Wat is het World Economic Forum?

Het World Economic Forum (WEF) is een internationale, niet-gouvernementele lobbyorganisatie. Jaarlijks organiseert het WEF een bijeenkomst van CEO,s, politiek leiders, economen, wetenschappers, journalisten, schrijvers, opiniemakers, artiesten en kunstenaars, die wordt gehouden in de Zwitserse plaats Davos. Het World Economic Forum werd in 1971 werd opgericht door de Duitse hoogleraar Klaus Schwab. Een belangrijke doelstelling van het WEF is het verbeteren van de situatie in de wereld door politieke, academische en zakelijke leiders uit verschillende landen samen te brengen, zodat ze hun mondiale, regionale en industriële agenda’s kunnen vormgeven. Het World Economic Forum zet zich ervoor in dat blockchaintechnologie zijn volledige potentieel kan bereiken, omdat de techniek de overdracht van informatie veilig decentraliseert op een manier die corruptie kan verminderen. Daarnaast biedt blockchaintechnologie nieuwe mogelijkheden voor de allerarmsten, om deel te nemen aan het betalingsverkeer.

Logo van het World Economic Forum

Crypto-regulering

Blockchaintechnologie is vooral bekend als onderliggende techniek van Bitcoin en andere cryptcurrency’s, maar blockchain heeft veel meer toepassingsmogelijkheden. De gedistribueerde netwerken worden gebruikt voor talloze decentrale applicaties (dapps), smart contracts en Non Fungible Tokens (NFT’s). Een van de grootste problemen ten aanzien van blockchaintechnologie is dat de toepassingen – gezien hun grensoverschrijdende en complexe aard – heel erg lastig te reguleren zijn. Daarom is een wereldwijd gecoördineerde aanpak van crypto-regulering nodig, om blockchaintechnologie te bevorderen en tegelijkertijd de uitwassen en het illegale gebruik van cryptocurrency’s tegen te gaan. Het World Economic Forum pleit dan ook voor een wereldwijd gecoördineerd regelgevend kader voor digitale valuta.

Cryptocurrency's

Gigantische markt

Toen Bitcoin in 2009 werd geïntroduceerd door de altijd onbekend gebleven Satoshi Nakamoto, had niemand kunnen vermoeden dat er dertien jaar later ongeveer 18.000 verschillende cryptocurrency’s zouden zijn. De totale marktkapitalisatie van crypto-activa is op dit moment (2022) zo rond de 2,6 biljoen dollar en dat is dus een gigantische markt. Iedere 24 uur wordt er voor meer dan 90 miljard Amerikaanse dollars aan cryptocurrency’s verhandeld. Het is dan ook verontrustend dat een financiële markt van die omvang nog altijd volledig ongereguleerd is. Investeerders in cryptomunten zijn in principe vogelvrij en kunnen nergens op terugvallen als er iets mis gaat. Verschillende vooraanstaande economen hebben inmiddels gewaarschuwd dat – gezien de enorme omvang van de cryptomarkt – er ernstige macro-economische gevolgen kunnen ontstaan, als deze markt niet of slecht wordt beheerd. Onze traditionele financiële systeem is immers op allerlei manieren verbonden met de cryptomarkt. Die interconnectiviteit kan uiteindelijk een zeer nadelige invloed hebben op de stabiliteit van ons wereldwijde economische systeem.

 

 

Europese Centrale Bank

De opkomst van digitale valuta stelt ons voor nieuwe juridische en regelgevende uitdagingen. De Europese Centrale Bank (ECB) heeft weinig op met cryptocurrency’s en ziet deze ontwikkeling dan ook als zeer ongewenst. Christine Lagarde – voorzitter van de ECB – waarschuwt nadrukkelijk voor de risico’s van crypto-activa, omdat de waarde ervan nergens op is gebaseerd. Daarnaast zijn cryptocurrency’s erg volatiel. Crypto-coins met een hoge waarde kunnen van de een op de andere dag niets meer waard zijn, zonder dat er voor die koersdaling een duidelijke reden aan te geven is. Volgens Lagarde is het investeren in dergelijke volatiele valuta dan ook sterk af te raden. Lagarde zou graag zien dat er snel duidelijke wet- en regelgeving komt, die consumenten en bedrijven beschermt tegen de risico’s op de cryptomarkt.

 

Internationaal Monetair Fonds

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) wijst op de correlatie tussen Bitcoin en de S&P 500. De S&P 500 is een aandelenindex in de VS waarin de 500 grootste Amerikaanse bedrijven (qua marktkapitalisatie) zijn opgenomen. Hierdoor geeft deze index een betrouwbaar beeld van de actuele ontwikkelingen op de Amerikaanse aandelenbeurs. De correlatie tussen de populaire Bitcoin en de aandelenmarkt verhoogt de angst voor zogenaamde ‘overloopeffecten’ van het beleggerssentiment. De toenemende groei van de cryptomarkt en de onderlinge verbondenheid van cryptocurrency’s met de aandelenmarkt, kan op termijn negatieve gevolgen hebben voor de financiële stabiliteit. Het IMF wil daarom dat er snel nationale en internationale wet- en regelgeving komt, die de financiële stabiliteit op de traditionele kapitaalmarkt kan waarborgen.

Euroteken

Digitale euro of dollar

Het World Economic Forum wil centrale banken ondersteuning bieden bij het op een veilige en verantwoorde wijze implementeren van blockchaintechnologie. Deze ondersteuning bestaat uit het ontwikkelen, testen en schalen van innovatieve blockchaintoepassingen, zoals bijvoorbeeld smart contracts en dapps. Daarnaast wil het WEF ondersteuning bieden bij de eventuele ontwikkeling van digitale valuta van centrale banken. Een dergelijke digitale euro of dollar heeft in principe dezelfde waarde als euro- of dollarbiljetten, maar worden digitaal uitgegeven. De digitale valuta worden net zoals contant geld beheerd en uitgegeven door centrale banken – zoals de ECB en de Federal Reserve – en zijn toegankelijk voor alle burgers en bedrijven. Zo kunnen de voordelen van digitale valuta worden benut, zonder de grote risico’s van crypto-activa.

 

 

Samenwerkingsverband

Het WEF heeft een wereldwijd samenwerkingsverband opgezet van centrale banken, internationale organisaties en blockchain-engineers, om nieuwe technologische innovaties te identificeren en optimaal te benutten. Het gaat dan onder meer om innovaties die zich focussen op de realisatie van een nieuw wereldwijd banksysteem. Door dit samenwerkingsverband kunnen nieuwe onderzoeken en inzichten sneller met elkaar worden gedeeld, waardoor transparantie, vertrouwen en samenwerking worden bevorderd. Blockchaintechnologie heeft de potentie om processen binnen de bancaire sector efficiënter en veiliger te maken. Echter zijn banken over het algemeen erg terughoudend met het delen van informatie. Dat is ook logisch omdat beslissingen die worden genomen op basis van die informatie, direct gevolgen kunnen hebben voor de financiële markten. De onafhankelijkheid en neutraliteit van het World Economic Forum bieden de centrale banken een unieke sfeer van vertrouwen.

 

 

Computioneel recht

Blockchain biedt de mogelijkheid voor het uitvoeren van betrouwbare transparante financiële transacties, zonder dat er een vertrouwde derde partij bij betrokken is. Blockchainontwikkelaars en beleidsmakers kijken nu naar het concurrentiebeleid en antitrust-experts om te onderzoeken hoe situaties kunnen worden vermeden, waarbij ‘eigenaren’ van blockchainnetwerken kunnen deelnemen aan het concurrentieverstorende gedrag, zoals bijvoorbeeld prijsbeheersing. Computionale rechtssystemen automatiseren allerlei processen zoals bijvoorbeeld nalevingscontrole, regelgevingsanalyses en andere juridische zaken. Computioneel recht werpt dan ook de vraag op, hoe deze complexe digitale infrastructuren zich precies verhouden, tot de grondbeginselen van onze rechtsstaat. Moeten advocaten, rechters en andere juristen straks allemaal ook verstand hebben van smart contract-code, consensus-mechanismen of AI-systemen, om de juridische gevolgen en mogelijkheden die voortvloeien uit complexe digitale technologieën, goed te kunnen begrijpen?

 

Antitrust

Wetgeving en technologie overlappen elkaar op verschillende fronten, maar wetenschappers en regelgevers hebben de neiging om zich te concentreren op onverenigbare elementen tussen beiden. Daarom is het belangrijk dat wetenschappers en regelgevers zich focussen op de wél verenigbare elementen en voordelen. Vervolgens kunnen ze onderzoeken hoe fricties het beste kunnen worden aangepakt. Deze verkenning zou moeten beginnen met blockchain en ‘antitrust’. De zogenaamde antitrustwetten zijn voorschriften (mededingingsregels) voor bedrijven die de concurrentie aanmoedigen, door de machtspositie van grote ondernemingen op de markt te beperken.

 

 

Kartelvorming

Zo heeft het antitrust-beleid onder meer betrekking op het verbod op kartelvorming en is het beleid erop gericht, om te voorkomen dat bij fusies en overnames de marktmacht niet te veel geconcentreerd raakt. Hierdoor kan het ontstaan van monopolies effectief worden voorkomen. De relatie tussen blockchain en antitrust biedt een uniek perspectief op hoe wetgeving en technologie met elkaar kunnen samenwerken. Zowel blockchaintechnologie als antitrust proberen economische kansen te decentraliseren, ondanks de wrijvingen die zich kunnen voordoen. In principe hebben gedistribueerde netwerken en antitrust niet alleen hetzelfde doel, maar ze vullen elkaar ook aan.

 

Afdwingbaar

Als grote technologiebedrijven hun dominante machtspositie op de markt misbruiken tegen een specifiek blockchainnetwerk, dan zouden blockchaindeelnemers regels kunnen afdwingen tegen monopolisering en vervolgens een schadevergoeding kunnen eisen. Daarnaast zouden ze ook ‘anti-kartelregels’ kunnen afdwingen. Blockchain-code alleen biedt echter geen volledige oplossing. Beleidsmakers en regelgevers zouden blockchaintechnologie bijvoorbeeld kunnen gebruiken om de anti-trustregels aan te vullen, waar dergelijke regels ondoeltreffend of niet-afdwingbaar blijken te zijn. Blockchaintechnologie verwijdert tussenpersonen met macht en controle, waardoor misbruik van die macht feitelijk wordt geëlimineerd.

 

De Decentralisatie Formule

Thibault Schrepel – universitair hoofddocent Transnationale Juridische Studies aan de VU in Amsterdam – schreef het boek ‘Blockchain + Antitrust: De Decentralisatie Formule’. Daarin geeft Schrepel een juridische, economische en technische analyse van antitrust en blockchain. Hij toont de wederzijdse gebreken en beperkingen aan die optreden wanneer antitrust en blockchain elkaar negeren. Daarnaast onderzoekt hij de concurrentiebeperkende praktijken die zich in het veld kunnen voordoen en behandelt handhavingskwesties, voordat hij het potentieel van blockchaintoepassingen en antitrust laat zien om elkaar aan te vullen. Het boek van Schrepel gaat in op belangrijke onderwerpen zoals decentralisatie, de ontwikkeling van blockchaintechnologie en de doelstellingen van het mededingingsrecht. Daarnaast gaat hij in op de uitdagingen om complexe technologische innovaties in overeenstemming te brengen met recht. Schrepel biedt talloze nieuwe inzichten en geeft een toekomstgerichte analyse over de mogelijkheden en beperkingen van gedistribueerde grootboektechnologie.

De Decentralisatie Formule

 

CISA

Een van de belangrijkste vragen van het World Economic Forum ten aanzien van blockchaintechnologie is: hoe kan er efficiënt een geïntegreerde, inclusieve en duurzame groei van de cryptomarkt worden gecreëerd? Daarom heeft het WEF samen met de Amerikaanse crypto-nieuwssite CoinDesk, de zogenaamde ‘Crypto Impact and Sustainability Accelerator (CISA) gelanceerd. Dit initiatief heeft als voornaamste doel het versnellen van de voorruitgang van energie-, sociale en governance-doelen (Environmental Social Governance (ESG) voor de blockchain-infrastructuur. ESG kan worden beschouwd als een concept dat universeel wordt gebruikt door beleggers op de kapitaalmarkten, om het gedrag van bedrijven en andersoortige organisaties te beoordelen en de toekomstige financiële prestaties van ondernemingen te evalueren, door hun duurzaamheid te meten. Daarnaast ligt de focus van de CISA op het overbruggen van de leemten in begrip tussen de publieke en private sector. Het is de bedoeling dat de CISA een samenhangend en helder verhaal vormt, dat duidelijk laat zien hoe de cryptomarkt het voortouw kan nemen in bijdragen aan ESG.

 

Toolkit van het World Economic Forum

Blockchainnetwerken bieden nieuwe mogelijkheden voor bedrijven om samen te werken, maar kunnen ook een revolutie teweeg brengen in de manier waarop bedrijven met elkaar concurreren. Om het bedrijfsleven te ondersteunen heeft het World Economic Forum een toolkit gepubliceerd om informatie en richtlijnen te geven, voor de ontwikkeling en implementatie van blockchaintoepassingen. De toolkit is ontwikkeld op basis van analyses van echte blockchainprojecten, om bedrijven te helpen met het inbedden van de werkprocessen. Daarnaast helpt de toolkit om eventuele problemen bij de implementatie van blockchaintechnologie te vermijden. De toolkit is vooral gericht op blockchain-implementatie binnen het integraal ketenbeheer (supply chain).

 

14 modules

De toolkit van het World Economic Forum bestaat uit 14 verschillende modules, waarin belangrijke vragen worden behandeld met betrekking tot de moeilijkheden, die zich tijdens de implementatie van blockchain-oplossingen kunnen voordoen. Er wordt onder meer ingegaan op zaken zoals blockchainstructuren, interoperabiliteit, cyberbeveiliging, data-integriteit, digitale identiteit, wet- en regelgeving, maar ook de fiscale implicaties en risicofactoren passeren de revue. Net zoals vrijwel iedere nieuwe disruptieve technologie is ook blockchain een concept dat in eerste instantie verstoort, maar na verloop van tijd zou het de ontwikkeling van een veel groter digitaal ecosysteem kunnen bevorderen, dat zowel de oude centrale bedrijfsmodellen bevat, als de nieuwe innovatieve gedecentraliseerde bedrijfsmodellen.

 

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van blockchaintechnologie? Meld je dan nu aan voor de blogpost!

 

Meld je aan voor de blogpost!
Ik ga ermee akkoord dat mijn naam en e-mailadres worden gedeeld met Mailchimp.
Met de blogpost van Uitleg Blockchain blijf je automatisch op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen omtrent de blockchain technologie.
We hebben een hekel aan spam. Uw e-mailadres zal niet worden verkocht of gedeeld met anderen (afgezien van het marketing automation platform dat wij gebruiken voor onze e-maillijst).

Laat een reactie achter