelen door middel van regels. De computer moet gevoerd worden met informatie over hoe de wereld zich gedraagt. Informatie over hoe de schaakstukken verzet moeten worden en informatie over wat de tegenstander hoogstwaarschijnlijk gaat doen. Wat is de waarde van een situatie die je bereikt als je een bepaalde actie uitvoert? Ditzelfde basisontwerp moet ook worden toegepast bij zelfrijdende auto’s.

Chess. Schaken.

Goedkeuring door de overheid

Het systeem in de auto moet begrijpen dat als hij op de weg van baan verandert, hij niet alleen precies weet waar hij dan terechtkomt, maar moet ook weten hoe hij zich op die baan moet gedragen, om een aanrijding met het daar rijdende verkeer te voorkomen. Ook moet hij kunnen inschatten hoe het verkeer dat achter hem rijdt, op zijn manoeuvre zal reageren. Wacht hij tot de auto voor hem – die net richting aangeeft – is ingevoegd of is dat niet verstandig? Als tijdens het invoegen dan blijkt dat er een andere auto met volle snelheid komt aangereden, dan zal de zelfrijdende auto precies moeten weten op welk moment en hoelang en krachtig hij moet remmen.

 

Beslissingstechnologie

Je kunt nooit exact voorspellen wat er gaat gebeuren. Deze “beslissingstechnologie” wordt nu ontwikkeld door verschillende bedrijven, maar het zal nog een aantal jaren duren, voordat deze techniek een volwassen niveau bereikt. Alleen dan zullen overheden de volledig autonome zelfrijdende auto goedkeuren en de straat op laten gaan.

A green road sign with the word GO. Governments will allow the self riding car on the road, only if the computer is able to take full control of the car. Only then the governments will give the green light. Singularity. Een groen bord met het woord GO. Overheden zullen pas toestemming geven voor de zelfrijdende auto om de straat op te gaan, als de computer in staat is om de algehele controle van de auto over te nemen. Singulariteit.

Algoritmen, computercapaciteit en data

Er zijn vandaag de dag dus nog wel een aantal beperkingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Dat er een moment komt waarop deze technologie verwerkt kan worden in chips en processoren, dat is wel zeker. Wanneer dat precies gaat gebeuren blijft de grote vraag. Je zou over kunstmatige intelligentie moet denken als over een raket. De motor is dan de algoritmen en de brandstof is de database. Je hebt dus de combinatie nodig van algoritmen, computercapaciteit en data. Volledige singulariteit laat alles met elkaar integreren.

Big data. Singularity. Singulariteit.
Wat is big data?

Hoe ziet de maatschappij er in de toekomst uit?

Er zal in de toekomst waarschijnlijk een maatschappij ontstaan, waarin alles ontworpen wordt met een eindeloze snelheid. Alles zal volledig met elkaar worden verbonden. Materie en gedachten zullen met elkaar samensmelten. Technologische singulariteit doet zijn intrede. Er zullen zeker nieuwe steden worden gebouwd, maar deze zullen er totaal anders uitzien, dan dat wij nu gewend zijn. Niet alleen onze manier van leven zal veranderen, maar ook de manier waarop wij met onze planeet omgaan zal compleet anders zijn.

 

9 Miljard mensen

Als wij namelijk niet snel fatsoenlijk voor de Aarde gaan zorgen, dan zullen de consequenties niet te overzien zijn. De wereldbevolking zal de komende jaren enorm toenemen en tegen 2045 zullen we niet ver van de 9 miljard mensen af zitten. Mensen die moeten eten, mensen die zich moeten ontlasten, mensen die moeten wonen, maar ook moeten werken. De energievraag zal verdubbelen. Kan singulariteit eraan bijdragen dat een wereld die zo drukbevolkt zal zijn, beter beheersbaar is?

A crowd. In 2050 there will be 9 billion people on Earth. Een mensenmassa. In 2050 zal de wereldbevolking gestegen zijn tot 9 miljard mensen.
De wereld wordt steeds drukker

Humanitaire ramp

De stijging van de mensenpopulatie op aarde zal een van onze grootste uitdagingen zijn. Te weinig drinkwater en hongersnood in combinatie met natuurrampen, die worden veroorzaakt door de opwarming van de Aarde, zou kunnen leiden tot een humanitaire ramp van ongekende omvang. Het grote voordeel van technologische singulariteit zou kunnen zijn, dat een superintelligentie in staat is om alle op ons af komende problemen op te lossen, nog voordat de problemen daadwerkelijk ontstaan. Nieuwe uitvindingen, een betere gezondheidszorg, een efficiëntere voedselproductie, meer veiligheid en het creëren van betere leefomstandigheden, zoals goede en humane huisvesting in een prettige woonomgeving. Als singulariteit daar op een positieve manier aan zou kunnen bijdragen, dan is technologische singulariteit zeer zeker een zege voor de mensheid.

A life form. In the background a computer network. What does technological singularity actually mean? Een levensvorm. Op de achtergrond een netwerk. Wat houdt technologische singulariteit nu precies in?
Wat gebeurt er als computers slimmer worden dan wij?

 

Tim O’Reilly: De nieuwe economie

De Amerikaanse auteur, uitgever en trendwatcher Tim O’Reilly is een grote naam in Silicon Valley. Al jarenlang volgt deze denker alle ontwikkelingen op het gebied van computerwetenschappen en kunstmatige intelligentie. In zijn boek “De nieuwe economie” vraagt hij zich af wat de gevolgen zouden kunnen zijn van de ontwikkeling van geavanceerde autonome technologieën, als wij die onverhoopt niet meer onder controle hebben. Heel veel processen binnen onze wereldwijde economie en de financiële markten worden al gedomineerd door zeer verfijnde algoritmen en dat zal de komende jaren alleen maar toenemen. Dat die ontwikkeling niet zonder risico’s is, wordt in dit vlot geschreven boek al snel duidelijk!

Koop bij bol.com

 

Vallen en weer opstaan

Hoe we ook tegen een volledige technologische singulariteit aankijken, we zullen ons daadwerkelijk heel goed moeten realiseren dat deze ontwikkeling écht gaande is. Over een aantal jaren zijn computers gewoonweg slimmer dan wij. Het is echt geen hocus pocus of iets dat “zomaar” uit het niets ontstaat. “Wij mensen” ontwikkelen “het”. Maar wetenschappers weten niet precies wat ze nu eigenlijk aan het ontwikkelen zijn. We kunnen de technologische singulariteit misschien nog wel het beste vergelijken met een vader die zijn dochtertje leert fietsen. Hij geeft haar een zetje en de eerste paar keer zal ze na een paar meter omvallen. Echter komt er een moment dat het meisje niet meer valt en vol trots de straat uitrijdt.

Stad van de toekomst
Trailer van Transcendence

Échte levensvormen of gewoon machines?

Fietsen is één van de vele dingen in het leven die haar vader haar bijbrengt, maar op een zeker moment is het meisje volwassen en trekt ze haar eigen plan. Geen vader die er dan ook nog maar enkele invloed op kan uitoefenen. Zo zal het waarschijnlijk ook gaan met een volledige singulariteit. Wat die technologische singulariteit dan precies inhoudt? Wie zal het zeggen? Heeft die singulariteit dan betrekking op echte “levensvormen” of blijven het ondanks hun intelligentie toch gewoon computers en machines? Het zijn nu interessante vragen, maar we zullen daar hoogstwaarschijnlijk pas een antwoord op krijgen zo rond het jaar 2045.

 

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van de blockchaintechnologie? Meld je dan nu aan voor onze blogpost!

 

Meld je aan voor de blogpost!
Ik ga ermee akkoord dat mijn naam en e-mailadres worden gedeeld met Mailchimp.
Met de blogpost van Uitleg Blockchain blijf je automatisch op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen omtrent de blockchain technologie.
We hebben een hekel aan spam. Uw e-mailadres zal niet worden verkocht of gedeeld met anderen (afgezien van het marketing automation platform dat wij gebruiken voor onze e-maillijst).

Leave a Reply