Waar moet ik op letten als ik mining hardware wil kopen?

with Geen reacties

Vandaag de dag is het in principe voor iedereen mogelijk om thuis digitale betalingseenheden te minen. Dat komt onder andere door de verbeterde mining hardware zoals GPU (Graphic Processing Units). GPU worden al een aantal jaren gebruikt voor het mining proces. Bij de aankoop van mining hardware moet je met een aantal belangrijke zaken rekening houden. In de eerste plaats moet de hardware geschikt zijn voor de virtuele valuta die je wilt gaan minen. Daarnaast moeten ook het rendement en de kosten die met de aanschaf van mining hardware gepaard gaan, met elkaar in overeenstemming zijn. Wat is het energieverbruik van de apparatuur? En wat is de hashrate? Met andere woorden: kun je met de apparatuur ook daadwerkelijk doen wat je ermee wilt doen?

Mining hardware

Wat is het verschil tussen CPU en GPU?

Iedere reguliere computer is uitgerust met een CPU (Central Processing Unit). De CPU is verantwoordelijk voor de basisbewerkingen en de controle bij het uitvoeren van de programmacode en is dan ook één van de belangrijkste elementen van een computer. De CPU zorgt ervoor dat het computersysteem op de juiste manier wordt uitgevoerd. Een GPU is een grafische processor en wordt voornamelijk gebruikt voor het uitvoeren van videotaken. In de beginjaren van cryptocurrency mining werd hoofdzakelijk gebruikgemaakt van CPU. Echter was de processnelheid beperkt en ook het energieverbruik bij het mining proces was hoog, waardoor het minen met CPU niet erg efficiënt was. Daarom werd er meer en meer gekozen voor de Grapic Processing Units (GPU).

GPU, mining hardware.

Gelijksoortige en herhalende taken

GPU zijn sneller in het uitvoeren van gelijksoortige en herhalende taken, dan in het uitvoeren van afwisselende en meervoudige taken, zoals dat bij CPU het geval is. Bij het mining proces is sprake van veel gelijksoortige en herhalende taken, waarbij continu wordt geprobeerd om verschillende hashes te decoderen. Een blockchain bestaat uit gevalideerde transacties en het validatieproces is afhankelijk van data, die is versleuteld door algoritmische hashing. De versleutelde waarde is een reeks van cijfers en letters die geen gelijkenis vertonen met de originele data. Deze versleutelde waarde noemen we de “hash”. Bij hashing wordt data verwerkt van een blok binnen het blockchainnetwerk via een wiskundige formule. Deze formule resulteert vervolgens in een bepaalde output van een vaste lengte.

Nodes, mining hardware.

Vaste lengte van de output

Het gebruik van een vaste lengte voor de output zorgt voor extra veiligheid bij het hashingproces, omdat iemand die zou proberen om de hash te decoderen, niet aan de hand van de output kan vaststellen hoe lang of hoe kort de werkelijke input is. Hashen van het woord “goedenavond” bijvoorbeeld zorgt voor een even lange output als de zin “ik heb net lekker een stuk gewandeld”. De functie om de hash te genereren is deterministisch. Dat wil zeggen dat iedere keer als dezelfde input wordt gebruikt, hetzelfde resultaat wordt geproduceerd.

Ethereum mining hardware.

Investeren in mining hardware

Het uitvoeren van de hashfunctie die nodig is om nieuwe blokken binnen het netwerk te versleutelen, vereist dan ook behoorlijk wat computerkracht. Het opwekken van die computerkracht kan een zeer dure aangelegenheid zijn. Om particulieren en bedrijven (die worden aangeduid als miners) te verleiden om te investeren in mining hardware, worden zij door de verschillende cryptocurrency-netwerken beloond met cryptocurrency-tokens en transactievergoedingen. Deze miners worden alleen beloond wanneer zij ook daadwerkelijk de eerste zijn die een hash creëren, die voldoet aan de vereisten van de zogenaamde “target hash”.

Hand, smartphone, Bitcoin.

Wat is target hash?

De target hash is een nummer. Een gehashte block header moet kleiner zijn dan of gelijk zijn aan dit nummer, voordat een nieuw blok kan worden beloond. Deze target hash wordt gebruikt voor het bepalen van de moeilijkheid van de input en zorgt ervoor dat blokken binnen het blockchainnetwerk op een efficiënte manier worden gegenereerd. Het oplossen van een hash is het oplossen van een ingewikkeld wiskundig probleem en begint met de data die beschikbaar is in de block header. Ieder blok bevat de volgende elementen: een versienummer, een tijdsaanduiding, de hash van het voorgaande blok in de keten, de hash van de Merkle Root, de target hash en de nonce.

Superhash E8 – 224 MH/s – Ethereum mining hardware

De Superhash E8 – 224 MH/s Ethereum (Classic) – GPU miner

 

Wat is de Merkle Root?

De “root node” van een “hash-boom (Merkle Tree)” is een afstammeling van alle gehashte paren in de hash-boom. Iedere transactie is gelieerd aan een hash. Alle transactie-hashes binnen een blok zijn op hun beurt ook zelf gehasht, soms zelfs meerdere keren. De uitkomsten van die hashes noemen we de Merkel Root. De Merkel Root bestaat dus uit de hash van alle hashes, van alle transacties binnen dat desbetreffende blok. De Merkel Root is ingesloten binnen de block header. De block headers moeten dan ook een geldige Merkel Root-afstammeling van alle transacties van dat specifieke blok bevatten.

Cryptocurrency mining rig.

Wat is de nonce?

Het “raden” van de hash begint in de block header. Wanneer een miner een blok succesvol wil minen, dan zal hij de eerste moeten zijn die de nonce raadt. De nonce is toegevoegd aan de gehashte inhoud van het blok en daarna nogmaals gehasht. De nonce is het nummer dat de blockchain miners proberen op te lossen en kan maar eenmalig worden gebruikt. Bij het mining proces draait het om het vinden van een hash onder het streefgetal, dat is berekend op basis van de moeilijkheidsgraad. Proof of work is het doorlopen van alle mogelijke oplossingen om de nonce te raden.

Blokken

Veilige hardware wallets

 

Proof of work en consensus

De proof of work bij het mining proces maakt gebruik van een input die bestaat uit de Merkle Root, de tijdsaanduiding, de hash van het vorige blok en de nonce. Wanneer het output-resultaat in hash kleiner is dan het streefgetal, dan hebben de miners het blokje gegenereerd en is er over dat blokje binnen het netwerk consensus (overeenstemming) bereikt. De miners die de juiste waardes hebben gevonden, hebben het blokje gegenereerd en worden vervolgens beloond met digitale betalingseenheden.

Laptop, Bitcoin.

Nonce en moeilijkheidsgraad

Het oplossen van de nonce gaat gepaard met een heleboel trial-and error. Dat komt omdat de nonce een willekeurig nummer is. De kans dat een miner de eerste keer de juiste nonce achterhaald is erg klein en dat betekent dan ook dat de miners eerst een heleboel nonce-opties moeten uitproberen, voor ze de juiste nonce te pakken hebben. Hoe groter de moeilijkheidsgraad, hoe langer het zal duren voordat de miner een oplossing genereert. Deze moeilijkheidsgraad is een maatstaf die aangeeft hoe ingewikkeld het is om een hash te creëren, die exact voldoet aan de vereisten van de target hash.

Bitcoin mining hardware, antminer.

Arithmetic Logic Units

Het minen is een ingewikkeld proces dus het kiezen van de juiste mining hardware is dan ook erg belangrijk. GPU zijn uitgerust met een groot aantal zogenaamde Arithmetic Logic Units (ALU). Deze ALU zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van wiskundige berekeningen en hierdoor zijn GPU in staat om betere output te leveren voor het miningproces.

Ethereum

Asic’s

Hoewel GPU populair zijn onder cryptominers is er ook andere mining hardware beschikbaar, zoals de ASIC’s (Application Specific Integrated Circuits). Deze ASIC’s zijn nog beter in het uitvoeren van hash berekeningen en zijn ontworpen voor allerlei verschillende applicaties. ASIC’s zijn sneller en energiezuiniger dan GPU. Een aantal cryptocurrency’s maakt gebruik van verschillende algoritmen om ASIC’s te weren. Er zijn dan ook een aantal cryptocoins die niet gemind kunnen worden met ASIC’s. Het is dan ook belangrijk dat de mining hardware geschikt is voor de specifieke cryptocurrency die je wilt minen. Welke mining hardware je ook kiest: weeg alle voor- en nadelen goed tegen elkaar af.

Litecoin

Litecoin en Scrypt

Eén van de voordelen van GPU’s is dat ze niet alleen geschikt zijn voor het minen van Bitcoins, maar voor het minen van verschillende virtuele valuta. De digitale betalingseenheid Litecoin maakt bijvoorbeeld gebruik van “Scrypt”, een ander proof of work algoritme dan de Bitcoin. Het Scrypt-algoritme is geoptimaliseerd voor zowel GPU als CPU.

Bitcoin, chip, mining hardware.

FPGA

Een Field Programmable Gate Array (FPGA) is een geïntegreerd circuit, dat is ontworpen om te worden geconfigureerd nadat het is gebouwd. Hierdoor is de fabrikant van mining hardware in staat om chips specifiek aan te passen voor Bitcoin-mining, nog voordat hij de chips in de eigen apparatuur integreert. Minen met FPGA is snel, doelmatig en het rendement is groot.

Kosten opblazen.

Bij de aanschaf van mining hardware moet je rekening houden met het rendement

Voor de aanschaf van mining hardware is het belangrijk dat je uitzoekt wat het rendement zal zijn van je apparatuur. Hierbij moet je de aanschafkosten, de hashrate, het energieverbruik en de prijs van de desbetreffende digitale betalingseenheid die je wilt gaan minen, secuur tegen elkaar afwegen. Je kunt van tevoren berekenen hoe lang het duurt voor je je investering in de mining hardware kunt terugverdienen. Wanneer je eenmaal een keuze hebt gemaakt voor mining apparatuur, zijn er een aantal dingen die je moet doen. Afhankelijk van de gekozen mining hardware, zul je over de juiste software moeten beschikken om het apparaat te kunnen gebruiken. Bij het gebruik van GPU en FPGA wordt gebruikgemaakt van een standaard Bitcoin client en mining software.

Chain, ketting.

Interactie met de Bitcoin clients

Deze software verbindt je computer met het blockchainnetwerk en stelt je computer in staat om een interactie aan te gaan met de Bitcoin clients. Voordat een miner gebruik kan maken van de blockchain, zal hij eerst de hele Bitcoin blockchain moeten downloaden. Dit downloaden is een langdurig proces. De software instrueert vervolgens de mining hardware om het mining proces in gang te zetten. Er is verschillende mining software op de markt voor onder andere Windows en Mac OS X.

Cryptcurrency's

Leave a Reply