Wat is een CFD?

with Geen reacties

Een CFD (contract for difference) is een overeenkomst tussen twee verschillende partijen zoals een koper en een verkoper. Bij deze financiële derivaten draait het om de “onderliggende waarden” zoals aandelen, rentestanden en wisselkoersen van buitenlandse valuta, indices (indexen) en grondstoffen zoals bijvoorbeeld aardgas, olie, koffie, cacao, mais, goud, zilver en aluminium. Financiële markten zijn heel erg gevoelig voor allerlei ontwikkelingen en gebeurtenissen in de wereld. Met CFD’s kunnen beleggers snel en relatief eenvoudig inspringen op stijgende en dalende koersen. CFD’s zijn zogenaamde hefboomproducten en dat betekent automatisch dat deze beleggingsvorm gepaard gaat met hele grote risico’s.

Aandelenbeurs DAX, CFD.

Hoge winsten, maar ook enorme verliezen

Bij deze financiële derivaten kunnen de winsten hoog zijn, maar ook de verliezen kunnen enorm zijn. Iedereen die met CFD’s aan de slag wil moet er dan dus ook voor zorgen dat hij of zij exact op de hoogte is, van de specifieke risico’s van dergelijke financiële producten. Daarbij moet je niet blindelings vertrouwen op de adviezen van financieel experts, maar zelf goed uitzoeken hoe deze producten precies werken.

Forex, voor ambitieuze beginners. Jelle Peters.

Binnen een half uur een beleggingsexpert? Yeah right!

Iedereen kent ze wel, de online cursussen waarmee je binnen een half uur een volleerd belegger bent en veilig kunt gaan handelen op de aandelenmarkten. Dit is natuurlijk de grootste onzin. Wie zelf in financiële producten wil gaan beleggen moet kennis hebben van de hoed en de rand. Kennis van deze complexe materie vergaar je niet binnen een half uur, door het bekijken van een online video. Als je wilt gaan handelen met CFD’s dan moet je weten hoe zo’n hefboommechanisme precies werkt, wat de specifieke kosten zijn van iedere handeling, waar deze kosten op zijn gebaseerd en welke risico’s eraan kleven. En die risico’s liegen er niet om! Het boek “Forex, voor ambitieuze beginners” van de auteur Jelle Peters, is een goede start voor iedereen die van plan is om zich voor het eerst op de financiële markten te begeven. Forex geeft een helder beeld van het reilen en zeilen op de valutamarkt en geeft inzicht in verschillende handelsstrategieën. Daarnaast leer je hoe je de risico’s bij beleggen zo klein mogelijk maakt en fouten zoveel mogelijk kunt voorkomen.

Grafiek, valutatmarkt, CFD.

Handelen op effectenbeurzen

Handel drijven in financiële derivaten kun je op een aantal verschillende manieren. Bij het handelen op effectenbeurzen zijn handelsovereenkomsten over het algemeen helder en standaard. De marktprijs van de verschillende financiële producten is vaak duidelijk. Daarnaast hebben effectenbeurzen een belangrijke rol als borgsteller, omdat zij garant staan voor de financiële verplichtingen van andere handelspartijen. Die garantstelling is uiteraard erg belangrijk in gevallen waarbij die tegenpartijen niet meer aan hun verplichtingen kunnen voldoen.

Man achter laptop, financiële derivaten, CFD.

Handelen buiten de beurs om

Er kan echter ook worden gehandeld buiten de effectenbeurzen om. Dat zien we vaak bij grote financiële instellingen. Het grote risico van handelen buiten de beurs om, is dat in principe niemand garant staat voor de financiële schade als de tegenpartij niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Deze manier van trading is dan ook sterk af te raden voor onervaren beleggers.

WTC memorial, New York.

Triggers voor de economische crisis

We weten allemaal welke gevolgen de kredietcrisis die in 2008 begon, heeft gehad voor de wereldeconomie. Eigenlijk moeten we de belangrijkste “triggers” van deze economische crisis zoeken in de nasleep van één van de schokkendste gebeurtenissen in onze recente geschiedenis: de terroristische aanslagen van 2001, waarbij binnen enkele uren 2.977 mensen omkwamen en meer dan 6000 mensen gewond raakten. Deze aanslagen gaven de aanzet tot een aantal economische processen, waardoor de angst groeide voor een aankomende economische recessie. In een poging om een dergelijke recessie te voorkomen besloot de Federal Reserve (FED), de centrale bank van de Verenigde Staten tot een aantal ingrijpende maatregelen.

Huis, sleutels.

Extreme verlaging van de hypotheekrente

Een van de maatregelen die de Federal Reserve en andere centrale banken namen om een eventuele recessie te vermijden waren geldinjecties. Door het ingepompte kapitaal kwam er veel meer geld beschikbaar voor allerlei soorten twijfelachtige en onverantwoorde beleggingen. Ook ontstonden er in de VS allerlei soorten nieuwe hypotheekvormen, waarbij veel hypotheken werden verkocht met een variabele rente. Eén van de belangrijkste oorzaken voor de crisis was een extreme verlaging van de hypotheekrente door de FED. Hierdoor werden heel veel hypotheekleningen verstrekt met een lage rente voor de eerste paar jaar van de lening, en een variabele hoge rente voor de jaren daarna.

House for sale

Lage opbrengst woningverkopen

Een hypotheek die voor veel mensen in de eerste jaren eenvoudig was op te brengen, werd na een paar jaar volstrekt onbetaalbaar. Doordat veel mensen hun woning gedwongen moesten verkopen en er heel veel huizen te koop stonden, daalde de waarde van die woningen. De lage opbrengst van de woningverkopen en de door de bank verstrekte hypotheekleningen, stonden in geen enkele verhouding meer met elkaar. De banken kwamen in hele grote problemen omdat woningeigenaren niet meer in staat waren om de leningen nog terug te betalen. Ook banken konden nu hun betalingsverplichtingen niet meer nakomen. Een wereldwijd domino-effect was onontkoombaar. Het vertrouwen onder banken onderling was sowieso al nooit heel groot, maar in 2008 was dat vertrouwen tot een dieptepunt gedaald.

Trust, vertrouwen.

Banken hebben nog weinig geleerd van de economische crisis

Banken leenden geen geld meer aan elkaar en er ontstond een risico dat de geldstromen binnen de wereldwijde economie volledig zouden stilvallen. Om dit te voorkomen werd er door de Europese overheden en de VS geld vrijgemaakt, om de ondeugdelijke leningen op te kopen en banken zoveel mogelijk overeind te houden. Zonder deze reddingsacties was het voor veel vooraanstaande financiële instellingen ongetwijfeld desastreus afgelopen. Ondanks dat banken na de economische crisis door de belastingbetaler overeind gehouden zijn, blijkt vandaag de dag dat veel banken eigenlijk nog niets hebben geleerd en vervallen zij stilaan weer in hun oude gedrag.

Dit kan niet waar zijn: onder bankiers, Joris Luyendijk.

Dit kan niet waar zijn: onder bankiers

De Nederlandse journalist Joris Luyendijk beschrijft in zijn economische thriller: Dit kan niet waar zijn: onder bankiers, haarfijn de dagelijkse praktijk in The City of London, het financiële hart van de Britse hoofdstad. Wie dit boek gelezen heeft begrijpt als geen ander, dat de financiële wereld eigenlijk nog helemaal niets heeft geleerd van de economische crisis en factoren als vertrouwen en transparantie, zijn dan ook nog steeds ver te zoeken. Ook als het gaat om financiële derivaten zoals CFD’s, opties, forwards, futures, swaps en allerlei andere financiële producten, blijkt dat er maar bitter weinig is veranderd. De voorlichting over de financiële producten is vaak buitengewoon wazig en in veel gevallen klopt de informatie van geen kant.

Sluwe vos

Een vos verleert zijn streken niet

Ook zijn er veel financiële producten op de markt die op een frauduleuze manier zijn ontwikkeld. Tijdens de economische crisis was alles erop gericht om de prikkels die tot de recessie hadden geleid drastisch te verkleinen en in sommige gevallen volledig weg te nemen. Het gaat dan voornamelijk om prikkels zoals de winstmarges verkleinen en lagere bonussen op financiële producten. In de praktijk blijkt echter dat banken geleidelijk aan hun “oude gedrag” weer vertonen en wederom onverantwoorde risico’s nemen met ons zuurverdiende spaargeld. Volgens een aantal vooraanstaande economen is het niet ondenkbaar dat een volgende wereldwijde economische crisis helemaal niet zo ver weg meer is. Een vos verleert zijn streken niet, maar dat geldt zeker ook voor financiële instellingen.

Handelsbeurs, CFD, koers, grafiek.

De keuze voor een CFD platform

Zorg er daarom altijd voor dat je nooit zomaar blind afgaat op adviezen van financieel adviseurs, maar zorg ervoor dat je zelf precies weet hoe die producten tot stand zijn gekomen, hoe ze werken, maar vooral wat de specifieke risico’s zijn. Alleen met de juiste actuele informatie ben je in staat om een verantwoorde keuze te maken voor een degelijk beleggingsproduct. Uiteraard is het uitpluizen van deze producten erg veel werk en niemand heeft daar zin in of tijd voor, maar het kan je een heleboel ellende besparen. Ook de keuze voor een platform waarop risicovolle CFD’s worden aangeboden moet zeer zorgvuldig worden gemaakt.

Plus500, CFD service, uw vermogen loopt risico.

Plus500 platform

Plus500 is een platform dat is gespecialiseerd in CFD’s. Plus500CY Ltd is een dochteronderneming van Plus500 Ltd, een aanbieder CFD’s die wordt geautoriseerd en gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC). Dit is een financiële regelgevende autoriteit in Cyprus en is onderdeel van de EU MiFID regelgeving. Deze regelgeving richt zich voornamelijk op het beschermen van beleggers en de integriteit van de verschillende financiële markten. Daarnaast is ook het bevorderen van eerlijke, transparante, efficiënte en geïntegreerde financiële markten een belangrijke doelstelling. Meer transparantie, duidelijke wet- en regelgeving en “fair trade” tussen handelende partijen, moeten zorgen voor meer vertrouwen en handelsmogelijkheden op de financiële markten in Europa. De regelgeving van de MiFID is in Nederland opgenomen in de Wet op het financieel toezicht (Wft), de wet die is gericht op het toezicht op financiële instellingen. Plus500CY Ltd is een filiaal van Plus500 Ltd en is door de CySEC geautoriseerd en gereguleerd onder licentienummer: 250/14. De dochteronderneming Plus500UK Ltd voor onder andere de Nederlandse, de Britse, en de Duitse markt, is toegelaten en gereguleerd door de Britse Autoriteit Financiële Markten (FCA) onder registratienummer: 509909.

CFD's, David James Norman.
Leren wat contracts for difference precies zijn?

Wat zijn de voordelen van handelen met CFD’s?

 

Hefboommechanisme

De hefboomwerking kan een voordeel zijn, maar zeker ook een nadeel. Iemand die wil gaan beleggen in CFD’s heeft maar 10 tot 15 procent nodig van de reële onderliggende waarde. Deze zogenaamde margin is een geldbedrag dat beschikbaar gehouden moet worden, om bepaalde risico’s af te dekken. Door de hefboom wordt het voor beleggers dus mogelijk om grote posities in te nemen en meer winst te genereren, zonder dat er heel veel geld op zijn of haar account hoeft te staan. Echter is het niet aan te raden om hele grote posities in te nemen, want meer kans op hoge winsten betekent automatisch ook meer kans op grote verliezen.

 

Veel keuze

Bij CFD’s is er een groot en gevarieerd aanbod voor allerlei soorten producten, valuta en grondstoffen.

 

Beperken van verliezen met een stop loss-order.

Een stop loss-order sluit een specifieke positie automatisch af, als de CFD de positie niet meer voldoende dekt. Verliezen kunnen dan niet meer onbeperkt oplopen en dat is een veilig idee.

 

Er wordt geen einddatum gehanteerd

Veel opties en futures kennen meestal een vaste einddatum. Dat is bij CFD’s niet het geval. De handelaar kan een positie onbeperkt aanhouden

Gevarendriehoek, verkeersbord, de risico's van beleggen met CFD, waarschuwing, uitroepteken, let op!

 

Wat zijn de risico’s van handelen met CFD’s?

 

Hefboomwerking

De belangrijkste eigenschap van een CFD is de hefboomwerking. Het hefboommechanisme heeft voor- en nadelen. Deze hefboom – ook wel leverage genoemd – zorgt ervoor dat iedereen met weinig geld in grote posities kan gaan handelen. Bij een hefboommechanisme worden koersschommelingen vergroot in je rendement. Dat is leuk als de koers omhoog gaat, maar het is minder leuk als de koers daalt. De winsten kunnen dus hoog zijn, maar ook de verliezen kunnen enorm zijn. Beleg dan ook alleen met geld dat je gemakkelijk kunt missen en niet met je spaargeld of je oudedagsvoorziening. Beleggen is alleen leuk als je “verantwoorde” risico’s neemt. Zelfs kleine bewegingen in de financiële markten kunnen al een grote invloed hebben op je investeringen. Houd daar voldoende rekening mee!

 

Niet goed spreiden van je investeringen

Handel in kleine posities en spreid de risico’s zoveel mogelijk. Het investeren van je hele beleggingskapitaal in één bedrijf of project is erg onverstandig. In dat geval loop je namelijk de kans om je investering in één klap kwijt te raken en dat is natuurlijk niet de bedoeling.

 

Niet toepassen van een stop loss-order

Met een stop loss-order kun je een bepaalde prijs instellen waarop een specifieke positie gesloten moet worden, op het moment dat de koersontwikkeling ongunstig is voor je belegging. Door de stop loss-order kun je de risico’s van verlies dan ook drastisch verkleinen. Als je namelijk géén stop loss-order instelt dan kun je bij de meeste CFD aanbieders veel meer geld verliezen, dan wat er op je account staat. Maak dan ook altijd gebruik van deze functie als deze beschikbaar is. Het platform Plus500 kent geen negatief saldo. Dat betekent dat je niet meer geld kunt verliezen, dan de fondsen die je op je account hebt staan.

 

Geld lenen bij derde partijen

Ik zeg het nogmaals: beleg alleen met geld dat je niet echt nodig hebt en gemakkelijk kunt missen. Er zijn mensen die beleggen met geld dat ze bij derde partijen lenen, maar dit is waarschijnlijk één van de allerdomste dingen die je kunt doen. Beleggen moet leuk zijn en uiteindelijk wat extra geld opleveren voor later en deze praktijken horen daar echt niet bij.

 

Minder geschikt voor vermogensopbouw

Bij beleggingen in CFD’s wordt voornamelijk gespeculeerd op koersontwikkelingen op de korte termijn. De risico’s van deze financiële producten zijn groot en dat maakt CFD’s minder geschikt voor vermogensopbouw.

 

Plus500 en CFD’s

Beleggen in financiële producten kan spannend en leuk zijn, maar je vermogen loopt altijd risico! Kies dus voor een betrouwbaar platform dat voldoet aan de Nederlandse wet- en regelgeving. Plus500 is een platform dat alleen CFD’s aanbiedt en geen binaire opties. Ook kan er op dit platform worden gehandeld in CFD’s op cryptocurrency’s.

Plus500, hoofdsponsor van Atletico De Madrid.

 

Hoe denkt de Autoriteit Financiële Markten over CFD’s?

 

De AFM heeft onderzoek gedaan naar deze contacts for difference en is naar aanleiding van de bevindingen tot de conclusie gekomen, dat particulieren veel te gemakkelijk in deze riskante complexe financiële producten kunnen handelen. De AFM is van mening dat de marketingactiviteiten zich te teveel richten op onervaren beginnende beleggers. Daarom willen wij benadrukken dat beleggingen met CFD’s louter en alleen geschikt zijn voor ervaren en door de wol geverfde handelaren. Onervaren particuliere beleggers zouden in principe ver bij CFD’s uit de buurt moeten blijven. De AFM vindt ook dat de informatievoorziening over deze beleggingsvorm erg slecht is. Uit het onderzoek van de AFM is gebleken dat een aantal CFD-aanbieders de richtlijnen niet voldoende naleeft, waardoor de consumenten niet voldoende worden beschermd.

 

Toetsen van kennis en ervaring bij beleggers

De acceptatieprocedure bij het aannemen van nieuwe klanten moet de aanwezige kennis en ervaring ten aanzien van CFD-beleggingen beter toetsen en inventariseren. Op basis hiervan kan dan vervolgens een schifting worden gemaakt tussen ervaren en onervaren beleggers. Plus500 is helder en transparant over de risico’s, staat geregistreerd bij de AFM en hanteert de strenge regelgeving van de financiële toezichthouders, in de rechtsgebieden waarbinnen ze opereert.

Meer weten?

Plus500

 

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van de blockchaintechnologie? Meld je dan nu aan voor onze blogpost!

 

Meld je aan voor de blogpost!
I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )
Met de blogpost van Uitleg Blockchain blijf je automatisch op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen omtrent de blockchain technologie.
We hebben een hekel aan spam. Uw e-mailadres zal niet worden verkocht of gedeeld met anderen.

Leave a Reply